KONCENTRACE – PPM

1) SROVNÁVACÍ TABULKA KONCENTRACÍ
2) ROZDÍLY MEZI AKTIVNÍM A PASIVNÍM STŘÍBREM

3) VLIV OPTIMÁLNÍ KONCENTRACE
4) JAKOU STRUKTURU MÁ DRAHÝ KOV ODLOUČENÝ DO VODY

5) LABORATORNÍ VÝSLEDKY A REÁLNÁ ÚČINNOST
6) MĚŘENÍ KONCENTRACE PPM


1. TABULKA, KTERÁ POMŮŽE ZÁKAZNÍKŮM, KTEŘÍ DOPOSUD POUŽÍVALI PASIVNÍ PRODUKTY


PŘÍKLAD – KOLOID:

Doposud jsem užíval pasivní roztok 20 ppm (z jiného zdroje) – na přístroji Silver MEDIC® navolím aktivní koncentraci 9 ppm.
Ta pasivní roztok zcela nahrazuje a překonává.

POZOR – obráceně to nefunguje. Není možné nahradit aktivní produkt 9 ppm pasivním 20 ppm.


Pasivní produkt, udané ppm

    5     10     20
  25 30   40 50 70   100

Silver MEDIC®, aktivní ppm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

2. HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AKTIVNÍM A PASIVNÍM STŘÍBREM

PASIVNÍ produkty a neřízené generátory na jejich výrobu:

VÝHODY:
Jsou na první pohled obvykle levnější (neplatí vždy).
Vyrobené produkty se dají déle skladovat a „mohou“ být uchovávány i v plastových obalech.

NEVÝHODY:
Přístroje na jejich výrobu nejsou řízeny a nekontrolují ani vodu použitou pro výrobu.
Nemají automatické bezpečností pojistky a můžou tak vzniknout neuvěřitelné „koktejly“ chemických látek.

Často se pak můžete setkat například s doporučeními:

„Pokud se při výrobě objevila na povrchu produktu pěna, seberte ji opatrně kávovou lžičkou“.
„Pokud se produkt po vyrobení zakalil, opatrně ho rozmíchejte“.
„Lze podávat na kovové lžičce“ apod.

To vše je samozřejmě nepřípustné.

BĚHEM NEŘÍZENÉ VÝROBY:
Mohou se používat chemická činidla, nebo magnetická míchadla.

Přístroje nemají předepsaný objem a tvar nádobky pro výrobu. Pracují tak s jednou velikostí elektrod i ve značně rozdílných objemech vody, což je pro řízenou výrobu nepřípustné.

Jedno nastavení přístroje má pracovat se stříbrnými, zinkovými, měděnými i například zlatými elektrodami.
To u řízené výroby není možné, protože tyto kovy mají zcela odlišné vlastnosti a strukturu.

Při výrobě se prakticky nic nesleduje.
Voda je sycena „natvrdo“ nehledě na to, co se uvnitř právě vyráběného produktu děje.

AKTIVNÍ produkty a generátor Silver MEDIC® na jejich výrobu

VÝHODY:
Vyhodnocují se všechny fyzikální parametry včetně teploty. Přístroj se parametrům okamžitě přizpůsobuje.

BĚHEM ŘÍZENÉ VÝROBY:
Silver MEDIC® nepoužívá žádné pomocné látky, činidla, soli, citráty, nebo jiné chemikálie!

 • Aktivní produkt může mít speciálně upravené vlastnosti pro konkrétní použití.
 • Silver MEDIC umožňuje výrobu všemi dostupnými technologiemi (záměrně nepoužívá chemickou cestu).
 • Prakticky všechny možné výhody, včetně bezpečnostních pojistek proti výrobě nebezpečných sloučenin.

 • Využití jemno-hmotných vlivů na organizmus toho, kdo si produkt vyrobil sám ve svém prostředí pro sebe, nebo svou rodinu. I tyto vlivy kupodivu mají na úspěšnost léčby prokazatelný vliv a nelze je jednoduše ignorovat.

  Proto jsme začali statisticky tyto výsledky vyhodnocovat.
  Nevíme, jak přesně to funguje, ale „něco“ velmi zajímavého řízená technologie nabízí.
  Pokud si aktivní produkt vyrobí nemocná osoba sama, funguje na něj i něco zatím fyzikálně neměřitelného.

 • Když Silver MEDIC® vyrábí aktivní produkt, sleduje co se v něm právě děje. Pokud voda například potřebuje půl sekundy čas, aby „upravila“ strukturu již do vody odloučených částic a mohla tak „přijmout“ další částice, přístroj okamžitě výrobu zpomalí a vyčkává na „reakci“ vody. Takto citlivěji vyrobené produkty se pak v organizmu chovají prokazatelně jinak.
  Toho si všimli i profesionálové, kteří používají náš přístroj v celostní medicíně.

Jsme přesvědčeni, že aktivní (informační) produkty představují budoucnost léčebného využití drahých kovů.
Aktualizace přístroje Silver MEDIC® ULTRA proto nabízí i zcela unikátní možnost přenášet zdarma i do několik let „starého“ přístroje ty nejnovější poznatky.

NEVÝHODY:
Vyšší cena oproti pasivní technologii, ale z celkového pohledu na užitnou hodnotu to neplatí.
Aktivní produkty nelze skladovat v plastových obalech.
Vyrobené produkty mají kratší dobu skladování, protože využívají dočasně vytvořený elektricko–informační potenciál.
Produkt je sice stabilní i po roce skladování, (nekalí se, nemění svou barvu, nevytváří černé nánosy) ale nelze už využít jeho hlavní přednosti.

Není vhodný pro zasílání poštou.

3. CO JE TO OPTIMÁLNÍ KONCENTRACE A JAK VELKÝ MŮŽE MÍT VLIV NA ÚSPĚŠNOU LÉČBU

Patogeny mají stěnu, která je odděluje od okolního prostředí (vzduchu, krve, tkání). Tato stěna má v sobě, podobně jako kůže u člověka, mikroskopické otvory. Těmito otvory může patogen například dýchat, přijímat vodu, „komunikovat“ s okolním prostředím, nebo jinými patogeny.

Pokud mají částice stříbra proniknout přes tuto stěnu (což není ale vždy nezbytné), musejí mít určitou velikost, strukturu a optimální koncentraci.
Použití vyšší koncentrace než je optimální ale neznamená, že bylo na požadované místo v organizmu dodáno větší množství léčivé látky (stříbra/ zlata/ platiny). Naopak – organizmus je více zatěžován.

S rostoucí, nebo i klesající koncentrací se mění elektrochemická struktura jakéhokoliv vyrobeného produktu a ten pak už nemusí mít pro konkrétní zdravotní problém optimální schopnost prostupovat organizmem, nebo patogeny.

V případě požadavku na větší množství účinné látky v organizmu proto zvyšujeme podané množství (objem), nikoliv koncentraci (ppm).

NEREÁLNÝ PŘÍKLAD PRO LEPŠÍ PŘEDSTAVU:

Představte si, že máte velmi jemné sítko (to představuje stěnu patogenu) a vodu s cukrem. Cukr bude pro představu nahrazovat stříbro. Roztok cukru a vody potřebujeme dostat přes sítko.

Pokud rozmícháme ve vodě cukru jen málo, patogen se vodou s malým obsahem cukru rychle zaplní (nasytí) a další vodu s cukrem již nepřijme, dokud přijatou vodu neodbourá (nevyloučí). Cukru se tak dostane do patogenu nedostatečné množství pro jeho „likvidaci“.

Pokud dáte naopak cukru do vody moc, bude roztok už tak hustý (koncentrovaný), že se přes sítko (stěnu patogenu) vůbec nedostane.

Optimální koncentrace tedy bude taková, která bude moci v dostatečném množství a nejsnáze pronikat stěnou konkrétního patogenu.

To je také důvodem – proč je tak cenná naše orientační Tabulka nemocí: STŘÍBRO (ZLATO, PLATINA) – DÁVKOVÁNÍ, vypracovaná pro řízenou technologii Silver MEDIC®.
V ní uváděné doporučované koncentrace se z výše popsaných důvodů mohou pro různé typy patogenů (různé zdravotní problémy) měnit nebo i velmi výrazně lišit.

Například mezi koncentrací 9 a 10 ppm je velký rozdíl, protože při koncentraci nad 9 ppm začne měnit stříbro ve vodě svoji strukturu a změní se tak i jeho schopnost pronikání například nervovou soustavou (co je to struktura popisujeme níže).

REÁLNÝ PŘÍKLAD

Dalším přirovnáním o koncentraci (podaném množství) je skutečnost, že pokud se maso konzumuje bez soli, stává se „nestravitelným“. Pokud je ale soli naopak moc stává se maso opět nestravitelným.
Optimální množství soli (koncentrace) tedy rozhodne o využitelnosti podané potravy tělem.

REÁLNÝ PŘÍKLAD – produkt ZLATO, STŘÍBRO

U zlata doporučujeme obvykle koncentraci 2 ppm.
V těle je zlata obsaženo jen nepatrné stopové množství.

Při užití koncentrace 2 ppm se zvýší jeho množství v organizmu na nějakou dobu i více jak 100x.
Přesto je to ještě koncentrace, kterou v případě, že bylo zlato při výrobě odloučeno správným způsobem – dokáže organizmus plně a efektivně využít.

Pokud se ale koncentrace dále zvyšuje, organizmus už zlato nezužitkovává, ale snaží se jej jako příliš koncentrovanou látku izolovat.
A je to ještě komplikovanější, pokud se užije zlato vyrobené chemickou cestou z chloridu zlatitého.

Přístroj Silver MEDIC® chemickou cestu zásadně nepoužívá.

4. STRUKTURA VYROBENÉHO PRODUKTU

Stříbro není ve vodě rozpustitelné tak, jako například cukr. Ve vodě zůstává stříbro stále jako „pevná“ látka. Ve vodě tvoří různě velké částice, atomy, iony a stopy. Částice stříbra a jiných kovů se s molekulami vody neslučují a nejsou v nich rozpustitelné.
V prostoru mezi molekulami vody si částice vytváří různé tvarové struktury podobné sítím. Taková síť může mít celou řadu podob a uskupení.

Uvnitř vyrobeného produktu udržuje tyto sítě ve stabilním stavu elektrický náboj dodaný při výrobě.
Tento náboj zabraňuje i přirozenému sklonu odloučených částic – vrátit se do původní struktury drahého kovu před tím, než byly částice odloučeny (je jim bráněno tvořit shluky).

To jak struktura vypadá a jaké bude mít léčebně využitelné vlastnosti závisí na více faktorech:

– Jak dokonale přístroj výrobu řídil (všechny elektrické i časové parametry výroby)
– Jaká byla nastavena technologie výroby
– Koncentrace
– Čistota a pH použité vody
– Teplota vody a okolí v místě výroby
– Čas
– Okolní vlivy, jako například geomagnetické pole a další

Přístroj Silver MEDIC® všechny parametry výroby sleduje a automaticky už bez zásahu obsluhy řídí výrobu tak, aby byl vyroben stabilní produkt s co nejlepšími vlastnostmi.

5. LABORATORNÍ VÝSLEDKY A REÁLNÁ ÚČINNOST

Věnujeme se výzkumu v tomto oboru už více jak 12 let a víme, že pokud má vzorek vynikající vlastnosti například na elektronovém mikroskopu – zdaleka to neznamená, že bude mít produkt i dobrou účinnost a bude stabilní v živém organizmu.
Někdy je tomu u produktů se zdánlivě špičkovými parametry (které se doposud vyhodnocují jen podle zaběhlých kritérií) spíše naopak.

Pokud nám byl například vyhodnocen mono-strukturální vzorek (částice jedné velikosti) podle laboratoře jako ideální (velikost částic, potenciál spektra) – nebyly následné biologické testy uspokojivé.

Podle výsledků z laboratoře elektronové mikroskopie tak nelze jednoduše určit kvalitní produkt ani určit jeho účinnost na konkrétní obtíže.
Výsledky takových měření jsou vhodné pro hrubou orientaci výrobce, který ale ví, že se takové testy neshodují s reálným prostředím v organizmu, kde všechno souvisí se vším a řada faktorů se neustále mění.
Začali jsme se proto zaměřovat především na biologické a následně biochemické testy. Ty jsou bohužel velmi nákladné, náročné na čas.
Získané poznatky se po několikaletém statistickém zhodnocování postupně přenášely do ovládacího programu našeho přístroje.

Bez výkonného mikropočítače, který je v každém přístroji Silver MEDIC, by nebylo možné dosáhnout námi požadovaných parametrů a vlastností vyrobených produktů.
Patogeny se ale v průběhu let mění a vyvíjí se i jejich chování v organizmu a jejich odolnost. To vše nás přimělo k tomu, začít zákazníkům nabízet naprosto unikátní službu – automatickou aktualizaci přístroje přes přiložený kabel USB (cca 1x za dva roky).

Důležitým faktorem pro úspěšnou léčbu a následné odbourání stříbra a jiných kovů z organizmu je také určitý přesně daný obsah oxidů drahého kovu, ze kterého se produkt vyráběl. Je to tak i v přírodě, kde nás oxidy (stejně jako další různé sloučeniny) obklopují na každém kroku a jsou pro tělo zcela přirozené a známé.
Například pouhým rozkrojením ovoce spustíme jeho oxidaci na povrchu řezu do několika minut. I ve všech produktech Silver MEDIC (výroba stříbro) se proto mikroskopické stopy oxidů záměrně vyskytují.

Silver MEDIC® při automatické výrobě ale dělí oxidy na dvě důležité skupiny:

1) Oxidy, které mají být zachyceny během výroby na elektrodách, aby mohly být následně odstraněny jednoduše umytím po skončení výroby.

2) Oxidy u kterých je žádoucí, aby je vyrobený produkt obsahoval. V produktu je sice oxidů obsaženo jen zcela nepatrné množství, ale pokud jsou ve správné struktuře, mají oxidy zcela nezastupitelnou roli při léčbě řady onemocnění a podstatně dokáží v některých případech zvýšit účinnost vyrobeného produktu.

Dvanáctileté zkušenosti vedly například k tomu, že náš přístroj používá i dva zcela unikátní režimy výroby:

SPECIAL I.
„Homeopatická“ koncentrace pro očistu a jako udržovací dávka po přeléčení chronických onemocnění.

SPECIAL II.
Při této výrobě vzniká elektricky pasivní „oxidační stříbro“ optimalizované pro inhalaci a léčbu těžkých plicních infekcí, více na:
VÝROBA KOLOIDU – GENERÁTOR

6. MĚŘENÍ KONCENTRACE

ZKRATKA ppm

ppm (parts per million) jsou jednotky, ve kterých se odborně porovnává objem dvou látek, z nichž jedna je zastoupena vůči té druhé jen v mikroskopickém množství (jedna miliontina celku).
ppm ukazuje kolik částic ryzího stříbra / zlata / platiny jsme nechali do vody uvolnit.
Vyšší číslo ppm = větší počet ve vodě obsažených „částic“. Tato jednotka tedy posuzuje množství dvou látek.

mereni-ppm-meter


Žádný ponorný měřič koncentrace (ppm-metr, konduktometr apod.) ale nedokáže nepatrná množství správně změřit a používají se proto jen pro hrubá orientační měření.

Ponorná měřidla používají dvě kovové elektrody vzdálené od sebe asi 1 centimetr.

Po ponoření do kapaliny vyšle měřidlo z jedné elektrody určité přesné napětí a pak sleduje, jak se napětí změnilo po tom, co dorazilo ke druhé elektrodě.

Když má měřená kapalina dobrou elektrickou vodivost – změní se napětí během cesty kapalinou mezi dvěma elektrodami minimálně.

Pokud má vodivost špatnou, dorazí ke druhé elektrodě jen malá část napětí, které k ní bylo z první elektrody vysláno.

Čím vyšší (lepší) elektrickou vodivost přístroj mezi elektrodami naměří – tím vyšší ppm zobrazí na displeji. Jenže tento systém vyhodnocování koncentrace lze použít opravdu jen velmi orientačně.

 

NESROVNALOSTI PŘI MĚŘENÍ

Měřič ppm (konduktometr) totiž vyhodnocuje jen elektrickou vodivost měřené kapaliny – nic víc.

Problém je, že lepší vodivost mají například nestabilní roztoky přesycené oxidy, nebo roztoky s velkými částicemi, nebo shluky částic. To vše podstatně zvyšuje vodivost kapaliny a budí tak na displeji měřidla dojem vysoké koncentrace ppm.

Běžně se pak stane, že naopak stabilní vzorek s malou velikostí částic vykazuje na takovém měřidle podstatně menší koncentraci, než vzorek pro léčbu zcela nevhodný.

Pro mylný výsledek měření stačí, když přístroj použitý k výrobě neumí sledovat čistotu vody. Minerální látky, chlor, nebo soli obsažené v takové nedokonale čištěné vodě enormně zvýší vodivost vyrobeného roztoku takzvaným násobením.
Laik se pak může po ponoření ppm metru mylně domnívat, že vyrobil (nebo používá) vysokou koncentraci.
Měřidlo však změřilo jen vodivost vyrobeného „chemického koktejlu“.

SILVER MEDIC® má vestavěné měřidlo koncentrace ppm, které navíc dokáže naměřené výsledky přepočítat podle toho, jakou čistotu měla voda použitá k výrobě.

Kdybychom dovolili přístroji Silver MEDIC® neřízenou výrobu, snadno byste díky elektrochemické reakci při takové výrobě mohli naměřit ponorným měřidlem koncentrace i trojnásobné. To je ale pro léčebné využití produktu nežádoucí.

Vysoké ppm jen lépe vypadá při nabídce na internetu. Vede to k pocitu, že stříbra dostaneme víc.
Ale v tomto případě platí, že méně je někdy více.

Naší prioritou je kvalita, účinnost a také bezpečnost produktu. Naše produkty se i z tohoto důvodu mohou užívat v případě nutnosti i ve větším množství, protože nežádoucí látky neobsahují.

Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.