▌PLATINA – DÁVKOVÁNÍ

PLATINA – NANOPLATINA – TECHNOLOGIE SPECIAL


1. VŠEOBECNĚ O MANIPULACI, POUŽÍVÁNÍ, PLATINA
2. ORIENTAČNÍ INFO – POUŽITÍ


1. VŠEOBECNĚ – ZACHÁZENÍ S PRODUKTY

  • Aktivní platinu neskladujte v plastových obalech.
  • Do produktu, který chcete použít – nesviťte laserem (Tyndallův efekt).
  • Neslévejte vyrobené dávky dohromady a to ani když mají stejnou koncentraci.

  • Optimální koncentrace platiny do 3ppm.
  • Aktivní platinu doporučujeme spotřebovat do 30 (maximálně 90) dnů od vyrobení.
  • Minimálně po dobu užívání nepijte chlorovanou vodu (chemická reakce).

  • Při užívání není nutné dodržovat odstup od jídla.
  • V období užívání doporučujeme omezit tučné jídlo (tuky v krvi).

Před použitím se seznamte s:
NEŽÁDOUCÍMI ÚČINKY


UPOZORNĚNÍ:

Silver MEDIC® odlučuje při výrobě do vody aktivní nanočástice (případně ionty) bez použití chloridu, chemie, solí, citrátů a činidel.

Platina se obvykle podává jen v koncentracích do 3ppm.

V lidském těle se platina prakticky nevyskytuje. Po požití dávky 100 ml platiny o koncentraci 1 ppm vzroste její hladina v organizmu na několik dní až 100x.

Pro léčebné využití je nejdůležitější, jakou technologií byla platina vyrobena a mnohem méně záleží na tom, jak vysokou má koncentraci. Vyšší koncentrace neznamená lepší účinek.

Platinu lze pro specifické účely odlučovat kromě do vody také do čistého lékařského lihu. Přístroj je na tuto možnost výroby naprogramován.

Kádinky, lahvičky nebo rozprašovače se pro výrobu nebo skladování smí používat výhradně na jeden typ produktu – tedy pouze na stříbro nebo pouze na zlato nebo pouze na platinu. (To platí pro všechny druhy kovů používaných pro výrobu).
Sklo nemá ideálně uzavřený povrch a zachycují se na něm stopy drahých kovů. Používáním stejného skla může docházet k nežádoucím chemickým reakcím.

Váhová kategorie 40–120 kg. Pro každého člověka může být dávkování individuální.

DÁVKOVÁNÍ JE PLATNÉ PRO AKTIVNÍ – ELEKTRICKY POTENCOVANOU PLATINU Silver MEDIC®.

Pro laika má platina ve srovnání se stříbrem nebo zlatem jen malý okruh využití.
Platinu máme v nabídce především pro odborníky, kteří používají technologii Silver MEDIC® při výrobě produktů stříbro nebo zlato a mají zájem také o platinu.

POZOR ! Koloidní, ani nanočásticové kovy nemají podle zákonů Evropské unie a stanoviska WHO žádné léčebné účinky.
Nejedná se tak o léčivo. Stejná omezení platí i pro původně „léčivé“ rostliny, které jsou nyní zařazeny už jen jako potravinový doplňek bez léčivých účinků.
Léčivem smí být nově označen pouze produkt, který byl vyroben, nebo uveden na trh některým z farmaceutických kartelů.
Použití přírodního minerálu (například platiny) a to v jakékoliv podobě, nesplňuje standardizované postupy alopatické medicíny. Žádná necertifikovaná metoda léčby nemocí, nebo dokonce samoléčba není v EU schválena.
Zde uvedené informace o alternativních možnostech, jsou určeny výhraně odborníkům a lékařům, kteří tyto progresivní metody používají neoficiálně, nebo je dále studují. Zde uvedené texty nejsou zpracovány lékařem a nelze je považovat za návod k používání, léčbě, ani za návrh obchodní dohody.

2. ORIENTAČNÍ INFO – POUŽÍVÁNÍ


NÁZEV


POPIS

Zvyšování
neuro-mozkové
aktivity *


Používá se obvykle koncentrace 1–3 ppm. Dávka by neměla překročit celkově 300 ml / týdně.
Není vhodné užívání bez přerušení po delší dobu než 4 týdny.
Přesné dávkování u platiny neuvádíme.
Produkt platina je na rozdíl od stříbra nebo zlata určen především pro odborníky.
Ten stanovuje pro konkrétní případy vhodný postup i dávkování.


* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Kosmetické
využití *


Platina významně ovlivňuje regeneraci podkožní tkáně. Lze ji pro tyto účely nanášet rozprašovačem, použít jako mokrý obklad na obličej (případně dekolt), nebo užít také vnitřně.
Doba případného vnitřního užívání by neměla překročit 6 týdnů při dávce 2x týdně 100 ml/3 ppm.

Přesné dávkování u platiny neuvádíme. Produkt platina je na rozdíl od stříbra nebo zlata určen především pro odborníky. Ten stanovuje pro konkrétní případy vhodný postup i dávkování.


* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Práce
s mužskou
energií *


Používají se pouze samotné platinové elektrody z ryzí platiny (bez zapojení do přístroje).
Obvyklý postup:
Důkladně si omýt ruce. Do každé ruky si vzít jednu platinovou elektrodu a ponechat ji položenou na dlaních po dobu minimálně několika minut.
Během takto prováděné harmonizace nedoporučujeme mít na hlavě jakoukoliv pokrývku hlavy.
Tato metoda není podle našeho názoru vhodná pro ženy (vibrace, které platina vyzařuje).

Přesné dávkování u platiny neuvádíme. Produkt platina je na rozdíl od stříbra nebo zlata určen především pro odborníky. Ten stanovuje pro konkrétní případy vhodný postup i dávkování.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Změny
vyzařování
(AURA) *


Obvykle se k výrobě používá režim SPECIAL 1 ppm.
Změny se projevují už velmi krátce po požití – v řádech desítek minut. Využívá se například při automatické kresbě apod.
Přesné dávkování u platiny neuvádíme. Produkt platina je na rozdíl od stříbra nebo zlata určen především pro odborníky. Ten stanovuje pro konkrétní případy vhodný postup i dávkování.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.