KOLOIDY, NANOČÁSTICE, IONY, MONOATOMICKÉ KOVY

1. ZÁKLAD PRO POCHOPENÍ SOUVISLOSTÍ
2. KOLOIDNÍ, NANOČÁSTICOVÉ, IÓNICKÉ A MONOATOMICKÉ KOVY


Níže uvedená data jsou zpracována tak, aby jinak složité problematice mohl porozumět každý zájemce. Z tohoto důvodu jsou data velmi zjednodušena. Nepoužívají správné odborné výrazy ani podrobně nepopisují probíhající elektro-chemické děje při výrobě a skladování.

1. Základ pro pochopení souvislostí

Můžeme se setkat s názorem, že pro likvidaci některého patogenu (například bakterie nebo viru) je vždy nutné, aby měly stříbrné částice menší velikost než sám patogen.

S tím nelze ve všech případech souhlasit:

Pokud má bakterie velikost například 10 nanometrů a stříbrná částice 1 nanometr nemůže do ní stříbro snadno proniknout.

Pro představu velikosti – je to jako by měl do člověka proniknout 10x menší předmět - tedy například fotbalový míč.
Aby mohla stříbrná částice fyzicky proniknout do vnitřních struktur patogenu, musela by mít velikost asi 100× menší než patogen.

Přímé pronikání částic do patogenů není při léčbě nutné a mnohdy ani efektivní.

V nemocném organizmu mohou být počty patogenů astronomické. Stříbrných částic použitých při léčbě je ale ve srovnání s počty patogenů jen relativně malé množství.
I při menším počtu stříbrných částic je léčba prokazatelně účinná a to dokonce i na zdravotní problémy, které s patogeny přímo nesouvisí jako například bolestivost kloubů.

Jak je tedy možné, že dokonce i o něco větší stříbrná částice než je sám patogen jej dokáže eliminovat (změnit, odstranit)?
LÉČBA PROBÍHÁ ČASTO JEN NA PRINCIPU "DOTEKU" ČÁSTICE RYZÍHO KOVU S NÁSLEDNOU:

– Změnou vibrace patogenu (přetaktování)
– Změnou jeho vyzařování
– Autodestrukcí
– Nebo jeho přeměnou

Na vysvětlení je to složité – použijeme přirovnání:

U organizmu (člověka) má na jeho životní postoje, chování i zdraví zásadní vliv– jaké informace přijímá ze svého okolí.

Využívá k tomu pouze vjemy jako zrak, sluch, nebo hmat. I pouhé informace mají zcela zásadní vliv na konání dobra, nebo zla.
Poznámka: Slovo informace znamená in-formation (in-vnitřní) (formation- formování, programování).

Setkání jednoho člověka s jiným (autoritou)
– Televize, film, nebo i jediná kniha může změnit uvažování člověka a jeho jednání.

Setkání patogenu s potencovanou částicí drahého kovu často představuje:

– Změnu chování patogenu
– Nebo změnu jeho vyzařování (nastolení řádu)

Částice nemusí vždy do patogenu fyzicky proniknout, nebo ho přímo likvidovat.
Velká část patogenů se během léčby obvykle jen přeměňuje (fyzicky nikam nemizí).

Není tedy správné si myslet, že stříbro v organizmu má vždy jen „zabíjet“ nepřátelské patogeny

Samozřejmě mohou být v organismu i patogeny, které je potřeba při léčbě zlikvidovat a stříbro to dokáže – ale neplatí to vždy.

Náš organizmus se řídí složitými procesy, které prokazatelně naznačují jeho jakousi vnitřní inteligenci. Tu do jisté míry mají i patogeny.
Většinou nevíme proč se u někoho nemoc objeví a u jiného ne.
A ani nedokážeme často rozlišit co vytvořilo tělo pro svoji záchranu, a co vytvořily patogeny pro jeho poškození.

Nevíme ještě přesně proč tomu tak je, ale správně připravený produkt z ryzího kovu to (na rozdíl od průmyslově vyráběných léčiv) dokáže rozlišit.
I pouhý fakt, jestli si stříbro (lék) připravíte sami – nebo si jej od někoho koupíte – má na úspěch léčby vliv.

Využívání principů plně řízené potencované výroby koloidů a nanočástic, představuje jeden z největších úspěchů našich generátorů, přístrojů Silver MEDIC®.

2. Rozdíl mezi koloidním, nanočásticovým, iónickým a monoatomickým kovem

NANOSTŘÍBRO Silver MEDIC® - technologie NANO

Během řízené výroby se z povrchu elektrod pomalu oddělují velmi malé částice ryzího kovu v obvyklé velikosti kolem 1nanometru.
Tyto částice jsou měnícím se elektrickým polem při výrobě ovlivňovány tak, aby na svém povrchu vytvářely elektrický náboj (elektro obal).

Tento elektrický obal se na povrchu oddělených částic udržuje během výroby i po dobu doporučeného skladování (elektrický náboj mimo jiné zvyšuje účinnost vyrobeného produktu).
Takto vyrobené částice se drží od sebe odděleny a nijak nereagují mezi sebou ani stopovými látkami obsaženými ve vodě (například vápník, hořčík).

Stopy těchto látek obsahuje každá i technicky velmi náročně vyčištěná voda.

TECHNOLOGIE NANO
VÝHODY Velmi rychlá výroba. Nanočástice pronikají snadno pokožkou, tkáněmi i do nervové soustavy.
NEVÝHODY Pro některá onemocnění nemusí být nanočástice optimální formou podání.


U NANOČÁSTIC SE VYUŽÍVÁ DRAHÝ KOV V PŮVODNÍ NEZMĚNĚNÉ FORMĚ.

KOLOIDNÍ STŘÍBRO Silver MEDIC® - technologie COLLOID

Při řízené výrobě se z elektrod poměrně rychle odlučují celé skupiny stabilních částic obvyklé velikosti 1–50 nanometrů.
Na jejich povrchu přístroj vytváří během výroby jen dočasný elektrický obal jiné polarity a intenzity, než při výrobě nanočásticového stříbra.

Tento elektrický obal zabraňuje záměrně (jen po dobu několika hodin) vzájemné reakci nejen mezi jednotlivými odloučenými částicemi, ale také mezi stopovými látkami obsaženými ve vodě (například vápník, hořčík).

Po několika hodinách od ukončení výroby se část dočasného elektrického pole „vybije“ a částice se tak mohou svým povrchem výrazně přiblížit nejen k „sousedícím“ stříbrným částicím, ale také se chemicky navázat na stopy minerálních látek, které jsou obsaženy ve vodě.
Nejedná se o klustery (shluky degradovaných částic stříbra).

Po několika hodinách od ukončení výroby tak vznikne pevná a stabilní takzvaná strukturální sloučenina.
Vytvoření této sloučeniny může prozrazovat i postupné zlatavé zabarvení různé intenzity.

U některých onemocnění je výhodnější podat ryzí kov ve formě sloučeniny, než jako nanočástice.

Případně se obě technologie NANO a KOLOID během užívání kombinují (například u závažných plicních infekcích, nebo chronických onemocnění).

TECHNOLOGIE COLLOID
VÝHODY Velmi rychlá výroba. Účinné na většinu běžných onemocnění.
NEVÝHODY Pro některá onemocnění nemusí být koloidní sloučenina optimální formou podání.


U KOLOIDŮ SE VYUŽÍVÁ DRAHÝ KOV VE FORMĚ SLOUČENINY.

INFORMAČNÍ STŘÍBRO Silver MEDIC® - technologie SPECIAL

Při řízené výrobě se z elektrod oddělují téměř neměřitelná jen stopová množství ryzího kovu.
Tyto stopy (nelze je nazývat částicemi) přístroj postupně rozvibruje frekvencemi, které používá organizmus ke své regeneraci. Jedná se tak o typický produkt informační medicíny.

Ryzího kovu je sice obsaženo ve vyrobeném produktu jen nepatrné množství, ale vznikající produkt je vystaven po dobu desítek minut intenzivnímu řízenému dynamickému pohybu (takzvané potencování).

SPECIAL I.
VÝHODY
Vhodné pro očistu a jako udržovací dávka po úspěšném přeléčení vážných onemocnění typicky s postižením nervové soustavy (borelióza) apod. Vice na:
DÁVKOVÁNÍ

Při řízené výrobě se z elektrod oddělují téměř neměřitelná pouze stopová množství ryzího kovu. Tyto stopy (nelze je nazývat částicemi) přístroj postupně rozvibrovává frekvencemi, které používá organismus ke své regeneraci.
Jde tak o typický produkt informační medicíny. Ryzího kovu je sice obsažené ve vyrobeném produktu jen nepatrné množství, ale vznikající produkt je vystaven po dobu desítek minut intenzivnímu řízenému dynamickému pohybu (takzvané potencování).

NEVÝHODY Delší doba výroby cca 70 minut. Nevhodné pro léčbu akutních (právě probíhajícich) onemocnění.

SPECIAL II.
VÝHODY
Elektricky pasivní OXIDAČNÍ stříbro má kromě pasivity i řízeně dodaný určitý podíl oxidů stříbra.
Určené především na těžší plicní a průduškové infekce, chronická bakteriální onemocnění (například CHOPN). Optimalizované také pro inhalaci. Více na:
DÁVKOVÁNÍ

NEVÝHODY Delší doba výroby cca 90 minut.

 

IONICKÉ STŘÍBRO

Pokud pomineme monoatomické kovy (popsáno níže) jsou ióny ty nejmenší částice oddělitelné z drahého kovu.
Ióny jsou nesrovnatelně menší než nanočástice.
Ióny se během výroby odlučují do každého vyráběného produktu a je jedno, jestli se vyrábí koloidní, nebo nanočásticový produkt.

STŘÍBRO, ZINEK
U stříbra, nebo například u zinku se iónů k léčbě využívá méně a postačuje k tomu množství obsažené v každém vyrobeném produktu (NANO, KOLOID, SPECIAL).

ZLATO
Jiná situace je u zlata.
Zlato má velmi dobrý účinek, pokud je při výrobě odlučováno větší množství iónů a naopak méně nanočástic. Optimální složení vyráběného produktu zajišťuje automatika přístroje Silver MEDIC®.


IÓNICKÉ STŘÍBRO
VÝHODY U řízené výroby lze předností ionů využívat nejlépe u kovů s vysokou atomovou hmotností, jako například zlato nebo platina.
NEVÝHODY V čistě iónické formě jen omezené možnosti využití.


IÓNY JSOU OBSAŽENY V KAŽDÉM PRODUKTU (NANO, COLLOID-KOLOID, SPECIAL).

MONOATOMICKÉ KOVY

Zájem o monoatomické zlato vzbudily informace o jeho údajně mimořádných schopnostech ovlivňovat mentální pochody člověka, umožňovat propojení obou mozkových hemisfér, navázat spojení s univerzem, zabraňovat stárnutí a podobně.

Popisovaných efektů měli dosahovat při použití monoatomického zlata (slunečního prachu) už staří Egypťané.
Tyto úžasné vlastnosti se bohužel nikdy nepotvrdily a zůstaly jen v rovině spekulací i proto, že v popsaném skupenství zlato není k dispozici.

PODLE PŮVODNÍCH PRAMENŮ
Má se jednat o jemný, světlý prášek vzhledově podobný boraxu.
Nejedná se o tekutinu.

Nenašli jsme nikde v Evropě výrobce nebo pracoviště, kde by vyráběli Monoatomické zlato.

POD TÍMTO NÁZVEM SE PROTO NABÍZEJÍ
Různé tekuté produkty na vodní nebo alkoholové bázi vyrobené například:
Z chloridu zlatitého
, nebo:
Z atomů kovů dočasně oddělených pomocí silného magnetického pole.


Některé z těchto produktů jsou kvalitně vyrobené, nejedná se však o Monoatomické zlato u něhož jsou popisovány ony zázračné účinky.
Pokud by to pravda byla, vypadalo by to na světě už dávno jinak.
Je mnoho extrémně bohatých lidí, kteří jsou i nadále nemocní a stárnou.

Monoatomické kovy proto z našeho pohledu nepředstavují lepší alternativu než produkty vyrobené řízenou technologií Silver MEDIC® – NANO, COLLOID (koloid), nebo SPECIAL.


Uvedené informace se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny.
Zboží v E-SHOPu slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Jako léčebný prostředek se smí označovat pouze produkty farmaceutického průmyslu.
Žádné alternativní postupy jako je samoléčba, hladovka, použití přírodních, bylinných či jiných prostředků není ve shodě se standardizovanými postupy schválenými pro obyvatelstvo v EU.