PROČ POUŽÍVAT SILVER MEDIC®

1. MIMOŘÁDNÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJE
2. MOŽNOST AKTUALIZACE PROGRAMU
3. PLNĚ ŘÍZENÁ VÝROBA

4. BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA PROTI VÝROBĚ NEBEZPEČNÝCH SLOUČENIN
5. PRECIZNÍ ZPRACOVÁNÍ PŘÍSTROJE
6. ORIGINÁLNÍ ELEKTRODY – RYZÍ STŘÍBRO (ZLATO, PLATINA)

7. OPTIMÁLNÍ KONCENTRACE A STRUKTURA
8. MOŽNOST VÝROBY I BEZ ELEKTRICKÉ SÍTĚ
9. PŘÍSTROJ JE KONSTRUOVÁN I PRO ZÁTĚŽOVÉ PODMÍNKY

    MOŽNOST ODPISU DPH


Kompletní sada s naprogramovaným přístrojem na:
Silver MEDIC® ULTRA

specialni-technologie-vyroby-rizeny-program-spolehlivy-pristroj-silvermedic
obr. Speciální technologie výroby, řízené programy pro COLLOID / SPECIAL I., II. / NANO


10 let na trhu s přístrojem | 12 let testů a zkušeností | Kamenná prodejna | Linka zákaznické podpory

Jsme ryze česká firma s českým kapitálem. Přístroj je vyvinut a vyráběn v České republice.
Vyjma elektronických součástek jsou našimi dodavateli jen české firmy. Našimi spolupracovníky nebo zaměstnanci jsou Češi a Slováci.


1. MIMOŘÁDNÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

 • ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE Silver MEDIC®
 • Uvnitř přístroje je mikropočítač, který uživateli umožňuje snadnou výrobu elektricky aktivních i pasivních produktů.
  Máte tak k dispozici všechny typy léčebných produktů podle individuální potřeby, kdykoliv to budete potřebovat.

 • Všechny dostupné technologie výroby v jednom přístroji:
  Koloidní-COLLOID, speciální-SPECIAL, nanočásticové-NANO.
  Můžete si tedy velmi rychle vyrobit koloidní, nanočásticové, ionické nebo speciální stříbro.
  K dispozici jsou i rozšiřující moduly pro zlato a platinu.

  Doba výroby 20–100 minut podle aktuálně zvoleného režimu výroby a koncentrace.
  Vše řídí a vyhodnocuje přístroj automaticky.

 • 3 roky ZÁRUKA na přístroje pro soukromníky.
 • 3 roky záruku bezplatného servisu v případě vady přístroje pro podnikatele.

2. MOŽNOST AKTUALIZACE PROGRAMU

 • Přístroj Silver MEDIC® ULTRA má unikátní schopnost „učit se“ nové vlastnosti,
  nebo průběžně upravovat vyráběné produkty podle nejnovějších poznatků.

  A jak to funguje?
  Zákazník dostane cca 1× za 3 roky e-mail s výzvou, že si může zdarma rozšířit, nebo upravit vlastnosti svého přístroje.
  Nic se složitě nenastavuje.
  Stačí přístroj propojit USB kabelem s Vaším PC. Kabel USB je součástí každé soupravy Silver MEDIC®.

  Přístroj si sám do své paměti „stáhne“ automaticky nový ovládací program.
  Aktualizace programu přístroje trvá 1 minutu a je zdarma.

  Tímto způsobem lze v případě potřeby na dálku změnit 90 % všech vlastností přístroje.

  Ten tak v podstatě „nestárne“.
  Přístroj umožňuje svému majiteli používat vždy nejdokonalejší dostupné technologie.
  Více na:
  AKTUALIZACE PŘÍSTROJE

3. PLNĚ ŘÍZENÁ VÝROBA

KOLOIDNÍ STŘÍBRO, NANOSTŘÍBRO (ZLATO, PLATINA)
 • Napětí, proud, frekvenci, modulaci i tvar signálu řídí přístroj automaticky (procesor).

 • Řízené "promíchávání" uvnitř produktu se provádí dynamickými změnami elektrických impulzů a změnou toku jejich potenciálů.
  Promíchávání si mikropočítač řídí automaticky.
  Přístroj NEPOUŽÍVÁ magnetická míchadla (včelky) a podobné pomůcky.

  Díky elektronickému promíchávání přístrojem je zajištěno, že v okamžiku, kdy to není žádoucí se uvolňované částice, které jsou již elektricky nabité – nedostávají zpět do reakčního prostoru, kde se aktuálně nabíjí už částice jiné.
  Přístroj tak může vyrábět i elektricky aktivní stříbro.

 • Odlučují se stabilní částice ryzích kovů bez použití chemie – jako jsou soli, cukry, citráty, činidla, a podobně.
  K výrobě se používá pouze drahý kov v podobě dvou elektrod a čištěná voda.

 • Pracuje zcela samostatně a bezhlučně.
  Konec výroby přístroj automaticky „ohlašuje“ zvukovým a světelným signálem.

 • Podrobný článek o práci přístroje, nastavení výroby, velikost a struktura částic, koncentrace, použití:
  VÝROBA KOLOIDU-GENERÁTOR

4. BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA PROTI VÝROBĚ NEBEZPEČNÝCH SLOUČENIN

 • Silver MEDIC® provádí automatickou kontrolu čistoty použité vody i případného obsahu nedovolených látek.
  V případě, že voda obsahuje látky, které by při výrobě umožňovaly vznik nebezpečných sloučenin – nedovolí automatika výrobu.
  Na displeji se rozsvítí symbol ERROR – E.2 – kontrolka svítí červeně a přístroj píská.
  Měření čistoty vody:
  TECHNICKÉ INFORMACE

  Vše potřebné o výběru vody na:
  VODA VHODNÁ PRO VÝROBU

 • Pro správný průběh výroby je nutné dodržovat dokonalou čistotu elektrod i výrobní kádinky a s vyrobenými produkty také správně zacházet:
  PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ

5. PRECIZNÍ ZPRACOVÁNÍ PŘÍSTROJE

 • Elektronická část přístroje se vyrábí na osazovacích automatech jako čtyřvrstvá deska plošných spojů.

  Následně prochází každý přístroj čtyřmi stupni kontroly:
  Testem všech elektronických obvodů (elektro-opticky), kalibrací integrovaných čidel, naprogramováním vnitřní paměti unikátním testovacím programem a následná simultální výroba na testovacím automatu.

 • Z důvodů vysokých požadavků na spolehlivost (poskytujeme záruku 3 roky) se elektronická část přístroje vyrábí v certifikaci ISO.

  Spolehlivost přístroje je pro nás zcela zásadní, protože velká část přístrojů Silver MEDIC® putuje k zákazníkům do řady zemí po celém světě.
  Podrobně na:
  TECHNICKÉ INFORMACE

6. ORIGINÁLNÍ ELEKTRODY – STŘÍBRO (ZLATO, PLATINA)

 • Stříbrné elektrody mají obloukový tvar. Z přístroje jsou vyvedeny do vody a obloukem se zase vrací z vody zpět do přístroje (nejsou ve vodě ukončeny).
  To je důležité pro výrobu elektricky aktivního stříbra, kdy nedochází v místě ukončení elektrody ke zlomu elektrického potenciálu.

  Elektronika tak může podle aktuální situace rozhodnout – ze které strany a z jaké plochy elektrod se bude drahý kov v daném okamžiku řízeně odlučovat.

  Elektrody jsou uchyceny samosvornými zdířkami a jejich nasunutí i vyjmutí se provádí pouze lehkým tlakem nebo tahem prstů.
  Nejsou potřeba žádné nástroje, nářadí, nebo dovednosti.

 • Na dodávané elektrody z ryzích kovů STŘÍBRO, ZLATO, PLATINA držíme certifikáty ryzosti i chemické analýzy.

  Elektrody pro nás dodavatel vyrábí ve zvláštním režimu válcováním za studena (materiál je nežíhaný).
  Více na e-shop:
  PŘÍSLUŠENSTVÍ

7. OPTIMÁLNÍ KONCENTRACE A STRUKTURA PRODUKTŮ

 • Unikátní systém měření a výpočtu koncentrace.
  Přístroj využívá při výpočtech „ppm“ i teplotní čidlo.

 • Integrované měřidlo koncentrace zobrazuje během výroby aktuálně naměřenou hodnotu na světelném displeji.

 • Před každou výrobou se přístroj automaticky přednastaví na doporučované parametry.
  Pokud nechcete doporučované hodnoty měnit, nemusíte nic nastavovat a stačí, že je přístroj připojen do napájení.
  Případně lze technologii výroby, nebo koncentraci měnit jen stiskem tlačítka.

 • Volitelné koncentrace ppm.
  Pro stříbro je krok po 1 ppm – u zlata a platiny po 0,5 ppm.

  Můžete si tak pro daný problém nastavit vždy tu optimální koncentraci.
  To u zakoupeného produktu není možné.
  Například – mezi koncentracemi 9 a 10 ppm je nečekaně velký rozdíl.
  Proto doporučujeme častěji koncentraci 9 ppm.

  Podrobněji na:
  KONCENTRACE PPM

8. MOŽNOST VÝROBY I BEZ ELEKTRICKÉ SÍTĚ

 • Rychlá výroba, typicky 30 minut až 1 hodina (podle zvoleného režimu výroby) pro produkty STŘÍBRO.

 • Možnost výroby kdykoliv a kdekoliv to budete potřebovat (standardní výroba, cestování, i při výpadku elektrické sítě).

  Mimo přiloženého napájecího adaptéru do el. zásuvky, lze přístroj napájet z celé řady alternativních zdrojů 12Volt stejnosměrných (9–14,5V).
  Přístroj tak umožňuje výrobu i v místech mimo dosah elektrické sítě.
  Například z libovolné baterie 12V (zásuvka autozapalovače, akubaterie, solární panel apod.).
  V autě při kempování, nebo v polních podmínkách POSTAPO světa.

  Napájecí kabely k přístroji máme v nabídce E-SHOPU:
  AUTOMOBIL-KARAVAN
  SURVIVAL POUŽITÍ

9. PŘÍSTROJ JE KONSTRUOVÁN I PRO ZÁTĚŽOVÉ PODMÍNKY

 • Je chráněn proti přepólování, nedovoleně vysokému a nízkému napětí i zkratu elektrod.
 • Velmi nízká spotřeba, typicky 1 Watt.

 • Je mechanicky odolný, všechny součástky mají dlouhou životnost.
 • Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu (auto-kalibrace integrovaných čidel).

 • Jednoduché ovládání jen dvěma tlačítky.
 • Možnost výroby na jakémkoliv místě i při výpadku elektřiny.
 • Pomůcky pro výrobu, manipulaci a skladování jsou standardně přiloženy.

  Kompletní sada s naprogramovaným přístrojem na:
  Silver MEDIC® ULTRA

MOŽNOST ODPISU DPH

Pro snadné zavedení do účetnictví lze fakturované položky sloučit pod jednotné označení – měřící přístroj.
Jsme plátci DPH, možnost odpisu DPH pro plátce.

3 roky záruka bezplatného servisu v případě vady přístroje pro podnikatele.Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.