AKTUALIZACE P.3 – POPIS ZMĚN A ÚPRAV

POPIS ZMĚN V NOVÉ VERZI ovládacího programu

Od 1.5. 2019
jsou všechny přístroje ULTRA vybaveny novou rozšířenou verzí programu ULTRA 3.

V čem se liší původní verze programu ULTRA 2 (P.2 2018) od nové verze ULTRA 3 (P.3 2019)

1. ÚPRAVY PROGRAMU – VŠECHNY REŽIMY VÝROBY
2. ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU – REŽIM VÝROBY COLOID
3. ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU – REŽIM VÝROBY SPECIAL
4. ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU – REŽIM VÝROBY NANOSTŘÍBRO
5. ÚPRAVA PROGRAMU – REŽIM VÝROBY GOLD, PLATINA


1. ÚPRAVY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH REŽIMŮ VÝROBY

 • Zkráceno pískání přístroje po ukončení výroby.
  Nově se ozývá krátké pípání s rozestupem 2 sekundy.

 • Upraveno vyhodnocování čistoty použité vody na počátku výroby.
  Přístroj po aktualizaci už není tak přísný na čistotu použité vody.
  To umožní výrobu i v případě, že není právě k dispozici úplně kvalitně vyčištěná voda, nebo voda obsahuje nějaké výluhy změkčovadel plastů (takzvané ftaláty).

  Rozhodně to nedoporučujeme, ale pokud někdo chce používat vodu skladovanou v plastových sáčcích, přístroj mu v tom už po aktualizaci nebude bránit automatickým zastavením výroby (zachyceny výluhy).
  I přes tuto úpravu programu vám vodu balenou v plastových vacích nedoporučujeme používat.
  Ostatní vlastnosti automatického hlídače čistoty vody jsou beze změn.

 • Nově je možné při výběru koncentrace ppm kromě opakovaných stisků tlačítka jen podržet tlačítko a koncentrace se po jedné hodnotě posunuje automaticky. Uvolněním tlačítka se automatický posun koncentrace zastaví a lze volit opět jednotlivými stisky tlačítka.

 • Jiné drobné úpravy a vylepšení.

obr. Různé zabarvení produktů – odlišné technologie výroby
jine-vlastnosti-ucinky-a-vhodnost-pouziti-stribra-nano-special-nebo-koloid-silvermedic-ultra

2. ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU – VÝROBA KOLOIDNÍHO STŘÍBRA – REŽIM COLLOID (kontrolka svítí zeleně)

 • Rozšířena volba koncentrace aktivního stříbra na rozsah 1–18 ppm.

3. ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU – REŽIM SPECIAL
(kontrolka svítí bíle)

 • SPECIAL nově umožňuje vyrobit DVA RŮZNÉ PRODUKTY:

 

TYP I.
DOBA VÝROBY: 70 minut /KONCENTRACE cca 1 ppm

VLASTNOSTI
Nízká „homeopatická“ koncentrace pro využití v celostní a informační medicíně. Cíleně je odlučováno jen nepatrné množství ryzího kovu – převážně takzvané ióny, atomy a stopy.

UŽITÍ
Především na očistu organizmu a jako udržovací dávka už po úspěšném přeléčení vážných onemocnění – např. borelióza s postižením nervové soustavy a podobně.

 

TYP II.
DOBA VÝROBY: 20–120 minut /Koncentrace 7–9 ppm (automaticky přednastavuje přístroj)


VLASTNOSTI

Elektricky PASIVNÍ stříbro má záměrně ve vyrobeném produktu určitý podíl oxidů stříbra.

UŽITÍ
Těžké plicní infekce, chronická bakteriální onemocnění (např. CHOPN).
Optimalizováno také pro inhalování.

 

4. ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU – REŽIM NANOstříbro
(kontrolka svítí modře)

 • Byl záměrně zvýšen počet iontů a atomů stříbra ve vyrobeném produktu. Výroba se prodlouží o cca 15 minut.
  Smyslem úpravy je zvětšit velikostní rozptyl odloučených částic a upravit schopnost pronikání nanostříbra do nervové soustavy.

 

5. ÚPRAVA PROGRAMU – REŽIM VÝROBY GOLD a PLATINA 
(týká se jen zákazníků, kteří mají ZLATO nebo PLATINU)

 • Byla opravena chyba v elektronickém vyvažování elektrod ze kterých se drahý kov do vody odlučuje. Nebyla tím ovlivněna samotná kvalita produktu nebo jeho účinnost.
  Po opravě se drahý kov uvolňuje z elektrod dokonale souměrně.
  Za chybu v nesprávném nastavování digitálního vyvažování se omlouváme.

 

Poznámka:
Při použití originální nádobky 150 ml je mimo jiných výhod plně využit potenciál aktivního stříbra a také dodržen ideální poměr mezi povrchem stříbrných elektrod, objemem vody a tvarem výrobní nádobky.
To vše umožňuje rychlejší a lepší výrobu aktivních produktů i s využitím zpětné rezonance.

 

Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.