PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ZACHÁZENÍ S KOLOIDNÍM A NANOČÁSTICOVÝM STŘÍBREM / ZLATEM / PLATINOU1. ZACHÁZENÍ S AKTIVNÍMI KOLOIDY, NANO PRODUKTY
2. PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ
3. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ


1. ZACHÁZENÍ S AKTIVNÍMI PRODUKTY

MATERIÁLY PRO SKLADOVÁNÍ
NESKLADUJTE (ani krátkodobě)

koloidní ani nanočásticové kovy v plastových obalech, které mají na dně nádoby například tuto značku:
oznaceni-pet-obaly

 

SKLADUJTE

vyrobené produkty (KOLOID, NANO, SPECIAL) výhradně ve skle.

STŘÍBRO – modré nebo hnědé sklo, které nepropouští světlo.

ZLATO – zelené sklo.
Díky propouštění některých složek záření lze zelenou lahvičku
využít k potencování uskladněného produktu (nanozlato) na
přímém slunečním světle.

skladovani-produktu-sklo

 

MANIPULACE
 • Nepoužívejte kovové ani plastové lžíce ale pouze skleněnou odměrku.

 • Do produktu, který chcete léčebně použít - nesviťte laserem (Tyndallův efekt). Pokud chcete Tyndalův efekt vyzkoušet, ozářený vzorek po pokusu vylejte.

 • Neslévejte různé produkty (koloidy) dohromady a to ani v případě, že byly vyrobeny stejnou technologií, pro výrobu byla navolena stejná koncentrace.
  Každá vyrobená dávka je z elektro-chemického hlediska unikátní. Platí pro aktivní produkty technologie COLLOID, NANO i SPECIAL.

 • Pro veterinární (zvířata), nebo floristické (rostliny) použití lze vyrobený produkt ředit vodou ze které koloid vyrábíte.
  Nikdy jej však neřeďte neupravenou (chlorovanou) vodou.

 • Aktivní koloidy a nano produkty nedoporučujeme zasílat poštou.

 • Koloidní stříbro, ani nanostříbro (ZLATO, PLATINA) nesmí nikdy zamrznout.
  Pokud by produkt zamrzl, nebo bylo po transportu podezření na zamrznutí, produkt vylijte a již nepoužívejte.

2. PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ

 • Vyšší koncentrace než doporučovaná – neznamená, že bylo na potřebné místo v organizmu dodáno více stříbra.
  Při výrobě vyšších koncentrací se mění vnitřní struktura vyráběného produktu.
  I pro organizmus je výhodnější nižší koncentrace podaná ve větším množství než obráceně. Proto při požadavku na větší množství stříbra v organizmu zvyšujeme množství (objem) – nikoliv koncentraci.

 • Koloidní stříbro ani nanostříbro se vodou přímo nezapíjí ani neředí.

 • Po celou dobu užívání nedoporučujeme pít chlorovanou vodu (nežádoucí chemická reakce).
  Pokud nemáte přístup k nechlorované vodě, ani nemáte vhodný FILTR NA ÚPRAVU VODY můžete alespoň napustit chlorovanou vodu z vodovodu do sklenice a před použitím ji nechat 10 minut odstát.

 • Účinky léčby stříbrem lze v mnoha případech zvýšit dočasným pitím demineralizované vody.
  Demineralizovaná voda z filtru Silver MEDIC® AQUA má lepší schopnost ředit krev než běžná pitná voda, rozpouští snáze minerální i tukové usazeniny v krevním oběhu.

  Koloidní i nanočásticové produkty se tak při jejím pití snáze dostávají do postižených částí organizmu (hleny, nervová soustava apod.).
  Typicky se účinků demineralizované vody využívá například při léčbě chronické boreliozy, CHOPN a dalších onemocnění.

 • Během užívání koloidního stříbra, nanostříbra se vyvarujte přejídání a konzumace těžce stravitelných jídel. Při lehké stravě není třeba dodržovat ani obvykle doporučovaný odstup od jídla 2 hodiny.

 • Při krátkodobé léčbě ovlivňuje koloidní stříbro i nanostříbro střevní mikroflóru jen minimálně a ta se zpravidla samovolně rychle obnoví.
  Záleží na způsobu užití a kvalitě použitého produktu.

 • Po delší léčbě, nebo po opakovaném použití jako "klystýr", doporučujeme užít běžně dostupné prostředky na obnovu střevní mikroflóry.
  Živé jogurty, vysušené bakterie, pivovarské kvasnice (Pangamin) a podobně.

 • Během léčby se vyvarujte cíleného opalování, užití solária nebo horského slunce (koloidní i nanočásticové kovy se po určitou dobu nacházejí také v podkoží, kam se absorbuje UV záření).

NENAVYŠUJTE ZBYTEČNĚ DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ.

U KOLOIDních a NANOkovů NEPLATÍ, ŽE VYŠŠÍ KONCENTRACE MÁ VŽDY I VĚTŠÍ LÉČEBNÝ ÚČINEK.

Více na:
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


3. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Aktivní STŘÍBRO /ZLATO / PLATINA Silver MEDIC® se nekazí, nešedne, nečerná – ani po roce skladování.
Pro využití elektronábojového potenciálu vyrobeného produktu jej však doporučujeme spotřebovat do 5 dnů (maximálně do 20 dnů) od vyrobení.

HOTOVÝ PRODUKT by neměl přijít do styku s materiály:
 • PLASTY
  Většina jich tvoří na povrchu elektrostatický náboj, jsou často porézní a částice se v nich snadno zachytávají.
  Z plastových obalů se do koloidu navíc uvolňují nežádoucí chemické látky.

 • KOVY, včetně NEŽELEZNÝCH
  Vzniká nežádoucí elektrochemická reakce.

 

NEPOUŽÍVEJTE KOVOVÉ ANI PLASTOVÉ LŽÍCE ALE POUZE SKLENĚNOU ODMĚRKU

V těsné blízkosti produktu (cca 1 metr) by se během výroby ani při skladování neměly nacházet zdroje silného magnetického záření, jakými jsou např. mikrovlnná trouba, reproduktory, nebo notebook se zapnutým Wi-Fi (bezdrátové připojení k internetu).

Produkty doporučujeme uchovávat pouze ve skleněných uzavřených lahvích a na temném místě, nejlépe při pokojové teplotě.


Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.