VÝROBA KOLOIDU – GENERÁTOR

UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ – Silver MEDIC® ULTRA – NA VÝROBU KOLOIDNÍHO I NANOČÁSTICOVÉHO STŘÍBRA (ZLATA, PLATINY)

1. JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE
2. VOLITELNÉ TECHNOLOGIE-COLLOID-NANO-SPECIAL
3. AUTOMATICKÁ KONTROLA VODY PŘÍSTROJEM
4. SNADNÉ NASTAVENÍ VÝROBY
5. VÝHODY VLASTNÍ VÝROBY


1. JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Silver MEDIC® je malý univerzální přístroj o velikosti 10x 7 cm, který umožňuje snadnou výrobu koloidního, nanočásticového a speciálně vyrobeného stříbra.
Přístroj umí pracovat i s elektrodami z ryzího zlata a platiny (samostatné příslušenství).

 • Plná automatika řízení
 • Integrované měřidlo koncentrace ppm
 • Bezpečnostní pojistka proti výrobě nebezpečných sloučenin
 • Možnost aktualizace a rozšíření programu přístroje z našeho webu zdarma.

kvalitni-generator-koloidni-stribro-nanostribro-platina-silvermedic

SOUČÁSTÍ SADY "ULTRA" JE PŘÍSTROJ A VŠE POTŘEBNÉ PRO VÝROBU

manipulaci a aplikaci koloidního, nanočásticového i speciálního stříbra.
Jako samostatný doplněk lze k přístroji kdykoliv dokoupit i sadu pro "výrobu" zlata nebo platiny.

PŘÍSTROJ SE OVLÁDÁ JEN POMOCÍ DVOU PLASTICKÝCH TLAČÍTEK:
Stiskem horního tlačítka – změníte výrobní technologii (koloidní, nanočásticové, nebo speciální stříbro)
Stiskem spodního tlačítka – změníte požadovanou koncentraci "ppm"

VYBRANOU TECHNOLOGII ZOBRAZUJE na přístroji BARVA SVĚTELNÉ KONTROLKY:

COLLOID/ SPECIAL/ NANO

RŮST KONCENTRACE SE BĚHEM CELÉ VÝROBY ZOBRAZUJE NA DISPLEJI

Vyrobená dávka 150 ml (skleněná nádobka je součástí sady Silver MEDIC). Toto množství zajišťuje při doporučovaném dávkování a vzhledem k rychlé výrobě současnou léčbu i více jak 10 osob.

VŠECHNY REŽIMY VÝROBY JSOU PLNĚ ŘÍZENÉ, OPTIMALIZACE PRO CO NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST PRODUKTU

Přístrojem Silver MEDIC® vyrobené (elektro-nábojové) STŘÍBRO / ZLATO, PLATINA / nelze svojí kvalitou a účinností srovnávat se stejně koncentrovaným roztokem vyráběným neřízenou technologií.

2. VOLITELNÉ TECHNOLOGIE

Pred každou výrobou si můžete zvolit technologii, která Vám nejvíce vyhovuje, nebo Vám byla pro konkrétní zdravotní problém doporučena.
Případně se obě technologie – NANO a KOLOID během užívání kombinují (například u závažných plicních infekcích, nebo u chronických onemocnění).

KOLOIDNÍ STŘÍBRO (aktivní)

  COLLOID Koncentrace 1–18 ppm / Doporučená 9 ppm / Typická doba výroby 30 minut

Při výrobě koloidu se řízeně odlučují částice v typické velikosti kolem 5-50 nanometrů. Větší rozptyl velikosti částic zajišťuje produktu širší pole působnosti. Koloid je připraven k použití po 1 hodině od vyrobení, kdy u něj dojde k požadované přeměně vnitřní struktury a vznikne aktivní koloid čiré až zlatavé barvy.

POUŽITÍ:
Nachlazení, angína, infekce horních i dolních dýchacích cest, dutin, trávicího traktu, pohlavních orgánů, pokožky, oční infekce a jiné. Popáleniny I. a II. stupně. U chronických onemocnění se po přestávce v užívání koloidu obvykle užívá ještě nanostříbro (NANO). Více na DÁVKOVÁNÍ
   

 

SPECIÁLNÍ STŘÍBRO (pasivní)

SPECIAL
I.

Koncentrace 1 ppm / Typická doba výroby 70 minut

Cíleně jsou odlučovány jen malé množství ryzího kovu (atomy, ionty).
Přístroj vytváří uvnitř vyráběného produktu pulsující elektrické pole.
POUŽITÍ: Očista organizmu a jako udržovací dávka po úspěšném přeléčení vážných onemocnění s postižením nervové soustavy (borelie) apod. Více na: DÁVKOVÁNÍ

SPECIAL

II.
Koncentrace 8 ppm / Doba výroby 90 minut

Elektricky PASIVNÍ stříbro má kromě pasivity i řízeně dodán určitý podíl oxidů stříbra.
POUŽITÍ:
Těžší plicní a průduškové infekce, chronická bakteriální onemocnění (např. CHOPN).
Optimalizováno také pro inhalaci. Více na: DÁVKOVÁNÍ

 

NANO STŘÍBRO (aktivní)

NANO Koncentrace v rozsahu 1–10 ppm / Doporučená 8 ppm / Typická doba výroby 30 minut

Řízeně se odlučují stabilní částice stříbra o velikosti kolem 1 nanometru. Proniká hluboko do organizmu a nervové soustavy.

POUŽITÍ:
Vhodné především na virová onemocnění, opary, nervovou soustavu, klouby, hluboké kožní infekce, ostatní nemoci kůže, paradentóza, zubní zákroky, popáleniny od slunce, borelióza (užití v kombinaci s koloidem-COLLOID) a jiné. Více na: DÁVKOVÁNÍ

 

ruzne-odstiny-zabarveni-aktivni-koloidni-stribro-nanostribro-oxidacni-stribro
obr. různé odstíny zabarvení podle zvoleného režimu výroby

ZDAJÍ SE VÁM UVEDENÉ KONCENTRACE PPM NIŽŠÍ, NEŽ OBVYKLE NABÍZENÉ NA TRHU?

Tak to ale ve skutečnosti není:
Aktivní produkt vyrobený řízenou technologií Silver MEDIC® nelze srovnávat s pasivními roztoky s nereálně vysokým ppm.
Pasivní roztok s uvedeným sycením např. 40 ppm, nedosahuje účinnosti reálné koncentrace 8 ppm u aktivního produktu.

Z tohoto důvodu je námi doporučené optimální dávkování pro většinu obtíží 8 (nebo 9 ppm), i když lze nastavit uživatelem přístroj na výrobu až 18ppm, podle typu zvolené technolgie.

Vyšší koncentrace neznamená, že bylo na požadované místo v organizmu dodáno větší množství účinné látky.
V případě požadavku na větší množství stříbra v organizmu – zvyšujeme podávané množství (objem), nikoliv koncentraci (ppm).

Při správně zvolené koncentraci jsou aktivní částice Silver MEDIC® ideálně uchyceny v krystalické struktuře vody a jsou tak optimálně uzpůsobeny pro konkrétní využití.
Ultračistá voda, ze které se koloidní stříbro nebo nanostříbro vyrábí, navíc významně ředí krev a usnadňuje tak částicím prostup hluboko do organizmu a nervové soustavy.

Tyto schopnosti vyrobený produkt ztrácí pokud je zvolena zcela nevhodná koncentrace, nebo byl produkt po vyrobení dodatečně ředěn vodou.
Ředěním se narušují důležité elektrochemické vazby mezi částicemi a molekulami vody, které se během výroby vytvořily.

Sléváním
jednotlivě vyrobených dávek do větší nádoby se narušuje záměrně vytvořená elektronábojová vazba.


PODROBNĚJI – CO JE NANO, KOLOID, IÓN, MONOATOMICKÉ

PODROBNĚJI – KONCENTRACE PPM

3. AUTOMATICKÁ KONTROLA VODY přístrojem

VÝROBA JE PO CELOU DOBU ŘÍZENA A KONTROLOVÁNA

Při výrobě vzniká velké množství aktivních částic a je potlačena tvorba shluků.
Před každou výrobou se automaticky kontroluje použitá voda. Je tak zaručeno, že bude vyrobený produkt bez obsahu nebezpečných látek, které vznikají při použití nedostatečně vyčištěné vody.

Přístrojem Silver MEDIC® vyrobené (elektro-nábojové) STŘÍBRO /ZLATO, PLATINA / nelze svojí kvalitou a účinností srovnávat se stejně koncentrovaným roztokem vyráběným neřízenou technologií.

VŠECHNY REŽIMY VÝROBY jsou plně řízené a optimalizované pro co nejvyšší účinnost

Uvolňované částice se během výroby potencují (nabíjí). Odloučené částice jsou stabilně odděleny od sebe a stávají se dočasnými nosiči léčebně využitelné elektro-nábojové vazby.
Takto nabité částice drahých kovů pronikají snadno pokožkou i sliznicemi.

Kvalitní řízení výroby má zcela zásadní vliv na kvalitu vznikajících produktů.

4. SNADNÉ NASTAVENÍ VÝROBY

plna-automatika-koloid-nano-special-vysoka-kvalita-silvermedic

PŘÍPRAVA VÝROBY


UKONČENÍ VÝROBY PŘÍSTROJEM
automaticky na základě měření

1. Naplňte nádobku vodou lékárenské čistoty 1. Vytáhněte přístroj s elektrodami z nádobky
2. Zasuňte elektrody do přístroje 2. Odpojte napájecí adaptér od elektrické sítě
3. Nasaďte přístroj na nádobku  
4. Zapojte adaptér do sítě  
5. Můžete si změnit přednastavenou technologii nebo koncentraci  


VŠE OSTATNÍ UŽ UDĚLÁ PŘÍSTROJ SÁM – PLNÁ AUTOMATIKA

5. VÝHODY VLASTNÍ VÝROBY PŘÍSTROJEM Silver MEDIC®

V případě onemocnění, nebo krizové situace máte ihned podstatnou výhodu vlastního zdroje léčiva.
Vyrobíte si jednoduše kdykoliv kvalitní, elektricky aktivní produkty s ojedinělými vlastnostmi.

 • Navolíte si koloidní, speciální nebo nanočásticové stříbro (zlato, platina) podle aktuální potřeby.
 • Vyrobený produkt neobsahuje chemikálie
 • Nebyl nevhodně, nebo dlouhodobě skladován.
 • Nepřišel při transportu do styku s elektromagnetickým polem (zasílání poštou)
 • Nebyl ozařován laserem atd.
 • Vyrábíte okamžitě, kdykoliv je to potřeba.
 • Sami víte co si skutečně vyrobíte


Již po prvním delším užívání se investice zaplatí. Investice do soběstačnosti tohoto druhu je podle našeho názoru smysluplná.

Texty nejsou zpracovány lékařem s akreditací Evropské unie a nesplňují standardizované postupy alopatické medicíny.
Žádná necertifikovaná metoda léčby nemocí, nebo samoléčba není v EU schválena.
Uvedené informace o alternativních možnostech léčby, jsou určeny především majitelům přístroje Silver MEDIC®, odborníkům a lékařům, kteří tyto progresivní metody používají neoficiálně, nebo je studují.
Texty nejsou ze zákona návodem k používání, užití, ani návrhem obchodní dohody.