OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. SPOLEČNOST
  2. INFORMACE O CENÁCH
  3. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ
  4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  5. POVAHA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝROBKU
  6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  8. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ
  9. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ1. SPOLEČNOST

MANAUTIK s.r.o.
679 05, Křtiny 110
Czech Republic

IČO: 29285399 /plátce DPH/
DIČ: CZ29285399

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK přes e-shop 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

SÍDLO + KANCELÁŘ –
OSOBNÍ ODBĚR

KONTAKT:

MANAUTIK s.r.o.
679 05, Křtiny 110
Czech Republic

PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá / 09:00 – 17:00 hod.

Termín osobního jednání (návštěvy), osobní odběr – je nezbytné si dohodnout předem.

Tel: +420 607 991 716

e-mail:
silvermedic@centrum.cz


2. INFORMACE O CENÁCH

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:
Objednávky přes internetový obchod Silver MEDIC® – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

3. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

cz-vlajka

ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)

Zboží doručujeme prostřednictvím:

Dopravců PPL a ČESKÁ POŠTA, nebo osobní odběr na provozovně.

Ceny za dopravu a platby za služby jsou uvedeny na našich webových stránkách silvermedic.cz – CENY DOPRAVY

PLATBY:
DOBÍRKA
(zákazník uhradí objednané zboží přímo dopravci)
BANKOVNÍ PŘEVOD
(zákazník uhradí objednané zboží bankovním převodem)
OSOBNÍ ODBĚR
(úhrada v hotovosti, nebo bankovním převodem)

V případě platby převodem (bezhotovostní platba na účet) je kupní cena splatná do 14dní po obdržení Zálohové faktury.
Zboží se odesílá obvykle do 48 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího.

sk-vlajka

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (SK)

Zboží doručujeme prostřednictvím dopravců:
SLOVAK PARCEL SERVICE a SLOVENSKÁ POŠTA nebo osobní odběr na provozovně.

Ceny za dopravu a platby za služby – CENY DOPRAVY – jsou uvedeny na slovenské verzi webových stránek: www.silvermedic.sk

PLATBY:
DOBÍRKA (zákazník uhradí objednané zboží přímo dopravci)
BANKOVNÍ PŘEVOD (zákazník uhradí objednané zboží bankovním převodem)
OSOBNÍ ODBĚR (úhrada v hotovosti, nebo bankovním převodem)

V případě platby převodem (bezhotovostní platba na účet) je kupní cena splatná do 14dní po obdržení Zálohové faktury.
Zboží se odesílá obvykle do 48 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího.

euro-vlajka

VŠECHNY STÁTY EVROPSKÉ UNIE
mimo Slovenska.

Zboží doručujeme prostřednictvím dopravců:
DHL a ČESKÁ POŠTA, nebo osobní odběr na provozovně.

Ceny za dopravu a platby za služby dopravy jsou uvedeny na našich webových stránkách – CENY DOPRAVY

PLATBY:
BANKOVNÍ PŘEVOD (zákazník uhradí objednané zboží bankovním převodem)
OSOBNÍ ODBĚR (úhrada v hotovosti, nebo bankovním převodem)

V případě platby převodem (bezhotovostní platba na účet) je kupní cena splatná do 14dní po obdržení Zálohové faktury.
Zboží se odesílá obvykle do 48 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího.

DALŠÍ USTANOVENÍ:
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení celé kupní ceny.
Balné ani jiné poplatky spojené s expedicí neúčtujeme!
Pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání, prodávající dodá kompletní zboží nejpozději do 15dnů od potvrzení objednávky
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

K objednanému zboží od nás obdržíte řádnou Fakturu.

Ke zboží u kterého to jeho povaha vyžaduje je přiložen NÁVOD k obsluze.

ZJEVNÉ PORUŠENÍ ZÁSILKY
ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ – ZJEVNÉ PORUŠENÍ ZÁSILKY:
Jako kupující máte právo odmítnout převzetí zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou (zásilka je neúplná, nebo jakkoli mechanicky poškozená).
Reklamační řízení s dopravcem je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.
Pokud skrytě poškozenou zásilku od přepravce převezmete, neprodleně nás o této skutečnosti informujte na – KONTAKT

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Umožňujeme kupujícímu odstoupit od smlouvy do 14dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Při odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá zakoupené zboží ve 14denní lhůtě.
Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo Faktury prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.
Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě do 14dnů zaslat nebo předat prodávajícímu zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží.

VÝJIMKY
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smlouvy na dodání zboží upraveného podle přání spotřebitele.
Nebo pokud bylo zboží již použito a z hygienických důvodů jej nelze vrátit (není již možné použití jiným spotřebitelem).

DÁLE
Prodávající poskytne spotřebiteli:
Ke stažení:
CZ-poucení-moznost-odstoupeni-od-smlouvy-a-vzorovy-formular

Vynaložené prostředky budou kupujícím při odstoupení od smlouvy vráceny nejpozději do 14dnů na bankovní účet, nebo poštovní složenkou na adresu, kterou nám kupující oznámí.

Adresa pro zaslání vráceného zboží – KONTAKT

5. POVAHA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝROBKU

Léčba koloidními kovy (nano) není v EU ani ČR státními úřady schváleným léčivem!
Nemůžeme a nesmíme Vás proto nabádat k jeho užívání.
Veškeré texty jsou určeny pouze odborníkům jako studijní materiál, nikoliv jako návod k použití.

Zařízení Silver MEDIC® je určeno výhradně ke studijním účelům a nelze jej tak považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení. Studium, nebo případné využití uvedených informací jsou projevem svobodné vůle člověka s přijmutím osobní zodpovědnosti!
Přístroj i přiložené materiály je třeba uchovávat mimo dosah dětí, nebo osob právně či jinak nezpůsobilých!

Prodávající má v sortimentu E-SHOPu některé díly a doplňky, jejichž prodej je umožněn pouze majitelům přístroje Silver MEDIC®, které prodávající eviduje v systému objednávek. Jedná se o vázaný sortiment prodejný pouze jako příslušenství, nebo doplněk k přístroji.
Ostatním zákazníkům může být tento sortiment samostatně neprodejný, případně je prodejný za jinou než zvýhodněnou cenu, platnou pro majitele přístroje Silver MEDIC®.
U položek, kterých se toto omezení týká je to v E-SHOPu vždy výrazně vyznačeno, aby byl zákazník o těchto omezeních včas a řádně informován.

Zákazník je tak již při výběru zboží a vytváření objednávky na tato omezení upozorněn a může takovou položku ještě před odesláním objednávky z košíku odstranit. Pokud zákazník, který není majitelem přístroje, objednal zboží s omezenou možností nákupu – bude taková objednávka (po upozornění kupujícího formou e-mailové zprávy nebo telefonicky) dodatečně upravena, nebo smazána.
Pokud už kupující položku vázaného (volně neprodejného) sortimentu uhradil bankovním převodem, bude mu celá částka vrácena zpět co nejdříve po tom, co se o této skutečnosti prodávající dozvěděl.

Prodávající má také právo odmítnout jednat s osobami, či prodávat zboží osobám, které si opakovaně nepřevzali řádně objednané zboží, zrušili objednávku zavazující k platbě, slovně či jinak nevhodně napadají prodávajícího, úmyslně jej poškozují, nebo o něm uvádějí nepravdivé informace.

Nákupem jakékoliv položky z našeho E-SHOPu, vyslovujete svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Pokud převzaté zboží není kompletní, nebo neodpovídá smluvním parametrům, jedná se o vady zboží za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (nebo nadstandard 5 roků na přístroj Silver MEDIC®) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) – lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji po převzetí do užívání sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD:
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

U vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) může kupující v této lhůtě uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:

Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud se vyskytla odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající nenese odpovědnost za poškození výrobku ani jiných zařízení také v těchto případech:

1)
K výrobku byl připojen jiný než originální kabel USB (možnost zkratu).
2)
Nebyl dodržen návod pro provedení aktualizace přístroje pomocí přiloženého USB kabelu.
Vždy musí být nejdříve zasunut programovací konektor do přístroje Silver MEDIC® a až potom může být koncovka USB připojena do počítače.
3)
Zařízení bylo připojeno k jinému zařízení než je PC s datovým konektorem USB 2.0 / 3.0.

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Na přístroje řady Silver MEDIC® poskytujeme záruku 5 let.
U ostatního zboží platí zákonem stanovena záruční doba 24 měsíců.
Záruční podmínky se řídí a jsou plně v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Doporučujeme použít nejprve naši telefonickou linku – KONTAKT

Reklamované zboží zašlete na adresu společnosti – KONTAKT
Balík neposílejte na dobírku.
Označte jej čitelně nápisem "REKLAMACE".
Do balíku vložte reklamované zboží, kopii nákupního dokladu.

Přiložte podrobný popis závady. Nezapomeňte také uvést Vaše kontaktní údaje (zpáteční adresa, e-mail, telefonní číslo).

Pokud by se jednalo o samotný přístroj Silver MEDIC® přiložte také FAKTURU (lze jen kopii).
Přístroj zašlete BEZ ostatního příslušenství.

Přístroj předaný k reklamaci bude po převzetí kompletně otestován v našem servisním středisku.
Technik zjistí případnou závadu pomocí počítačového analyzátoru, kterým se připojí k přístroji Silver MEDIC®. Může tak načíst a překontrolovat řídící program i paměť přístroje.
Přístroj lze v našem servisu v případě nutnosti přeprogramovat.
O všech krocích spojených s případnou reklamací Vás budeme vždy informovat.

VAD PŘÍSTROJE SE VŠAK NEMUSÍTE OBÁVAT:

Přístroj je velmi odolný, bezúdržbový, chráněn proti přepólování, podpětí, přepětí i zkratu a poradí si bez újmy i ve ztížených podmínkách.
Řídící program, který je v přístroji uložen, je elektronicky i softwarově ochráněn proti neoprávněnému zásahu.

Pokud by přece jen nastalo jakékoliv poškození přístroje, nebo příslušenství – máme jako výrobci skladem všechny náhradní díly a součástky.
O všech krocích spojených s případnou reklamací Vás budeme vždy informovat.

Záruka se nevztahuje na chyby a poškození, která vznikla:

Nevhodným či násilným zacházením.
Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vysokou nebo nízkou teplotou, prašností nebo vlhkostí.
Zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci – Návod k obsluze nebo všeobecnými zásadami.
Neoprávněným zásahem do přístroje (odstranění ochranných plomb, mechanické úpravy a podobně).
Zboží bylo poškozeno přírodními živly.

Případná reklamace bude vždy vyřízena v co nejkratším termínu a to plně v souladu s reklamačním a právním řádem České republiky. Reklamace zboží uplatněná po uplynutí záruční doby, může být zpoplatněna (poštovné + cena náhradního dílu, přeprogramování přístroje).

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Ke stažení:
CZ-vzorovy-formular-uplatneni-reklamace+pouceni

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady.
Pokud kupující nezvolí své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání / doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.
Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci; případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.
Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku formou e-mailu nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno na adresu kupujícího (pokud není dohodnuto jinak).

8. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Koloidní kovy nejsou v EU registrovány do systému státem uznávaného zdravotnictví. Žádné alternativní metody léčby nejsou v EU povoleny! Výrobek Silver MEDIC® je nabízen pouze ke studijním účelům.

Zavazujeme se nakládat s osobními údaji o kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona a to včetně ochrany osobních údajů. Všechny informace o kupujícím jsou považovány za důvěrné a nejsou k dispozici třetím stranám.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

9. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb je prodávající povinen v případě platby v hotovosti, nebo kartou vystavit kupujícímu účtenku s unikátním kódem identifikujícím zaevidovanou platbu.
V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující (spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Kontakt na Českou obchodní inspekci: www.coi.cz

Prodávající má právo odmítnout plnění objednávky a dodání zboží nebo služeb kupujícímu, který již v minulosti učinil jinou objednávku, která nebyla řádně uhrazena. Kupujícímu, který již dříve neuhradil objednávku, nebo nepřevzal jemu zaslané zboží (na základě řádné objednávky) je prodávající oprávněn objednávku zcela zrušit.
O této skutečnosti je kupující informován prodávajícím nejpozději do 48 hodin od zaregistrování objednávky.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 20.3.2020.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Na tyto Obchodní podmínky, Reklamační řád, Poučení o odstoupení od smlouvy – je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.