VODA VHODNÁ PRO VÝROBU

1. VODA PRO VÝROBU
2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITÉ VODY
3. JAK SI ZMĚŘIT ČISTOTU VODY


1. VODA PRO VÝROBU

A. VODA VHODNÁ PRO VÝROBU VŠECH PRODUKTŮ (NANO, KOLOID, SPECIAL)

 • ULTRA-ČISTÁ VODA Z FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Silver MEDIC® AQUA – DOPORUČUJEME.

Filtrační zařízení umožňuje 3 režimy úpravy vody (přepínání ovládací páčkou)
1. PITNÁ Kvalitně upravená voda na denní pití a přípravu jídla (neobsahuje chlor a není zbavena cenných minerálních látek)
2.
DEMINERALIZOVANÁ


Vhodná na pití během léčby ryzími kovy, při očistě organizmu a při hladovce.

3. ULTRAČISTÁ Ideální na výrobu všech typů koloidů i nanočástic.
Vysoká čistota 0 ppm (0,5 µS)!


Kompletně složené filtrační zařízení dodáváme včetně výdejního kohoutku (voda pitná nebo demineralizovaná). Pro výdej ultračisté vody slouží samostatný vývod s
výdejním ventilem (ultračistá voda nesmí přijít do styku s kovem).
FILTR NA VODU

 • VYSOCE ČIŠTĚNÁ – ULTRAČISTÁ VODA Silver MEDIC®
  S měrnou elektrickou vodivostí cca 0 ppm (1 µS).
  Je určeno pouze pro majitele přístroje Silver MEDIC®. Objem 1000 ml, obal potravinářský plast – PET.

  ULTRAČISTÁ VODA PRO VÝROBU

 • VODA DESTILOVANÁ, FILTROVANÁ
  Pokud je tato voda odpovídajícím způsobem vyčištěna – je pro výrobu dobře použitelná.
  Voda by měla mít měrnou elektrickou vodivost 0–1 ppm (1–3 µS).
  Dostupnost: Lékárny, individuální příprava.


Univerzální vodní filtr – Silver MEDIC® AQUA
Vydává:
Voda Pitná nebo Demineralizovaná + Ultračistá

Vysoce čištěná
ultračistá voda
Silver MEDIC® AQUA
1 000 ml
obal plast (PET)

viceucelovy-vodni-filtr-silvermedic ultracista-voda-pro-vyrobu-koloidu-nano-special-silvermedic

obr. Čistota použité vody má zásadní vliv na kvalitu a účinnost vyrobených produktů.

B. VODA KTEROU NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT

 • NEUPRAVENÁ VODA Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE, VODOVODU, PŘEVAŘENÁ VODA
  Nevyčištěná voda obsahuje nejrůznější látky, minerály, soli, nebo i chemikálie.
  Pro výrobu koloidů i nanočástic se musí používat jen voda ze které byly tyto látky odstraněny.

 • DESTILOVANÁ VODA PRO TECHNICKÉ ÚČELY
  Pro technické účely se na trhu nabízí voda označovaná jako "Destilovaná" a to i přesto, že destilovaná není.
  Její chemická čistota je v porovnání se skutečně destilovanou vodou nevyhovující.
  Taková voda se obvykle balí do takových typů plastových obalů, které vyhovují pouze pro technické účely.

2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITÉ VODY PŘÍSTROJEM

 • Přístroj Silver MEDIC® provádí automatickou detekci použité vody i případného obsahu nedovolených látek.
  Vodu, která není k výrobě koloidu použitelná přístroj odhalí a automaticky výrobu zastaví (zvuková a světelná signalizace a znak |E.2| na displeji).

 • TECHNOLOGIE Silver MEDIC® – Bezpečnostní ochrana proti výrobě nebezpečných sloučenin.
  Nemůže se Vám tedy stát, že byste omylem vyráběli koloid z nekvalitní „znečištěné“ vody.

3. JAK SI ZMĚŘIT ČISTOTU VODY?

 • Ke kontrole čistoty neznámé vody nabízíme měřidlo koncentrace (ppm).
  Voda pro výrobu by měla mít čistotu (měrnou elektrickou vodivost) v rozsahu 0–1ppm (0–3 µS).

  ČISTOTU VSTUPNÍ VODY MĚŘÍ AUTOMATICKY PŘÍSTROJ PO NASTAVENÍ VÝROBY.
  Pokud bude čistota nevyhovující, nedovolí výrobu (zvukové a světelné znamení).
  Ochrana uživatele před výrobou nebezpečných sloučenin.

 

Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.