VÝROBA KOLOIDU – GENERÁTOR

UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ – Silver MEDIC® ULTRA – NA VÝROBU KOLOIDNÍHO I NANOČÁSTICOVÉHO STŘÍBRA (ZLATA, PLATINY)

1. JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE
2. VOLITELNÉ TECHNOLOGIE-COLLOID-NANO-SPECIAL
3. AUTOMATICKÁ KONTROLA VODY PŘÍSTROJEM
4. SNADNÉ NASTAVENÍ VÝROBY
5. VÝHODY VLASTNÍ VÝROBY


1. JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Silver MEDIC® je malý univerzální přístroj o velikosti 10×7×2 cm, který umožňuje snadnou výrobu koloidního, nanočásticového a speciálně vyrobeného stříbra.
Přístroj umí pracovat i s elektrodami z ryzího zlata a platiny (samostatné příslušenství, výrobní technologie pro kovy Au, Pt).

 • Plná automatika řízení
 • Integrované měřidlo koncentrace ppm
 • Bezpečnostní pojistka proti výrobě nebezpečných sloučenin
 • Možnost aktualizace a rozšíření programu přístroje z našeho webu zdarma

PRO KAŽDOU Z TECHNOLOGIÍ (COLLOID, SPECIAL, NANO) POUŽÍVÁ PŘÍSTROJ ODLIŠNÝ ZPŮSOB VÝROBY

jeden-pristroj-4-ruzne-typy-stribra-plus-zlato-platina-silvermedic-ultra
obr. Snadné ovládání přístroje – dotyková klávesnice


Kompletní sada s přístrojem na e-shop:
Silver MEDIC® ULTRA

SADA OBSAHUJE

VŠE pro okamžitou výrobu, manipulaci i aplikaci koloidního, nanočásticového nebo speciálního stříbra.
Jako samostatný doplněk lze k přístroji kdykoliv dokoupit i sadu pro "výrobu" zlata nebo platiny.

OVLÁDÁNÍ JEN POMOCÍ DVOU PLASTICKÝCH TLAČÍTEK
Stiskem horního tlačítka Změníte výrobní technologii. Koloidní, nanočásticové, nebo speciální stříbro.
Stiskem spodního tlačítka Změníte požadovanou koncentraci ppm

 

VYBRANOU TECHNOLOGII ZOBRAZUJE BARVA SVĚTELNÉ KONTROLKY

COLLOID

SPECIAL NANO


POSTUPNÝ RŮST KONCENTRACE SE ZOBRAZUJE NA DISPLEJI

Vyrobená dávka 150 ml. Skleněná výrobní nádobka a 150ml skladovací lahvičky jsou součástí sady Silver MEDIC®.
Toto množství zajišťuje při doporučovaném dávkování (a vzhledem k rychlé výrobě) současnou léčbu i více jak 10 osob.

VŠECHNY REŽIMY VÝROBY JSOU PLNĚ ŘÍZENÉ, OPTIMALIZACE PRO CO NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST PRODUKTU

Přístrojem Silver MEDIC® vyrobené (elektro-nábojové) STŘÍBRO (ZLATO, PLATINA) nelze svojí kvalitou a účinností srovnávat se stejně koncentrovaným roztokem vyráběným neřízenou technologií.

2. VOLITELNÉ TECHNOLOGIE

Před každou výrobou si můžete zvolit technologii, která Vám nejvíce vyhovuje, nebo Vám byla pro konkrétní zdravotní problém doporučena.
Případně se technologie – NANO, SPECIAL I., SPECIAL II., COLLOID – během užívání kombinují (například u závažných plicních infekcích, nebo u chronických onemocnění).

KOLOIDNÍ STŘÍBRO (aktivní)

COLLOID   Koncentrace 1–18 ppm / Doporučená 9 ppm / Typická doba výroby 10–30 minut

Při výrobě koloidu se řízeně odlučují částice v typické velikosti kolem 1-50 nanometrů. Větší rozptyl velikosti částic zajišťuje produktu širší pole působnosti. Koloid je připraven k použití po 1hodině od vyrobení, kdy u něj dojde k požadované přeměně vnitřní struktury a vznikne aktivní koloid čiré, až zlatavé barvy.

POUŽITÍ:
Nachlazení, angína, infekce horních i dolních dýchacích cest, dutin, trávicího traktu, pohlavních orgánů, pokožky, oční infekce a jiné. Popáleniny I. a II. stupně. U chronických onemocnění se po přestávce v užívání koloidu obvykle užívá ještě nanostříbro (NANO). Více na: DÁVKOVÁNÍ

 

"HOMEOPATICKÉ STŘÍBRO" (AKTIVNÍ)SPECIAL
I.
 
Koncentrace 1 ppm / Typická doba výroby 70 minut


Cíleně je odlučováno jen malé množství ryzího kovu – převážně takzvané ióny, atomy a stopy.
Přístroj vytváří uvnitř vyráběného produktu pulsující elektrické pole.
 
POUŽITÍ:
Očista organizmu a jako udržovací dávka po úspěšném přeléčení vážných onemocnění s postižením nervové soustavy (borelie) apod. Více na: DÁVKOVÁNÍ

 

OXIDAČNÍ STŘÍBRO (PASIVNÍ)

SPECIAL
II.
 
Koncentrace 8 ppm / Doba výroby 90 minut

Elektricky PASIVNÍ stříbro má kromě pasivity i řízeně dodán určitý podíl oxidů stříbra.

 
POUŽITÍ:
Těžší plicní a průduškové infekce, chronická bakteriální onemocnění (např. CHOPN).
Respirační viry. Optimalizováno také pro inhalaci. Více na: DÁVKOVÁNÍ

 

NANO STŘÍBRO (aktivní)

NANO   Koncentrace v rozsahu 1–10 ppm / Doporučená 8 ppm / Typická doba výroby 10–30 minut

Řízeně se odlučují stabilní částice stříbra o velikosti kolem 1nanometru. Proniká hluboko do organizmu a nervové soustavy.
NANOstříbro se již od koncentrace 1ppm vyrábí jinou technologií než COLLOID (koloid) a má proto jinou strukturu a vlastnosti.

POUŽITÍ:
Především na bakteriální a některá virová onemocnění (na respirační viry SPECIAL II.), dále pak na opary, nervovou soustavu, klouby, hluboké kožní infekce, ostatní nemoci kůže, paradentóza, zubní zákroky, popáleniny od slunce, borelióza (užití v kombinaci s koloidem-COLLOID) a jiné. Více na: DÁVKOVÁNÍ

 

odlisne-zabarveni-stribro-aktivni-koloid-nano-special-I-stribro-pasivni-special-II-silvermedic-ultra
obr. různé odstíny zabarvení podle zvoleného režimu výroby

ZDAJÍ SE VÁM UVEDENÉ KONCENTRACE PPM NIŽŠÍ, NEŽ OBVYKLE NABÍZENÉ NA TRHU?

Tak to ale ve skutečnosti není:
Aktivní produkt vyrobený řízenou technologií Silver MEDIC® nelze srovnávat s pasivními roztoky s nereálně vysokým ppm.
Pasivní roztok (neřízená technologie) s uvedeným sycením např. 40 ppm, nedosahuje účinnosti reálné koncentrace 8 ppm u aktivního produktu.

Z tohoto důvodu je námi doporučené optimální dávkování pro většinu obtíží 8 (nebo 9 ppm), i když lze nastavit uživatelem přístroj na výrobu až 18 ppm, podle typu zvolené technologie.

VYŠŠÍ PPM NEZNAMENÁ, že bylo na požadované místo v organizmu dodáno větší množství účinné látky.

V případě požadavku na větší množství stříbra v organizmu – zvyšujeme podávané množství (objem), nikoliv koncentraci (ppm).

Při správně zvolené koncentraci jsou aktivní částice Silver MEDIC® ideálně uchyceny v krystalické struktuře vody a jsou tak optimálně uzpůsobeny pro konkrétní využití.
Ultračistá voda, ze které se koloidní stříbro nebo nanostříbro vyrábí, navíc významně ředí krev a usnadňuje tak částicím prostup hluboko do organizmu a nervové soustavy.

Tyto schopnosti vyrobený produkt ztrácí pokud je zvolena zcela nevhodná koncentrace, nebo byl produkt po vyrobení dodatečně ředěn vodou.
Ředěním se narušují důležité elektrochemické vazby mezi částicemi a molekulami vody, které se během výroby vytvořily.

Sléváním jednotlivě vyrobených dávek do větší nádoby se narušuje
záměrně vytvořená elektronábojová vazba.

PODROBNĚJI:
CO JE NANO, KOLOID, IÓN, MONOATOMICKÉ
PODROBNĚJI:
KONCENTRACE PPM

3. AUTOMATICKÁ KONTROLA VODY přístrojem

VÝROBA JE PO CELOU DOBU ŘÍZENA A KONTROLOVÁNA

Při výrobě vzniká velké množství aktivních částic a je potlačena tvorba shluků.
Před každou výrobou se automaticky kontroluje použitá voda. Je tak zaručeno, že bude vyrobený produkt bez obsahu nebezpečných látek, které vznikají při použití nedostatečně vyčištěné vody.

Přístrojem Silver MEDIC® vyrobené (elektro-nábojové) STŘÍBRO (ZLATO, PLATINA) nelze svojí kvalitou a účinností srovnávat se stejně koncentrovaným roztokem vyráběným neřízenou technologií.

VŠECHNY REŽIMY VÝROBY jsou plně řízené a optimalizované pro co nejvyšší účinnost

Uvolňované částice se během výroby potencují (nabíjí). Odloučené částice jsou stabilně odděleny od sebe a stávají se dočasnými nosiči léčebně využitelné elektro-nábojové vazby.
Takto nabité částice drahých kovů pronikají snadno pokožkou i sliznicemi.

KVALITNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY MÁ ZCELA ZÁSADNÍ VLIV na kvalitu vznikajících produktů.

4. SNADNÉ NASTAVENÍ VÝROBY

PŘÍPRAVA VÝROBY
1. Naplňte výrobní kádinku po vyznačenou rysku vodou lékárenské čistoty
2. Zasuňte elektrody do přístroje
3. Nasaďte přístroj na nádobku
4. Zapojte adaptér do sítě
5. Můžete si změnit přednastavenou technologii nebo koncentraci
VŠE OSTATNÍ UŽ ŘÍDÍ PŘÍSTROJ SÁM – UKONČENÍ VÝROBY PROVEDE NA ZÁKLADĚ MĚŘENÍ.

plna-automatika-vyroby-vysoka-kvalita-silvermedic-ultra-koloid-nano-special
obr. Pracovní pozice přístroje

UKONČENÍ VÝROBY PŘÍSTROJEM

Kontrolka bliká, ozývá se přerušovaný tón. (Zvukové znamení je možné před zahájením výroby vypnout).

1. Vytáhněte přístroj s elektrodami z nádobky
2. Odpojte napájecí adaptér od elektrické sítě

 

5. VÝHODY VLASTNÍ VÝROBY PŘÍSTROJEM Silver MEDIC®

V případě onemocnění, nebo krizové situace, máte ihned podstatnou výhodu vlastního zdroje léčiva.
Vyrobíte si jednoduše kdykoliv kvalitní, elektricky aktivní produkty s ojedinělými vlastnostmi.

 • Navolíte si koloidní, speciální nebo nanočásticové stříbro (zlato, platina) podle aktuální potřeby.
 • Vyrobený produkt neobsahuje chemikálie.
 • Nebyl nevhodně, nebo dlouhodobě skladován.
 • Nepřišel při transportu do styku s elektromagnetickým polem (zasílání poštou)
 • Nebyl ozařován laserem atd.
 • Vyrábíte okamžitě, kdykoliv je to potřeba.
 • Sami víte, co si skutečně vyrobíte.

Již po prvním delším užívání se investice zaplatí. Investice do soběstačnosti tohoto druhu je podle našeho názoru smysluplná.

Kompletní sada s naprogramovaným přístrojem na
Silver MEDIC® ULTRA

 

Texty nejsou zpracovány lékařem s akreditací Evropské unie a nesplňují standardizované postupy alopatické medicíny.
Žádná necertifikovaná metoda léčby nemocí, nebo samoléčba není v EU schválena.
Uvedené informace o alternativních možnostech léčby, jsou určeny především majitelům přístroje Silver MEDIC®, odborníkům a lékařům, kteří tyto progresivní metody používají neoficiálně, nebo je studují.
Texty nejsou ze zákona návodem k používání, užití, ani návrhem obchodní dohody.