▌ZLATO – DÁVKOVÁNÍ

Koloidní zlato - nanozlato - dávkování

1. VŠEOBECNÉ ZACHÁZENÍ – ZLATO
2. POSTUP PŘÍPRAVY – ORIENTAČNÍ DÁVKOVÁNÍ


1. VŠEOBECNĚ ZACHÁZENÍ - ZLATO

  • Aktivní ZLATO neskladujte v plastových obalech.
  • Do produktu, který chcete použít – nesviťte laserem (Tyndallův efekt).
  • Aktivní zlato doporučujeme spotřebovat do 30 (maximálně 90) dnů od vyrobení.

  • Optimální koncentrace pro nanočásticové zlato je 5 ppm (doporučujeme do 3 ppm).
  • Neslévejte vyrobené dávky dohromady a to ani když mají stejnou koncentraci.
  • Minimálně po dobu užívání nepijte chlorovanou vodu (chemická reakce).
  • Při užívání produktu ZLATO není nutné dodržovat odstup od jídla.
  • V období užívání doporučujeme omezit tučné jídlo (tuky v krvi).

DŮLEŽITÉ:

Produkt ZLATO SE NESMÍ použít na poranění, které je zasaženo infekcí (zánětem).

Před použitím se DŮKLADNĚ seznamte s NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

UPOZORNĚNÍ:

Na trhu se obvykle nabízí koloidní zlato ve vysokých koncentracích i 10 ppm a více.
Tyto roztoky se vyrábí chemickou cestou z chloridu zlatitého.

Silver MEDIC® odlučuje při výrobě do vody aktivní nanočástice bez použití chloridu, chemie, solí, citrátů a činidel.

V lidském těle se zlato vyskytuje jen ve zcela nepatrném množství.
Nanočástice ryzího zlata se obvykle podávají jen v nízkých koncentracích do 3 (5) ppm.
Po požití dávky 100 ml nanozlata o koncentraci 1 ppm, vzroste jeho hladina v organizmu na několik dní až 100x.

Pro léčebné využití je nejdůležitější, jakou technologií bylo nanozlato vyrobeno a mnohem méně záleží na tom, jak vysokou má koncentraci.
Vyšší koncentrace automaticky neznamená lepší účinek.

Nanozlato Silver MEDIC® lze pro specifické účely odlučovat kromě do vody také do čistého lékařského lihu. Přístroj je na tuto možnost výroby naprogramován.

Koloidní zlato (nanozlato) dlouhodobě nevystavujte:
Umělému osvětlení z úsporných žárovek, LED osvětlení a výbojek.
Naopak nevadí sluneční světlo (neplatí pro skladování stříbra).

POZOR ! Koloidní, ani nanočásticové kovy nemají podle zákonů Evropské unie a stanoviska WHO žádné léčebné účinky.
Nejedná se tak o léčivo. Stejná omezení platí i pro původně „léčivé“ rostliny, které jsou nyní zařazeny už jen jako potravinový doplňek bez léčivých účinků.
Léčivem smí být nově označen pouze produkt, který byl vyroben, nebo uveden na trh některým z farmaceutických kartelů.
Použití přírodního minerálu (například zlata) a to v jakékoliv podobě, nesplňuje standardizované postupy alopatické medicíny. Žádná necertifikovaná metoda léčby nemocí, nebo dokonce samoléčba není v EU schválena.
Zde uvedené informace o alternativních možnostech, jsou určeny výhraně odborníkům a lékařům, kteří tyto progresivní metody používají neoficiálně, nebo je dále studují. Zde uvedené texty nejsou zpracovány lékařem a nelze je považovat za návod k používání, léčbě, ani za návrh obchodní dohody.

2. POSTUP PŘÍPRAVY – ORIENTAČNÍ DÁVKOVÁNÍ


VNITŘNÍ UŽITÍ:

VNĚJŠÍ UŽITÍ:

1. Polknout sliny tak, abyste měli v ústech co nejvíce "sucho".
2. Nalít odměřenou dávku do úst a tam ji udržet několik minut.
3. Polknout.

1. Potíráním
2. Postřikem


Váhová kategorie 40–120 kg. Pro každého člověka může být dávkování individuální.

DÁVKOVÁNÍ JE PLATNÉ POUZE PRO AKTIVNÍ – ELEKTRICKY POTENCOVANÉ ZLATO – TECHNOLOGIE Silver MEDIC®. 

NÁZEV POPIS
Povrchová
zranění*

Jako prvotní léčba se používá stříbro. Po základním zhojení a „uzavření“ rány lze přistoupit k nanášení nanozlata 2 –3 ppm. Aplikace obvykle rozprašovačem, který musí být čistý a používán po prvním naplnění už jen pro zlato. Případně se použije obklad s čisté kosmetické vaty, která se namočí do zlata.

POZOR, zlato se nikdy nepoužívá na poranění, která hnisají, nebo jsou „otevřená“ tedy ani základně nezhojená. Při správném použití zlato výrazně napomáhá hojení a snadnější rekonstrukci poraněné, nebo chybějící kůže.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Úrazy*


Při poškození nervů, tkání, vazů, svalstva, nebo kombinovaných zraněních – lze užívat po dobu léčby i případné rehabilitace (souběžně s medicínskou léčbou) vnitřně:
NANO zlato 3 ppm v dávce 100 ml 1x za 3 dny.

Při vážných stavech, jako je poškození nervové soustavy, mozku, míchy je možné použít (vždy souběžně s medicínskou léčbou) zvláštní typ zlata.

POSTUP:
Vyrobte si zlato 2 ppm. Po vyrobení jej nalejte do skleněné lahvičky a uschovejte alespoň 5 dní na temné místě. Po 5ti dnech vyrobené nanozlato nalejte do čisté suché kádinky na výrobu (místo vody) a nastavte výrobu na 2 ppm. Během další výroby dojde k druhému dosycení zlata.
POZOR, tento postup nelze použít u stříbra, kdy by přístroj z bezpečnostních důvodů hned na počátku výrobu automaticky zastavil. Stříbro opakovaně sytit nelze.

Dvakrát tímto způsobem nasycené zlato se užívá obvykle 1x týdně naráz celá vyrobená dávka 100 ml. Pro některá specifická použití lze odlučovat zlato kromě do vody, také do čistého lékárenského lihu (přístroj je na tuto alternativu naprogramován). Při vážných stavech doporučujeme vždy před zahájením užívání produktu zlato poradu s odborníkem.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Popáleniny
1. a 2. stupně*


Co nejdříve se jako prvotní ošetření používá vždy stříbro (je dobré mít pro tyto účely pohotovostní lahvičku s nanostříbrem 8 ppm). Až po „uzavření“ a základním zhojení rány, lze přistoupit k nanášení zlata 1–3 ppm pomocí rozprašovače, případně se použije obklad s čisté kosmetické vaty, která se namočí do zlata. Zlato stimuluje regenerační schopnosti kůže.

POZOR, nikdy se nepoužívá zlato na poranění, která hnisají, nebo jsou otevřená.
Podrobněji na: NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.


Regenerace
*

Pro základní regeneraci organizmu „zlatem“ použijte postup jako při stresovém vyčerpání.

Kosmetické využití*

Lze používat jakoukoliv koncentraci, obvykle se používá 2 ppm. Večer po dokonalém očištění pleti a omytí vlažnou vodou – aplikujte rozprašovačem zlato a nechte ho volně zaschnout. Rozprašovač musí být čistý a používán po prvním naplnění pouze pro zlato. Případná noční kosmetika se nanáší až 30 minut po zaschnutí zlata naneseného rozprašovačem.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Stresové vyčerpání*


Užívá se 1x denně 20–50 ml zlata po dobu 10 dnů. Je vhodné zlato vyrobené technologií SPECIAL, případně NANO (1 ppm).

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Duchovní
a rituální práce
*


Lze použít zlato vyrobené technologií NANO i SPECIAL. U citlivých, nebo duchovně trénovaných osob mívá lepší účinek NANOzlato v koncentracích 2–3 ppm.
Zlato se užívá vnitřně a to bezprostředně před zahájením duchovní, nebo rituální práce (imaginace, změny vyzařování apod.)

Takto pracující osoba si připravuje nanozlato vždy sama, nikdy jej nekupuje, ani nenechává vyrobit na svém přístroji jinou osobou.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Závislosti*


NANO zlato ovlivňuje i některé mozkové pochody a lze ho tak využít jako podpůrný prostředek při léčbě závislostí například alkoholismu. Koncentrace 2 ppm 2x týdně 50 ml.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

„Homeopatické zlato“*


Na počátku výroby zlata nastavte na přístroji režim SPECIAL (kontrolka svítí bíle). Za 3 hodiny se vyrobí zvláštní "voda", která podle fyzikálních měřítek zlato v podstatě neobsahuje, přesto jsou ve vodě stopy tohoto ryzího kovu obsaženy.
Při samotné výrobě jsou odloučené stopy přístrojem postupně rozvibrovány na frekvence, které používá organizmus člověka při své regeneraci.

Nepodceňujte tato léčebně využitelná stopová množství. To, že elektronová mikroskopie zlato "nevidí" neznamená, že tam není.
Pokud už přístroj vlastníte, vyzkoušejte si i tuto možnost. "Homeopatické" zlato jsme zařadili na přání a po konzultaci s odborníky na celostní medicínu.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

   

 

Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.