VODA VHODNÁ PRO VÝROBU

1. VODA PRO VÝROBU
2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITÉ VODY
3. JAK SI ZMĚŘIT ČISTOTU VODY


1.VODA PRO VÝROBU

A. VODA VHODNÁ PRO VÝROBU VŠECH PRODUKTŮ (NANO, KOLOID, SPECIAL)

 • ULTRA-ČISTÁ VODA z filtračního zařízení Silver MEDIC® AQUA – DOPORUČUJEME.
  Umožňuje 3 režimy úpravy vody (přepínání ovládací páčkou). Nabízíme v příslušenství FILTR NA VODU.

  1) PITNÁ – Kvalitně upravená voda na denní pití a přípravu jídla (neobsahuje chlor a není zbavena cenných minerálních látek)
  2) DEMINERALIZOVANÁ – K pití během léčby ryzými kovy, k očistě organizmu a při hladovce.
  3) ULTRAČISTÁ – Ideální na výrobu všech typů koloidů i nanočástic. Vysoká čistota 0 ppm (0,5 µS) !

 • ČIŠTĚNÁ VODA (AQUA PURIFICATA).
  Průmyslově vyčištěná voda s měrnou elektrickou vodivostí 0–1 ppm (1–3 µS).
  Nabízíme v příslušenství: VODA PRO VÝROBU-PURIFICATA obal PET

 • VODA DESTILOVANÁ, FILTROVANÁ, AQUA PRO INJECTIONE
  Pokud je tato voda odpovídajícím způsobem vyčištěna – je pro výrobu dobře použitelná.
  Voda by měla mít měrnou elektrickou vodivost 0–1 ppm (1–3 µS).
  Dostupnost: Lékarny, individuální přípravaUniverzální vodní filtr
s chromovaným výdejním kohoutkem

Ultračistá + Pitná + Demineralizovaná


Čištěná voda
1 000 ml – PLAST


univerzalni-filtr-na-vodu voda-na-vyrobu-obal-plast-objem-1000ml


Čistota použité vody má zásadní vliv na kvalitu a účinnost vyrobeného produktu.

B. VODA KTEROU NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT

 • NEUPRAVENÁ VODA Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE, VODOVODU, PŘEVAŘENÁ VODA
  Nevyčištěná voda obsahuje nejrůznější látky, minerály, soli, nebo i chemikálie.
  Pro výrobu koloidů i nanočástic se musí používat jen voda ze které byly tyto látky odstraněny.

 • DESTILOVANÁ VODA PRO TECHNICKÉ ÚČELY
  Pro technické účely se na trhu nabízí voda označovaná jako "Destilovaná" a to i přesto, že destilovaná není.
  Její chemická čistota je v porovnání se skutečně destilovanou vodou nevyhovující.
  Pro technické účely se navíc taková voda obvykle balí do nevhodných plastových obalů.

2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITÉ VODY PŘÍSTROJEM

Přístroj Silver MEDIC® provádí automatickou detekci použité vody i případného obsahu nedovolených látek.
Vodu, která není k výrobě koloidu použitelná přístroj odhalí a výrobu automaticky zastaví (zvuková a světelná signalizace).

TECHNOLOGIE Silver MEDIC® – Bezpečnostní ochrana proti výrobě nebezpečných sloučenin.
Nemůže se Vám tedy stát, že byste omylem vyráběli koloid z nekvalitní „znečištěné“ vody.

3. JAK SI ZMĚŘIT ČISTOTU VODY?

Ke kontrole čistoty neznámé vody nabízíme měřidlo koncentrace (ppm).
Voda pro výrobu by měla mít čistotu (měrnou elektrickou vodivost) v rozsahu 0–1ppm (0–3 µS).

ČISTOTU VSTUPNÍ VODY MĚŘÍ AUTOMATICKY PŘÍSTROJ PO NASTAVENÍ VÝROBY. Pokud bude čistota nevyhovující, nedovolí výrobu (zvukové a světelné znamení). Ochrana uživatele před výrobou nebezpečných sloučenin.

Texty nejsou zpracovány lékařem s akreditací Evropské unie a nesplňují standardizované postupy alopatické medicíny. Žádná necertifikovaná metoda léčby nemocí, nebo samoléčba není v EU schválena.
Uvedené informace o alternativních možnostech léčby, jsou určeny především majitelům přístroje Silver MEDIC®, odborníkům a lékařům, kteří tyto progresivní metody používají neoficiálně, nebo je studují.
Texty nejsou ze zákona návodem k používání, užití, ani návrhem obchodní dohody.