PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ZACHÁZENÍ S KOLOIDNÍM A NANOČÁSTICOVÝM STŘÍBREM / ZLATEM / PLATINOU1. ZACHÁZENÍ S AKTIVNÍMI KOLOIDY, NANO PRODUKTY
2. PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ
3. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ


1. ZACHÁZENÍ S AKTIVNÍMI PRODUKTY

SKLADOVÁNÍ
Koloidní ani nanočásticové kovy NESKLADUJTE (ani krátkodobě) v plastových obalech, které mají na dně nádoby například tuto značku: oznaceni-pet-obaly

 

Vyrobené produkty (KOLOID, NANO, SPECIAL) SKLADUJTE výhradně ve skle.

STŘÍBRO – modré nebo hnědé sklo, které nepropouští světlo.

ZLATO – zelené sklo. Díky propouštění některých složek záření lze zelenou lahvičku využít k potencování uskladněného produktu (nanozlato) na přímém slunečním světle.

skladovani-produktu-sklo


MANIPULACE, POUŽÍVÁNÍ
 1. Vyšší koncentrace než doporučovaná - neznamená, že bylo na potřebné místo v organizmu dodáno více stříbra. Při výrobě vyšších koncentrací se mění vnitřní struktura vyráběného produktu.
  I pro organizmus je výhodnější nižší koncentrace podaná ve větším množství než obráceně. Proto při požadavku na větší množství stříbra v organizmu zvyšujeme množství (objem) – nikoliv koncentraci.

 2. Do koloidu, který chcete léčebně použít - nesviťte laserem (Tyndallův efekt). Pokud chcete Tyndalův efekt vyzkoušet, ozářený vzorek po pokusu vylejte.

 3. Neslévejte různé produkty (koloidy) dohromady a to ani v případě, že byly vyrobeny stejnou technologií a mají shodnou koncentraci. Každá vyrobená dávka je z elektro-chemického hlediska unikátní.

 4. Pro veterinární (zvířata), nebo floristické (rostliny) použití lze vyrobený produkt ředit vodou ze které koloid vyrábíte. Nikdy jej však neřeďte neupravenou (chlorovanou) vodou.

 5. Aktivní koloidy a nano produkty nedoporučujeme zasílat poštou.

 6. Koloid, ani NANOstříbro (ZLATO, PLATINA) nesmí nikdy zamrznout.
  Pokud by produkt zamrzl, nebo bylo po transportu podezření na zamrznutí, produkt vylijte a již nepoužívejte.

   

2. PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ

 • Koloidní stříbro ani nanostříbro se vodou přímo nezapíjí ani neředí.

 • Po celou dobu užívání nedoporučujeme pít chlorovanou vodu (nežádoucí chemická reakce).
  Pokud nemáte přístup k nechlorované vodě, ani nemáte vhodný FILTR NA ÚPRAVU VODY můžete alespoň napustit chlorovanou vodu z vodovodu do sklenice a před použitím ji nechat 10 minut odstát.

 • Účinky léčby stříbrem lze v mnoha případech zvýšit dočasným pitím demineralizované vody.
  Demineralizovaná voda z filtru Silver MEDIC® AQUA má lepší schopnost ředit krev než běžná pitná voda, rozpouští snáze minerální i tukové usazeniny v krevním oběhu.
  Koloidní i nanočásticové produkty se tak při jejím pití snáze dostávají do postižených částí organizmu (hleny, nervová soustava apod.).
  Typicky se účinků demineralizované vody využívá například při léčbě chronické boreliozy, CHOPN a dalších onemocnění.

 • Během užívání koloidního stříbra (nanostříbra) se vyvarujte přejídání a konzumace těžce stravitelných jídel. Při lehké stravě není třeba dodržovat ani obvykle doporučovaný odstup od jídla 2 hodiny.

 • Při krátkodobé léčbě ovlivňuje koloidní stříbro (nanostříbro) střevní mikroflóru jen minimálně a ta se zpravidla samovolně rychle obnoví.
  Záleží na způsobu užití a kvalitě použitého produktu.

 • Po delší léčbě, nebo po opakovaném použití jako "klystýr", doporučujeme užít běžně dostupné prostředky na obnovu střevní mikroflóry.
  Živé jogurty, vysušené bakterie, pivovarské kvasnice (Pangamin) a podobně.

 • Během léčby se vyvarujte cíleného opalování, užití solária nebo horského slunce (koloidní i nanočásticové kovy se po určitou dobu nacházejí také v podkoží, kam se absorbuje UV záření).
 
NENAVYŠUJTE ZBYTEČNĚ DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ. U KOLOIDních a NANO kovů neplatí, že vyšší koncentrace má vždy i větší léčebný účinek.

Více uvádíme na: NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


3. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

 
Aktivní STŘÍBRO /ZLATO / PLATINA Silver MEDIC® se nekazí, nešedne, nečerná – ani po roce skladování.
Pro využití elektronábojového potenciálu vyrobeného produktu jej však doporučujeme spotřebovat do 30 dnů (maximálně do 90 dnů) od vyrobení.

HOTOVÝ PRODUKT by neměl přijít do styku s materiály:

 • PLASTY
  Většina jich tvoří na povrchu elektrostatický náboj, jsou často porézní a částice se v nich snadno zachytávají.
  Z plastových obalů se do koloidu navíc uvolňují nežádoucí chemické látky.

 • KOVY, včetně NEŽELEZNÝCH
  Vzniká nežádoucí elektrochemická reakce.

Nepoužívejte kovové ani plastové lžíce ale pouze skleněnou odměrku.

V těsné blízkosti produktu (cca 1 metr) by se během výroby ani při skladování neměly nacházet zdroje silného magnetického záření jakými jsou např. mikrovlnná trouba, reproduktory, nebo notebook se zapnutým Wi-Fi (bezdrátové připojení k internetu).

Produkt doporučujeme uchovávat pouze ve skleněných uzavřených lahvích a na temném místě nejlépe při pokojové teplotě.

Texty nejsou zpracovány lékařem s akreditací Evropské unie a nesplňují standardizované postupy alopatické medicíny.
Žádná necertifikovaná metoda léčby nemocí, nebo samoléčba není v EU schválena.
Uvedené informace o alternativních možnostech léčby, jsou určeny především majitelům přístroje Silver MEDIC®, odborníkům a lékařům, kteří tyto progresivní metody používají neoficiálně, nebo je studují.
Texty nejsou ze zákona návodem k používání, užití, ani návrhem obchodní dohody.