ZLATO

MODUL GOLD PRO VÝROBU PŘÍSTROJEM SILVER MEDIC®

1. VÝROBA NANOČÁSTICOVÉHO ZLATA


1. Silver MEDIC® GOLD (ZLATO) – sADA pro výrobu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY
 • Přístroj ULTRA automaticky rozpozná připojení modulu pro výrobu nanočástic ryzího zlata
 • Přístroj automaticky kontroluje také čistotu použité vody pro výrobu
 • Objem výroby 100 ml (dostačuje pro současnou léčbu 1–5 osob)

 • Nanočástice a atomy jsou odloučeny z ryzího zlata bez použití chemie (soli, cukry, citráty, činidla)
 • Optimální velikost a nábojový potenciál oddělených částic

 • Vyrobená koncentrace se zobrazuje na víceúčelovém displeji (rozlišení 0,5 ppm)
 • Reálná (skutečná) koncentrace nastavitelná v rozsahu 1–3 ppm
 • Aktivní nano-částicové zlato doporučujeme spotřebovat do 30dní od vyrobení

 • Tyčovina z ryzího zlata Ø 2 mm min. 99,999% Au – vyrobené na individuální zakázku.
 • Nejvyšší možná atestem deklarovaná ryzost a chemická čistota zlatých elektrod 5devítek (min. 99,999% Au).

 • Oproti investičnímu zlatu jsou elektrody průmyslově čištěny od zbytků olova, rtuti a kadmia. Tyto jedy by jinak v podobě atomů a nanočástic snadno pronikaly do nervové soustavy.
 • Elektrody nebyly vyrobeny z nastříhaného měkkého šperkařského drátu, kde by se při elektrolýze oddělovaly zcela nevhodné tvarové struktury zlata.
 • Zlato je nosič informace a naše produkty používají i lidé zabývající se duševní a duchovní prací. Proto se u elektrod nejedná o jednoduchý slitek ze zubů, prstenů, náušnic apod.

UPOZORŇUJEME

Na trhu se obvykle nabízí koloidní zlato ve vysokých koncentracích i 10 ppm a více.
Tyto roztoky se vyrábí chemickou cestou z chloridu zlatitého.

Silver MEDIC® odlučuje při výrobě do vody aktivní nanočástice bez použití chloridů, chemie, solí, citrátů, činidel.
Nanočástice ryzího zlata se obvykle podávají jen v malých koncentracích do 3 (5) ppm.

V lidském těle se zlato vyskytuje jen ve zcela nepatrném množství.
Po požití dávky 100 ml zlata o koncentraci 1 ppm, vzroste jeho hladina v organizmu na několik dní až 100x.

Pro léčebné využití je nejdůležitější, jakou technologií bylo nanozlato vyrobeno a mnohem méně záleží na tom, jak vysokou má koncentraci.
Vyšší koncentrace automaticky neznamená lepší účinek.

Nanozlato Silver MEDIC® lze pro specifické účely odlučovat kromě do vody také do čistého lékařského lihu.
Přístroj je na tuto možnost výroby naprogramován.

Skleněné kádinky, lahvičky nebo rozprašovače doporučujeme používat vždy jen na jeden typ vyrobeného produktu.
Pokud jste už jednou sklo použili na ZLATO, používejte ho nadále už jen na produkt ZLATO.
Stejně to platí u STŘÍBRA i PLATINY.

Sklo nemá ideálně uzavřený povrch a zachycují se na něm stopy drahých kovů. Používáním stejného skla může docházet k nežádoucím chemickým reakcím.

KONCENTRACE – DOBA VÝROBY – NANOZLATO

Požadovaná koncentrace:

0,5 ppm 1 ppm 1,5 ppm 2,0 ppm 2,5 ppm 3,0 ppm

Přibližná doba výroby:

9 hodin 15 hodin 24 hodin 30 hodin 35 hodin 39 hodin

 

KOMPLETNÍ SADU GOLD nabízíme jako samostatný doplněk k přístroji na E-SHOP:
Silver MEDIC® GOLD


Aktivační modul GOLD – spodní a horní pohled – zasunutí do přístroje
modul-gold-technologie-vyroby-zlato-aurum-silver-medic silver-medic-gold-modul-aktivace-technologie-special-nanozlato

SOUČÁSTI SETU Silver MEDIC® GOLD
 • ELEKTRODY z válcovaného ryzího zlata o čistotě minimálně 99,999 % Au.

  Celková délka obou elektrod: 126 mm (záporná odchylka od délky 0 mm). 
  Celková hmotnost obou elektrod: 7,7 gramů (záporná odchylka váhy 0 gramů).

  Elektrody jsou z plného materiálu, nekroutí se ani nedeformují. Vysoká životnost. Strojně opracované.
  K elektrodám dodáváme ATEST.

 • MODUL – elektronická redukce (speciální plastový váleček) pro připojení zlatých elektrod k přístroji.
 • Skleněná reakční nádobka s vyznačením objemu 100 ml.
 • Příslušenství pro výrobu, skladování a aplikaci nano-částic ryzího zlata.
 • Obrázkový i textový návod – jednoduchá manipulace a nastavení.

DODATEK:
Podstatnou část ceny tvoří cenná investiční surovina – RYZÍ ZLATO – jehož chemické parametry a čistotu deklarujeme u každé objednávky.

ELEKTRODY Au mohou být využity k léčebným účelům. Případně může být zbylá surovina ZLATO o ryzosti 99,999 % – jako drahý kov o extrémně vysoké chemické čistotě – opět zpeněžena.

Aktivní nanočástice ryzího zlata mají odlišné účinky na rozdíl od aktivního koloidního stříbra a ani jeden z těchto prvků tak není při léčbě vzájemně zaměnitelný.
Více v sekci:
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.