PLATINA

MODUL PLATINUM PRO VÝROBU Z RYZÍHO KOVU PLATINA

 
1. VÝROBA NANOPLATINY


1. SILVER MEDIC® PLATINUM – SADA PRO VÝROBU NANOČÁSTIC RYZÍ PLATINY

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
 • Přístroj ULTRA automaticky rozpozná připojení modulu PLATINA.
 • Přístroj automaticky kontroluje také čistotu použité vody pro výrobu.
 • Objem výroby 100 ml.

 • Nanočástice (případně ionty) jsou odloučeny z ryzí platiny bez použití chemie (soli, cukry, citráty, činidla).

 • Optimální velikost a nábojový potenciál oddělených částic.

 • Reálná koncentrace nastavitelná v rozsahu 1–3 ppm.
 • Vyrobená koncentrace se zobrazuje na víceúčelovém displeji (rozlišení 0,5 ppm).

 • Aktivní platinu doporučujeme spotřebovat do 30dní od vyrobení.


UPOZORŇUJEME

Silver MEDIC® odlučuje při výrobě do vody aktivní nanočástice (případně ionty) bez použití chloridu, chemie, solí, citrátů a činidel.
Platiny se obvykle podává jen ve velmi malých koncentracích do 3 ppm.

V lidském těle se platina prakticky nevyskytuje. Po požití dávky 100 ml platiny o koncentraci 1 ppm vzroste její hladina v organizmu na několik dní až 100x.

Pro léčebné využití je nejdůležitější jakou technologií byla platina vyrobena a mnohem méně záleží na tom jak vysokou má koncentraci. Vyšší koncentrace neznamená lepší účinek.

Platinu lze pro specifické účely odlučovat kromě do vody také do čistého lékařského lihu.
Přístroj je na tuto možnost výroby naprogramován.

Pomůcky pro výrobu a skladování doporučujeme používat vždy jen na produkt vyrobeného ze stejného kovu:
Skleněné kádinky, lahvičky nebo rozprašovače – pokud jste už jednou sklo použili na platinu, používejte ho nadále už jen na produkt platina.
Stejně to platí u zlata i stříbra.
Sklo nemá ideálně uzavřený povrch a zachycují se na něm stopy drahých kovů.
Používáním stejného skla může docházet k nežádoucím chemickým reakcím.

Požadovaná koncentrace – přibližná doba výroby – PLATINA

Požadovaná koncentrace


0,5 ppm

1 ppm 1,5 ppm 2,0 ppm 2,5 ppm 3,0 ppm

Přibližná doba výroby

9 hodin 15 hodin 24 hodin 30 hodin 35 hodin 39 hodin

 
KOMPLETNÍ sadu PLATINUM nabízíme jako samostatný doplněk pro přístroje.
E-SHOP, sada SILVER MEDIC® PLATINUMAktivační modul – spodní a horní pohled – zasunutí do přístroje
platinum-modul-pristroj-silver-medic-vyrobni-technologie- nano-platinamodul-silver-medic-platinum-technologie-vyroby-nano-special-kov-platina

SOUČÁSTI SETU – modul Silver MEDIC® PLATINUM

 • Elektrody z válcované ryzí platiny o čistotě minimálně 99,99 % Pt.
  Platinové elektrody jsou vyrobeny na individuální zakázku ve vysoké průmyslové kvalitě.

 • MODUL – elektronická redukce (plastový váleček) pro připojení platinových elektrod k přístroji.

 • Skleněná reakční nádobka s vyznačením objemu 100 ml.
 • Příslušenství pro výrobu, skladování a aplikaci.
 • Obrázkový i textový návod. (Jednoduchá manipulace a nastavení).

DODATEK

Podstatnou část ceny tvoří cenná investiční surovina RYZÍ PLATINA (chemické parametry a čistotu deklarujeme u každé objednávky).

ELEKTRODY Pt mohou být využity k léčebným účelům, případně může být zbylá surovina o čistotě minimálně 99,99 % – jako drahý kov o vysoké chemické čistotě – opět zpeněžena.

Aktivní nanočástice (případně ionty) ryzí platiny mají odlišné účinky od stříbra a zlata.

Více v sekcích:
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY + PLATINA DÁVKOVÁNÍ

 

Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.