TECHNICKÉ INFORMACE

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2. DISPLEJ, CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
2. PODROBNÉ TECHNICKÉ INFORMACE


technicke-info-pristroj-vyroba-nanostribro-koloid-silver-medic
obr. Pohled na ovládací klávesnici přístroje-tech.info

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE


ROZMĚRY

10×7×2 cm (zaoblená hliníková krabička)
   
HMOTNOST 150 gramů
   
NAPÁJENÍ Miniaturní 12V napájecí adaptér do zásuvky (alternativně i z jiného zdroje 12 Volt)
   
SPOTŘEBA 1 Watt (typická)
   
TEPLOTA Doporučená teplota pro výrobu 18–35 °C (optimální 20–25 °C)
   
DOBA VÝROBY 10–100 minut (typická doba výroby 30 minut)
   
OBJEM VÝROBY 150 ml pro aktivní i pasivní produkt. Postačuje pro současnou léčbu až 10 osob.
   
TECHNOLOGIE Volitelně KOLOIDNÍ, NANOČÁSTICOVÁ, IONICKÁ, PASIVNÍ OXIDAČNÍ a "HOMEOPATICKÁ"

ELEKTRONICKÁ ČÁST PŘÍSTROJE SE VYRÁBÍ NA OSAZOVACÍCH AUTOMATECH:

Jako čtyřvrstvá deska plošných spojů, na které je přesně osazeno 207 spolehlivých a pečlivě zvolených součástek.

 • Každý vyrobený kus prochází čtyřmi stupni kontroly a testem všech elektronických obvodů (elektro-opticky), kalibrace integrovaných čidel, naprogramování vnitřní paměti unikátním testovacím programem a následná simulace výroby na testovacím automatu.

 • Program přístroje plně zohledňuje nelinearitu výroby koloidních i nanočásticových kovů.

 • Přístroj je plně automatický a pracuje samostatně a bezhlučně.
 • V přístroji nejsou žádné pohyblivé díly ani choulostivé součástky.
 • Všechny komponenty mají vysokou mechanickou i časovou odolnost.

 • Promíchávání vyráběných produktů je řízeno elektronicky. Nejsou nutné žádné mechanické „pomůcky“ nebo zásahy uživatele.
 • Do přístroje nebyly instalovány technologie ani programy za účelem úmyslného zkrácení životnosti výrobku (NO auto destruct).

 • Vzhledem k vysokým nárokům na spolehlivost je elektronická část přístroje vyráběna v certifikaci:
  CE Europe conformity / ČSN EN ISO 9001:2016 / TÜV SÜD Quality / Pb free.

 • Na přístroj Silver MEDIC® poskytujeme záruku 3 roky. Přístroj je možné zdarma průběžně aktualizovat.
 • Program k ovládání přístroje je uložen do paměti, kde zůstává uchován bez ohledu na čas, nebo přítomnost napájecího napětí.

14 let zkušeností, přístroje na trhu už 10 let, 3 roky ZÁRUKA na přístroj pro soukromou osobu, pro podnikatele 3 roky bezplatný servis v případě vady přístroje. Poradenství a podpora výrobce (aktualizace) zdarma.

2. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ZOBRAZOVANÁ NA DISPLEJI

Ozývá se nepřerušovaný tón, kontrolka červeně bliká, na displeji svítí symbol E (error):

INFO-SVĚTELNÝ DISPLEJ
E.1
Elektrody nejsou zasunuty (propojeny) dle Návodu.

E.2
NEVYHOVUJÍCÍ ČISTOTA VODY.
Automatika odhalila ve vodě nedovolený obsah látek, které by se při výrobě přeměnily na nežádoucí, nebo i nebezpečné sloučeniny. Voda například obsahuje rozpuštěné soli, vápník, chlor apod.

Výroba proto nebyla z bezpečnostních důvodů povolena.
Pro další výrobu znovu umyjte kádinku i elektrody. Vodu nahraďte dostatečně vyčištěnou.


Pokud používáte filtr Silver MEDIC® AQUA je potřeba vyměnit patronu "C" (e-shop, PŘÍSLUŠENSTVÍ).


VÝPADEK NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ (delší než 1 minuta) během výroby.
Znovu umyjte nádobku i elektrody. Nalejte novou vodu, výrobu opakujte.

E.3
Byla překročena maximální doba výroby.

E.4
Nestandardní průběh výroby. Ukončeno z bezpečnostních důvodů. Výrobu opakujte.

Význam chybových hlášení je uveden v Návodu, který je součástí každé prodejní sady s přístrojem.

2. PODROBNÉ TECHNICKÉ INFORMACE O PŘÍSTROJI SILVER MEDIC®

 • Je kompletně vyvinut a vyráběn v České republice.
 • Přístroj SILVER MEDIC® je komplexně řízen a ovládán výkonným mikroprocesorem třídy PIC s trvalou i provozní zálohou paměti pro případ výpadku napájení.

 • Elektronika přístroje je umístěna do odolné hliníkové krabičky s eloxovanou úpravou. Na krabičku se po opracování na CNC stroji nataví klávesnice s průhledovým otvorem pro displej a multi-barevnou LED kontrolkou.
  Spodní část krabičky je opatřena výliskem se samosvornými zdířkami pro uchycení elektrod a na ukotvení přístroje k okraji výrobní kádinky.
  V levé bočnici je otvor pro připojení přístroje do sítě.
  V pravé bočnici konektor pro připojení k PC (USB).

AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY VODY PŘÍSTROJEM
 • Před zahájením výroby se přístroj několik sekund chová podobně jako spektrometr. Z jedné stříbrné elektrody vyšle do vody přesně definovaný signál a následně, na druhé stříbrné elektrodě, změří jeho zkreslení po průchodu vodou ve výrobní nádobce.
  Podle zkreslení signálu určí přístroj automaticky čistotu použité vody a obsah zbytkových látek, které by mohly ovlivnit výrobu.
  Naměřené hodnoty čistoty vody a případný obsah zbytkových látek – jako je například chlor, vápník, hořčík, mangan, zinek a podobně – přístroj automaticky vyhodnotí.
  Po ukončení testu vody si přístroj ještě změří teplotu v místě výroby a automaticky zahájí výrobu v nejoptimálnějším režimu.

 • V případě, že voda obsahuje látky, které by při výrobě umožňovaly vznik nebezpečných sloučenin – zastaví automatika přístroj ještě před spuštěním vlastní výroby.
  Na displeji se rozsvítí symbol error – E.2 – kontrolka svítí červeně a přístroj píská.

 • Tato technologie zajišťuje uživateli přístroje bezpečnost a umožňuje přístroji Silver MEDIC® vyrábět aktivní produkty jako elektro-nábojové stříbro, zlato, anebo platinu.

 • Automatická bezpečnostní pojistka proti výrobě nebezpečných sloučenin.

 • Integrované měřidlo koncentrace "ppm" se zobrazením na displeji.
 • Promíchávání částic uvnitř vyráběného produktu je zajišťováno elektronicky.
 • Přístroj provádí kontrolu vyráběného produktu nepřetržitě (minimální rastrování 2× za minutu).

 • Vyjma přiloženého napájecího adaptéru lze přístroj napájet z celé řady alternativních zdrojů 12Volt stejnosměrných (9–14,5 V).
  Přístroj tak umožňuje výrobu i v místech mimo dosah elektrické sítě.
  Například z libovolné 12V baterie, v autě při kempování, nebo v polních podmínkách POSTAPO světa.

 • Napětí, proud, frekvenci, modulaci, tvar signálu, směr proudu i přetoky potenciálů na elektrodách řídí přístroj automaticky (procesor).
 • Napětí pro elektrody je uvnitř přístroje zvyšováno bezhlučným napěťovým měničem s progresivním řízením a to až na čtyřnásobek napětí vstupního.

 • Přístroj pro svou práci nepotřebuje síťovou sinusoidu 50 Hz z rozvodné sítě, jako jiné přístroje.
 • Je chráněn proti přepólování napájecího napětí, podpětí, přepětí i zkratu.

 • Okolní teplotu v místě výroby snímá přístroj integrovaným čidlem.
 • Teplota uvnitř nádobky s vodou je pak vyhodnocována automatickým přepočtem rychlostně-vodivostních konstant.

MOŽNOST AKTUALIZACE SOFTWARE PŘÍSTROJE
 • Pro možnost aktualizace je vybaven plně automatickým vysokorychlostním rozhraním USB (nic se nenastavuje).
  Automatická aktualizace na dálku trvá 1 minutu a umožňuje (v případě potřeby) zcela změnit více jak 90 % parametrů přístroje i vyráběných produktů (stříbro, zlato, platina).

ELEKTRODY
 • Dodávané originální elektrody z ryzího stříbra (99,99 % Ag) Silver MEDIC®, byly vyrobeny na individuální zakázku „tvrdým“ tažením a nebyly během výroby ani dodatečně žíhány.
  Strojní tvarování elektrod se provádí za studena.
  Elektrody si proto i přes svůj malý průměr (2 mm) zachovávají velkou pružnost a vysokou pevnost.

  Na dodávané elektrody držíme certifikát průmyslové jakosti a chemické analýzy.

Více na:
PROČ POUŽÍVAT SILVER MEDIC®Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.