OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. SPOLEČNOST
  2. INFORMACE O CENÁCH
  3. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ
  4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  5. POVAHA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝROBKU
  6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY – PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  8. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ
  9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10. POUČENÍ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY + VZOROVÝ FORMULÁŘ
11. VZOROVÝ FORMULÁŘ A POUČENÍ O UPLATNĚNÍ REKLAMACE

1. SPOLEČNOST

MANAUTIK s.r.o.
679 05, Křtiny 110
Czech Republic

IČO: 29285399 /plátce DPH/
DIČ: CZ29285399

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK přes e-shop – 24 hodin denně – 7 dní v týdnu

SÍDLO + KANCELÁŘ –
OSOBNÍ ODBĚR

KONTAKT

MANAUTIK s.r.o.
679 05, Křtiny 110
Czech Republic

Termín osobního jednání (návštěvy), osobní odběr – je nezbytné si dohodnout předem.

Tel: +420 607 991 716

PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá / 09:00 – 18:00 hod.

e-mail:
silvermedic@centrum.cz


2. INFORMACE O CENÁCH

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou uvedeny aktuální platné ceny s výjimkou zjevné chyby.
Ceny jsou prezentovány včetně DPH a bez DPH (pro plátce DPH).
Náklady na dopravu zboží jsou uvedeny zvlášť.
Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání přes e–shop.
Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:
Objednávky přijímáme prostřednictvím internetového obchodu: www.silvermedic.cz

3. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

cz-vlajka

ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)

Zboží doručujeme prostřednictvím:
Dopravců PPL a ČESKÁ POŠTA, nebo osobní odběr na provozovně.

Ceny za dopravu a platby za služby jsou uvedeny na našich webových stránkách silvermedic.cz – CENY DOPRAVY

PLATBY:
DOBÍRKA
(zákazník uhradí objednané zboží při převzetí dopravci)
BANKOVNÍ PŘEVOD
(zákazník uhradí objednané zboží předem - bankovním převodem)
OSOBNÍ ODBĚR
(úhrada v hotovosti, nebo bankovním převodem předem)

V případě platby převodem (bezhotovostní platba na účet) je kupní cena splatná do 10dnů po potvrzení objednávky dodavatelem. Zboží se odesílá do dvou pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího, pokud nebylo s kupujícím dohodnuto jinak.


sk-vlajka

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (SK)
Zboží doručujeme prostřednictvím dopravce: SLOVAK PARCEL SERVICE

Ceny za dopravu a platby za služby – CENY DOPRAVY – jsou uvedeny na slovenské verzi webových stránek: www.silvermedic.sk

PLATBY:
DOBÍRKA (zákazník uhradí objednané zboží přímo dopravci)
BANKOVNÍ PŘEVOD (zákazník uhradí objednané zboží předem - bankovním převodem)
OSOBNÍ ODBĚR (úhrada v hotovosti, nebo bankovním převodem předem)

V případě platby převodem (bezhotovostní platba na účet) je kupní cena splatná do 10dnů po potvrzení objednávky dodavatelem. Zboží se odesílá do dvou pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího, pokud nebylo s kupujícím dohodnuto jinak.


euro-vlajka

VŠECHNY STÁTY EVROPSKÉ UNIE
mimo Česka a Slovenska.

Zboží doručujeme prostřednictvím dopravce:
DHL

Ceny za dopravu a platby za služby dopravy jsou uvedeny na našich webových stránkách – CENY DOPRAVY

PLATBY:
BANKOVNÍ PŘEVOD (zákazník uhradí objednané zboží předem - bankovním převodem)
OSOBNÍ ODBĚR (úhrada v hotovosti, nebo bankovním převodem)

V případě platby převodem (bezhotovostní platba na účet) je kupní cena splatná do 10dnů po potvrzení objednávky dodavatelem. Zboží se odesílá do dvou pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího, pokud nebylo s kupujícím dohodnuto jinak.


DALŠÍ USTANOVENÍ:
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení celé kupní ceny.
Balné ani jiné skryté poplatky spojené s expedicí neúčtujeme.
Pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání, prodávající odešle objednané zboží nejpozději do 10dnů od potvrzení objednávky.
Pokud není objednané zboží skladem, případně je v okamžiku nákupu vyprodáno, bude prodávající o této skutečnosti informovat: Na e-mail, nebo telefon.

Pokud nebude kupující souhlasit s delším termínem odeslání zboží než je 10 dnů, má kupující právo objednávku zrušit. V případě, že byla objednávka již uhrazena má také nárok na vrácení celé kupní částky a to nejpozději do 10pracovních dnů na účet, ze kterého byla platba přijata.
Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží po převzetí co nejdříve překontroloval. K objednanému zboží od nás obdrží zákazník písemnou, nebo elektronickou fakturu, která slouží zároveň jako záruční list.
Zboží u kterého to jeho povaha vyžaduje je přiložen informativní NÁVOD k obsluze.

ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ – ZJEVNÉ PORUŠENÍ ZÁSILKY:
Kupující má právo odmítnout převzetí zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou. Zásilka je zjevně mechanicky poškozená, nebo neobsahuje zboží, které bylo předmětem objednávky.
Reklamační řízení s dopravcem v případě poškozené zásilky je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.
Pokud skrytě poškozenou zásilku od přepravce převezmete, neprodleně nás o této skutečnosti informujte na
KONTAKT

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Při objednávce uskutečněné přes E-SHOP, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14dnů od převzetí zboží a to bez ohledu způsob provedení platby.
Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou zboží.

Při odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá zakoupené zboží ve 14denní lhůtě.
Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést alespoň jeden z následujících údajů: Jméno a datum nákupu, číslo objednávky, nebo číslo faktury.
V písemném odstoupení od smlouvy zákazník uvede bankovní spojení (platba bankovním převodem) nebo adresu (platba poštovní poukázkou – pouze v rámci ČR) a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit do 14dnů od převzetí vráceného zboží částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání od prodejce k zákazníkovi.
Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Kupní částka je vrácena zákazníkovi bankovním převodem, nebo poštovní složenkou (jen v rámci ČR).
U zahraničních zákazníků se částka vrací pouze bezhotovostní platbou a to převodem na účet, který zákazník kupujícímu do písemného odstoupení od smlouvy uvede.

Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě do 14dnů zaslat nebo předat prodávajícímu zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní (nikdy ne na dobírku) a nejlépe v původním obalu.
Zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží.

VÝJIMKY
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smlouvy na dodání zboží upraveného podle přání spotřebitele, nebo pokud bylo zboží již použito a z hygienických důvodů jej nelze vrátit (není již možné použití jiným spotřebitelem).
Například vodní filtr, rozprašovače apod.

Prodávající poskytne spotřebiteli: viz bod 10. POUČENÍ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY+VZOROVÝ FORMULÁŘ
Ke stažení
CZ-moznost-odstoupeni-od-smlouvy-formular-pouceni
.pdf

Adresa pro zaslání vráceného zboží – KONTAKT

5. POVAHA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝROBKU

Léčba roztoky/elektrolyty obsahující minerály, drahé kovy, nebo jejich sloučeniny, dále pak koloidy, nanočástice, ionty, nebo atomy není v EU ani v ČR státními úřady schváleným léčivem.
Nejedná se ani o potravinový doplněk, který je schválený pro vnitřní užití člověkem, nebo zvířaty.
Tyto roztoky/elektrolyty vyrobené z drahých kovů nemají podle zákonů Evropské unie a stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO) žádné léčebné účinky. Nejedná se tak o léčivo.

Stejná omezení platí nově i pro původně "léčivé" rostliny, které jsou nyní zařazeny už jen jako potravinový doplněk bez přímých léčivých účinků.
Za léčivo nelze považovat žádný produkt a to ani přírodního původu (byliny, nálevy, silice a pod.), pokud tento produkt nebyl vyroben farmaceutickou firmou s patřičným oprávněním a nebyl také v EU jako léčivo schválen.
Nemůžeme a nesmíme Vás proto nabádat k jeho užívání pro člověka ani zvířata.
Veškeré texty jsou určeny pouze odborníkům jako studijní materiál, nikoliv jako návod k použití, užití, nebo návrh obchodní dohody.

Používání přírodního minerálu (stříbra, zlata, platiny) a to v jakékoli podobě, nesplňuje standardizované postupy alopatické medicíny.
Žádné necertifikované metody léčby nemocí, nebo dokonce samoléčba není v EU schválena.
Zde uvedené informace o alternativních možnostech jsou určeny výhradně odborníkům a lékařům, kteří tyto progresivní metody používají neoficiálně nebo je dále studují.
Uvedené informační texty nejsou zpracovány lékařem a nelze je považovat za návod k používání, léčbě, ani za návrh obchodní dohody.

Experimentální přístroj Silver MEDIC® ULTRA a produkty jím vyrobené slouží pouze ke studijním účelům a nelze jej považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.

Pokud s tím, že produkty/elektrolyty vyrobené přístrojem Silver MEDIC® ULTRA nemají v EU schválený status léčebného prostředku, nebo potravinového doplňku nesouhlasíte a této informace jste si při objednávce nevšimli, zařízení prosím dále nerozbalujte a zašlete nám jej do 14dnů od převzetí zboží zpět.
Vrátíme Vám po obdržení zpětné zásilky do 10dnů celou kupní částku.

Studium, nebo případné využití uvedených informací z webových stránek, informačního Návodu k zařízení, nebo ze zákaznické linky je projevem svobodné vůle člověka s přijmutím osobní zodpovědnosti!
Přístroj i přiložené materiály je třeba uchovávat mimo dosah dětí, nebo osob právně či jinak nezpůsobilých!

V případě, že využijete experimentální zařízení Silver MEDIC® k léčebným účelům, přebíráte tím na sebe veškerou právní i morální odpovědnost za případné zdravotní, nebo materiální újmy a to jak vůči sobě, tak i případným třetím osobám, nebo subjektům, kterým produkt poskytnete.

Vyrobený produkt obsahuje těžké kovy jako stříbro, zlato, nebo platinu. Je tak třeba s ním proto nakládat zodpovědně a to i v souladu s předpisy o odpadech v rámci legislativy EU.

6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

V případě problému s funkčností zboží, Vám doporučujeme zavolat na naši telefonickou linku a možnou vadu s námi konzultovat na
KONTAKT

Na přístroj Silver MEDIC® ULTRA poskytujeme nadstandardní záruku 3 roky od data prodeje.
Na ostatní zboží je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.
Záruční podmínky se řídí a jsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Přístroj Silver MEDIC® ULTRA je dodáván jako experimentální zařízení a prodejce neposkytuje záruky na účinky, nebo specifické vlastnosti přístrojem vyrobeného roztoku/elektrolytu. Pokud zákazník použije vyrobený experimentální produkt (roztok/elektrolyt) pro člověka, nebo zvíře, činí tak vždy na svou vlastní odpovědnost.
Více v sekci číslo 5. těchto Obchodních podmínek.

Přístroj Silver MEDIC® se považuje za funkční, pokud je při dodržení Návodu k obsluze přístroje do 3minut od připojení napájecího napětí měřitelné elektrické napětí na výstupních svorkách přístroje a je v činnosti světelný displej.

Předmětem záruky nemůže být názor zákazníka, nebo jiné třetí strany, že má být přístrojem generováno jiné napětí, jiný proud, jiný kmitočet, jiná křivka průběhu elektrických signálů, nebo že má mít vyrobený produkt jiné vlastnosti, nebo parametry.
Prodejce (výrobce) se naopak zavazuje, že při tvorbě ovládacího programu postupoval podle svých nejlepších vědomostí a schopností a že při tom maximálně využil měření, testů, zkušeností a ohlasu zákazníků.

Záruka se nevztahuje na chyby a poškození zboží, které vzniklo:
Neoprávněným zásahem do přístroje (odstranění ochranných plomb, mechanické úpravy a podobně).
Zcela nevhodným či násilným zacházením, zásahy do přístroje apod..
Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vysokou nebo nízkou teplotou, prašností nebo vlhkostí.
Zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci – Návod k obsluze nebo všeobecnými zásadami.

K výrobku byl připojen jiný než originální programovací kabel USB pro aktualizace přístroje (možnost zkratu).

Zařízení bylo připojeno k jinému zařízení než je PC s datovým konektorem USB 2.0 / 3.0. (možnost zkratu).

Zboží bylo poškozeno přírodními živly (například požár, povodeň apod.), nebo válečnými událostmi (exploze v blízkosti zařízení, radiace, bomby generující šokové vlny elektromagnetického pulzu, chemické útoky apod.).

Prodávající má právo odmítnout přijmout na reklamaci zboží u kterého je prokazatelné riziko že pochází z oblasti zamořené radiací, nebo chemickými zbraněmi.


Prodejce není povinen v rámci záruky odstraňovat bezplatně na výrobku vady, které vznikly až při jeho používání a nesouvisí přitom s jeho funkčností. Jedná se například o kosmetické poškození výrobku, dílce opotřebované běžným používáním, škrábance, jiné nepodstatné stopy po intenzivním používání, znečištění, nebo vady vzniklé nedodržením pokynů Návodu k obsluze.

Dále není prodejce povinen jakkoliv upravovat vlastnosti výrobku podle přání, nebo názoru zákazníka, nebo jiné třetí strany.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Pokud není zboží v okamžiku doručení kompletní tak, jak bylo uvedeno v popisu produktu, jedná se o vady zboží za které odpovídá prodávající.
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době. Prodávající však není povinen nároku kupujícího na uplatnění vady vyhovět pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji po převzetí do užívání sám způsobil a to například nedodržením Návodu ke zboží.

Kupující může u prodávajícího dle výše uvedených podmínek uplatnit požadavek na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) – lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při jeho převzetí, pokud není prodávajícím prokázáno, že si vadu na výrobku kupující způsobil sám, například nedodržení Návodu k obsluze.

U vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) může kupující v této lhůtě uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:
Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevu s kupní ceny, nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla.
Podstatné porušení smlouvy se netýká ustanovení Obchodních podmínek, které v okamžiku uzavření objednávky kupující potvrdil.

Zákazník nákupem v e-shopu potvrzuje, že se seznámil s obsahem Obchodních podmínek a bez výhrad s nimi souhlasí.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud se vyskytla odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží, nebo odstoupit od smlouvy v rámci platné záruky.

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě problému s funkčností zboží, Vám nejprve doporučujeme zavolat na naši telefonickou linku a možnou vadu s námi konzultovat
KONTAKT

Na přístroje řady Silver MEDIC® ULTRA poskytujeme záruku 3 roky od data prodeje.
Na ostatní zboží v našem e-shopu pak záruku 24 měsíců od data prodeje.

Závada na výrobku, která brání v jeho používání, bude prodávajícím bezplatně opravena a to do 30dní od doručení zboží na reklamaci.
Prodejce není povinen odstraňovat na výrobku takové vady, které nesouvisí s jeho funkčností a vznikly až při jeho používání (kosmetické vady a podobně).

Pokud je závada na výrobku prodejcem vyhodnocena jako neodstranitelná, je prodejce povinen v rámci záruční doby vyměnit zboží za nové.
V případě výměny zboží, začíná na výrobek nová záruční doba jako by šlo o koupi nového zboží.
Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat bez zbytečného odkladu formou e-mailu uvedeného
v objednávce, nebo prostřednictvím telefonního hovoru, který je v případě vyřizování reklamací zaznamenáván.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu zboží od zákazníka do reklamačního střediska prodejce (tzv. poštovné). Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno zdarma na adresu kupujícího – pokud není dohodnuto jinak.
U neoprávněné reklamace povinnost úhrady účelně vynaložený nákladů na dopravu zboží do servisu není.

Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.
Po ukončení reklamačního řízení je zboží odesláno zpět na adresu kupujícího.
Pokud zákazník zboží po ukončeném reklamačním řízení nepřevezeme a to se jako nedoručitelné vrátí zpět prodejci, bude zákazník opět vyzván e-mailem a telefonicky k převzetí zboží.
Pokud si zákazník zboží po vyřízení reklamace nepřevezme ani do 30dnů, může být kupujícímu účtován přiměřený poplatek za skladování.
Pokud zákazník zboží nevyzvedne ani po 3letech skladování u prodejce, předpokládá se, že už o věc nemá zájem a taková věc může být po uplynutí 3let skladování bez náhrad zlikvidována.

Reklamované zboží zašlete na adresu společnostiKONTAKT
Balík neposílejte na dobírku.
Do balíku vložte reklamované zboží a kopii nákupního dokladu, nebo jiný doklad prokazující oprávněnost reklamace.
Přiložte podrobný popis závady. Nezapomeňte také uvést Vaše kontaktní údaje (zpáteční adresa, e-mail, telefonní číslo).

Přístroj předaný k reklamaci bude po převzetí kompletně otestován v našem servisním středisku.
Technik zjistí případnou závadu pomocí počítačového analyzátoru, kterým se připojí k přístroji Silver MEDIC®. Může tak načíst a překontrolovat řídící program i paměť přístroje.
Přístroj lze v našem servisu v případě nutnosti přeprogramovat.
O všech krocích spojených s případnou reklamací Vás budeme informovat.

Případná reklamace bude vždy vyřízena v co nejkratším termínu a to plně v souladu s reklamačním a právním řádem
České republiky.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Prodávající poskytne spotřebiteli:
viz bod 11. POUČENÍ O MOŽNOSTI REKLAMACE+VZOROVÝ FORMULÁŘ

Formulář k uplatnění reklamace je ke stažení
CZ-moznost-uplatneni-reklamace-formular-pouceni.pdf

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady.
Pokud kupující nezvolí své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání / doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.
Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci – případně zákazníka informovat o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.
Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.
Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Pozáruční opravy a servis

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí záruční doby může být zpoplatněna (diagnostika závady, cena náhradního dílu, práce technika, poštovné). Standardně má prodejce (výrobce) všechny náhradní díly a komponenty přístroje skladem, nečeká se tak na jejich objednání.
U zboží, které je starší 5 let a nebo je již více jak 3 roky vyřazeno ze sortimentu prodejce se může stát, že již nebudou k dispozici úplně všechny náhradní díly.

8. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Zavazujeme se nakládat s osobními údaji o kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona a to včetně ochrany osobních údajů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Všechny informace o kupujícím jsou považovány za důvěrné a nejsou k dispozici třetím stranám vyjma situací, kdy k tomu dal souhlas v objednávce sám zákazník.

Spokojenost s nákupem zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků, například v rámci programu „Ověřeno zákazníky“, „Heureka“, „Seznam“ a pod.
Pokud je tato služba aktivována, nabídne se Vám v košíku na konci objednávky možnost se do tohoto zákaznického hodnocení spokojenosti s nákupem zapojit.
Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu „Ověřeno zákazníky“ apod. provádíme jen na základě Vašeho přání. Na konci objednávky máte možnost tuto volbu potvrdit, nebo odmítnout.

K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, jakým je například portál Heureka. Takovému portálu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.
Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků také pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.
Případě stačí při nákupu nesouhlasit se zařazením do tohoto programu.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující (spotřebitel) má podle zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.
Kontakt na Českou obchodní inspekci: www.coi.cz


Přístroj Silver MEDIC® ULTRA umožňuje dodatečnou softwarovou aktualizaci ovládacího programu.
Případnou dodatečnou aktualizací lze rozšířit technologie, změnit, nebo upravit parametry vyráběného produktu v závislosti na nových poznatcích, nebo zkušenostech.

Aktualizace jsou pro kupujícího dobrovolné a kupující se tak může vždy sám rozhodnout, zda nabízenou aktualizaci využije, nebo ne.
Aktualizace na přístroje nabízíme až do odvolání zdarma.

Aktualizace poskytujeme pouze majitelům přístroje Silver MEDIC® ULTRA, které evidujeme v systému objednávek.

Aktualizace zdarma je zákazníkům poskytnuta na dálku prostřednictvím zaslaného datového souboru, který si zákazník sám stáhne z uložiště do svého počítače.
V případě, že bude zákazník požadovat fyzické provedení aktualizace na naší prodejně, mohou být tyto úkony zpoplatněny.
Aktualizace je k dispozici zákazníkům minimálně po dobu 3měsíců od okamžiku, kdy byl zákazník o možnosti aktualizace informován.
Po uplynutí tří měsíců už může být i aktualizace na dálku zpoplatněna.

Aktualizace přístroje Silver MEDIC® ULTRA není předmětem nároku, ale pouze mimořádnou bonusovou službou, kterou nabízíme našim zákazníkům zdarma.
Zákazník se o nové verzi ovládacího programu může dozvědět z e-mailu, nebo z našich webových stránek.
Dodatečná aktualizace přístroje podle nových poznatků není povinná, rozhodně ji však doporučujeme.

Aktualizace ovládacího programu přístroje nijak neovlivňuje záruční podmínky na přístroj. Nainstalování novější verze ovládacího programu tak neprodlužuje ani nezkracuje záruční dobu, která byla platná v okamžiku prodeje (aktuální obchodní podmínky).

Aktualizace obvykle zahrnuje nejen různá vylepšení podle nových poznatků o účincích vyrobených produktů, ale může také řešit i případné softwarové chyby původního ovládacího programu.
Pokud přístroj reklamujete, automaticky do něj v našem servisním středisku nainstalujeme aktuální (nejnovější) ovládací program.
V případě problémů s aktualizací, můžete kontaktovat naši zákaznickou linku.

Prodejce (výrobce) si vyhrazuje právu systém dalších olitelných aktualizací kdykoliv ukončit.


Prodávající má právo odmítnout plnění objednávky a dodání zboží nebo služeb kupujícímu, který již v minulosti učinil jinou závaznou objednávku, která nebyla uhrazena, nebo kupujícím převzata.

Prodávající má právo odmítnout jednat, nebo prodávat zboží osobám a podnikatelům, kteří nevhodně napadají prodávajícího, úmyslně jej poškozují, nebo o něm uvádějí nepravdivé informace, nebo vytvářejí fiktivní objednávky s úmyslem poškodit prodávajícího.
Prodávající je v takových případech oprávněn objednávku zcela zrušit pro jednostranné poručení Obchodních podmínek, které kupující předtím s objednávkou potvrdil. O případném stornování objednávky z tohoto důvodu je kupující informován prodávajícím nejpozději do 3pracovních dní od zaregistrování objednávky.


Prodávající má v sortimentu E-SHOPu některé díly a doplňky, jejichž prodej je umožněn pouze majitelům přístroje Silver MEDIC®, které prodávající eviduje v systému objednávek. Jedná se o vázaný, nebo jinak zvýhodněný sortiment prodejný pouze jako příslušenství, nebo doplněk k přístroji.
Zákazníkům, kteří nejsou evidováni v systému objednávek jako majitelé přístroje Silver MEDIC®, může být takové vázané příslušenství samostatně neprodejné.
U položek, kterých se toto omezení týká je to v E-SHOPu vždy výrazně vyznačeno, aby byl zákazník o těchto omezeních včas a řádně informován.

Zákazník je tak již při výběru zboží a vytváření objednávky na tato omezení upozorněn a může takovou položku případně ještě před odesláním objednávky z košíku odstranit.
Pokud zákazník, který není v systému objednávek evidován jako majitel přístroje, objednal zboží s omezenou možností nákupu – bude taková objednávka (po upozornění kupujícího formou e-mailové zprávy nebo telefonicky) dodatečně upravena, nebo stornována.
Pokud už kupující položku vázaného (volně neprodejného) sortimentu uhradil předem bankovním převodem, bude mu celá částka vrácena nejpozději do 10dnů zpět.


Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pouze prodávajícímu a bez svolení je zakázáno:
Kopírovat, upravovat, doplňovat, přenášet, nebo zveřejňovat obrázky nebo texty z webových stránek
www.silvermedic.cz a www.silvermedic.sk

Dále je zakázáno využívat opisů textů na jiných webových stránkách, nebo texty a fotografie využívat také pro nabídku jakýchkoliv jiných produktů, nebo služeb bez souhlasu prodávajícího.
Porušení těchto ustanovení může být, a to včetně náhrady škody, vymáháno právní cestou.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou obchodních podmínek je:
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – bod 10
Vzorový formulář pro reklamaci – bod 11

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 20.6.2024

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Na tyto Obchodní podmínky, Reklamační řád, Poučení o odstoupení od smlouvy – je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Následují - POUČENÍ A VZOROVÝ FORMULÁŘ: bod 10, bod 11

10. POUČENÍ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY +VZOROVÝ FORMULÁŘ

Zákonná doba na odstoupení od smlouvy je 14 dnů.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1.
Do 14dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
Pro odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený vzorový formulář, není to však Vaší povinností.

1.4.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu – nejpozději do 14dnů ode dne obdržení vráceného Vámi nepoškozeného a neznehodnoceného zboží – všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží zákazníkovi.

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2.
a) Převzetí zboží

Lhůta pro převzetí Vámi vráceného zboží se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete (nebo osobně doručíte) zboží zpět před uplynutím 14dnů.
Adresa pro vrácení zboží: Provoz – kancelář – osobní odběr – dle: KONTAKT

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Náklady na dopravu vráceného zboží od zákazníka zpět k dodavateli hradí zákazník.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupení od smlouvy – vzorový formulář

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

adresát:

MANAUTIK s.r.o.
Křtiny 110
679 Křtiny
Czech Republic

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Druh (označení-název) zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Vaše jméno a příjmení:

Vaše kontaktní adresa:

Váš e-mail:

Vaše Telefonní číslo:

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

Datum:

* Nehodící škrtněte

 

11. VZOROVÝ FORMULÁŘ A POUČENÍ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace - www.silvermedic.cz

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Před uplatněním reklamace doporučujeme kontaktovat nás na naší telefonní lince viz: KONTAKT

Adresát (prodávající)
Internetový obchod: www.silvermedic.cz
Společnost: MANAUTIK, s.r.o.
Se sídlem: Křtiny 110, 679 05 Křtiny, CZECH REPUBLIC
IČO 29285399 /plátce DPH/
DIČ CZ29285399
E-mailová adresa: silvermedic@centrum.cz
Telefonní číslo: +420 607 991 716

 

Spotřebitel
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:

 

 Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

dne (*)       jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).


Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „pokud se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).


Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

1 Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
2 Číslo objednávky / Faktura:
3 Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
4 Jméno a příjmení spotřebitele:
5 Adresa spotřebitele:
6 Email:
7 Telefon:

 

V (zde vyplňte místo),                                      Dne (zde doplňte datum)

Jméno a příjmení spotřebitele: (*)

(podpis)

Seznam příloh:

1. Faktura za objednané zboží č. (*)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.