▌STŘÍBRO – DÁVKOVÁNÍ

DÁVKOVÁNÍ PRO KOLOIDNÍ, SPECIÁLNÍ, NEBO NANOČÁSTICOVÉ STŘÍBRO SILVER medic®

1. MANIPULACE, ZACHÁZENÍ, ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ – STŘÍBRO
2. ORIENTAČNÍ TABULKA DÁVKOVÁNÍ PRO AKTIVNÍ STŘÍBRO


1. ZACHÁZENÍ, ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÁ VÝROBA – STŘÍBRO

ruzne-technologie-vyroby-ruzne-vlastnosti-a-zabarveni-stribra-aktivni-pasivni-oxidacni-silvermedic-ultra
obr. Zabarvení produktů při výrobě ze stříbrných elektrod

 • Aktivní produkty KOLOID / NANO / SPECIAL I. ani pasivní produkt SPECIAL II. neskladujte v plastových obalech.
 • Do produktu, který chcete použít – nesviťte laserem (Tyndallův efekt).
 • Aktivní stříbro vyrobené technologií NANO, KOLOID doporučujeme spotřebovat do cca 5 dnů od vyrobení.
 • Pasivní stříbro vyrobené technologií SPECIAL II. doporučujeme spotřebovat do cca 14 dnů.
 • Produkty, které mají být použity na postižení nervové soustavy se neskladují, ale použijí do několika minut od vyrobení.

 • Nemíchejte vyrobené produkty ze stříbra dohromady, a to ani když byla nastavena pro výrobu stejná technologie a koncentrace.
 • Vyrobené produkty nedoporučujeme pro vnitřní užití ředit ani ultračistou vodou. Pro veterinární použití je to možné, například u papoušků.

 • Aktivní stříbro se používá na hojení a zacelování poraněné pokožky, na vředy hojení chronických ran.
 • Lze ho při vnějším použití nanášet i dlouhodobě. Nezanechává na pokožce viditelné stopy.
 • Nelze použít k hubení hmyzu ani drobných živočichů (Stříbro Silver MEDIC® je netoxické).

BUĎTE ZODPOVĚDNÍ SAMI K SOBĚ!

Při vážných zdravotních problémech doporučujeme vyhledat lékařskou pomoc. I kdyby medicínská léčba znamenala řadu komplikací, je takováto léčba někdy nutná.
Rozlišujte, kdy je nutné vyhledat lékaře a kdy jste schopni situaci zvládnout sami.
Začněte problém řešit co nejdříve po rozpoznání prvních příznaků nemoci. Produkty KOLOID, NANO a SPECIAL nepřekrývají projevy nemocí.

POZOR !
Koloidní, ani nanočásticové kovy nemají podle zákonů Evropské unie a stanoviska WHO žádné léčebné účinky.
Nejedná se tak o léčivo. Stejná omezení platí i pro původně „léčivé“ rostliny, které jsou nyní zařazeny už jen jako potravinový doplňek bez léčivých účinků.
Léčivem smí být nově označen pouze produkt, který byl vyroben, nebo uveden na trh farmaceutickou firmou.
Použití přírodního minerálu (například stříbra) a to v jakékoliv podobě, nesplňuje standardizované postupy alopatické medicíny. Žádná necertifikovaná metoda léčby nemocí, nebo dokonce samoléčba není v EU schválena.
Zde uvedené informace o alternativních možnostech, jsou určeny výhraně odborníkům a lékařům, kteří tyto progresivní metody používají neoficiálně, nebo je dále studují. Zde uvedené texty nejsou zpracovány lékařem a nelze je považovat za návod k používání, léčbě, ani za návrh obchodní dohody.


 

V Tabulce uvedené dávkování platí pro váhu osoby cca 80–120 kg. Pro každého člověka může být dávkování individuální.
Dávkování je platné pro aktivní – elektricky potencované stříbro vyrobené technologií Silver MEDIC®.

2. ORIENTAČNÍ TABULKA DÁVKOVÁNÍ – STŘÍBRO

Každý produkt nabízený na trhu má na základě použité technologie pro výrobu ZÁSADNĚ odlišnou kvalitu, vlastnosti, účinnost i způsob použití.
Tato tabulka je sestavena pouze pro aktivní produkty vyrobené přístrojem Silver MEDIC® ULTRA za dodržení podmínek pro výrobu.

PŘÍSTROJ Silver MEDIC® ULTRA VYRÁBÍ VŠECHNY ČTYŘI TYPY STŘÍBRA
 1. Koloidní, aktivní stříbro COLLOID (koloidní sloučenina běžně zlatavé barvy)
 2. Aktivní nanostříbro NANO (prosté nanočástice, čiré, bezbarvé stříbro)
 3. Aktivní stříbro „homeopatického“ typu SPECIAL I. (nízká koncentrace a elektricky silně potencované)
 4. Speciální pasivní oxidační stříbro SPECIAL II. (obsahuje přesně nastavené množství oxidů v řádu jednotek procent)

TABULKU NELZE POUŽÍVAT PRO JINÉ PRODUKTY ani v případě, že na ni odkazuje nezodpovědný prodejce, který dodává zcela jiný produkt.

NAŠE TECHNOLOGIE (JAKO JEDINÁ NA TRHU) pracuje s plně řízenou automatickou výrobou a nedovoluje výrobu nebezpečných sloučenin.

DÁVKOVÁNÍ JE PLATNÉ POUZE PRO AKTIVNÍ – ELEKTRICKY POTENCOVANÉ STŘÍBRO – TECHNOLOGIE Silver MEDIC®.
NÁZEV POPIS
Afty*
2x denně se vyplachovali ústa malým množstvím aktivního nanostříbra NANO 8 ppm a pak vyplivnout. Opakovalo se dokud potíže nevymizí. Několikrát denně se ještě nanášelo přímo na postižená místa nanostříbro rozprašovačem.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Akné*
Rozprašovačem se nanáší na postižená místa KOLOID 9 ppm a nechá volně uschnout.
Ráno se pije NANO 8 ppm v množství 50 ml po dobu cca 14 dnů. Po delší dobu se vyhýbejte především přeslazeným výrobkům a koncentrovaným mléčným výrobkům.

PODPŮRNÝ POSTUP
Nežádoucí projevy na kůži, jako je akné nebo ekzémy, obvykle souvisí s trávícím traktem. Výrazně proto pomáhá očista střev tzv. klystýr. Tato forma "mechanické očisty" je při kožních onemocněních společně s užitím stříbra mimořádně efektivní.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Alergie-
senná rýma
*

Užívá se vnitřně pasivní stříbro SPECIAL I. v množství cca 75 ml nejlépe brzy ráno po dobu cca 14 dní. Vyřaďte na dobu jednoho měsíce slazené nebo sycené nápoje včetně sladkých čajů.
Pije se čistá nechlorovaná voda. Ideální je voda demineralizovaná (například z vodního filtru Silver MEDIC® AQUA).

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Angína,
virózy
a těžší formy infekcí dýchacích cest
*

PREVENTIVNÍ POUŽITÍ STŘÍBRA

Pokud je to skutečně odůvodněné, lze používat NANO 8 ppm i jako prevenci před plicními infekcemi v místech s vysokým rizikem nákazy. Dávka pro dospělou osobu je 30–50 ml na den.
Ideálně se čerstvě vyrobené aktivní nanostříbro (max. stáří 5 dní) nalije do rozprašovače a během dne se v rozestupu několika hodin vstříkne do úst, na ruce a obličej.

BĚŽNÉ FORMY ANGÍN A VIRÓZ

Vnitřní užití 1–2x denně aktivní NANO 8 ppm (dávka 150 ml) po dobu cca 5 dnů. První dávka se použije ihned po pocitu prvních příznaků infekce.
Aktivní elektro-nábojové nanostříbro Silver MEDIC® proniká sliznicemi velmi rychle, a uleví tak například od škrábání v krku už po několika sekundách od podání. Nanostříbro lze rozprašovačem nanášet do krku a úst několikrát během dne.
Je vhodná lehká vegetariánská strava.
Pokud příznaky během cca 5 dnů zcela nevymizely, lze dávkování prodloužit ještě o další 2 dny.

TĚŽŠÍ FORMY BAKTERIÁLNÍCH, VIROVÝCH, NEBO KOMBINOVANÝCH INFEKCÍ DÝCHACÍCH CEST

Vyrobit si aktivní stříbro NANO 5 ppm a 9 ppm (max. 2 dny od vyrobení).
Nanočásticové stříbro 5 a 9 ppm má nejen rozdílnou koncentraci, ale především rozdílnou elektro-nábojovou strukturu. Umí tak při střídavém podávání likvidovat různá vývojová stádia patogenů v organismu.
Dávka vnitřně každých cca 12 hodin 150 ml nanostříbra, přičemž se střídá koncentrace 5 ppm a 9 ppm.
Nanostříbro je vhodné použít nejlépe ihned po jeho vyrobení, kdy má velmi vysoký podíl aktivní složky. Doba užívání minimálně 5 dní.
Jíst jen lehká dietní jídla. U dietního jídla není třeba dodržovat žádný odstup od použití stříbra.

TĚŽKÉ A CHRONICKÉ FORMY PLICNÍCH INFEKCÍ

Postup souběžný s klasickou medicinální léčbou (pokud je dostupná). Pro těžké formy infekcí dýchacích cesta se používá „nejsilnější“ způsob. Ten se osvědčil u řady onemocnění, jako například CHOPN.

Je-li to možné,
opatřit si rozprašovač tekutin na bázi vodní páry (inhalátor kompresorový/ultrazvukový).
Do nádobky rozprašovače nalít neředěné – čerstvě vyrobené speciální oxidační stříbro SPECIAL II. Inhaluje se několikrát denně.
Stříbro se dá vdechovat i pomocí inhalační masky, která je k inhalátoru obvykle přiložena.
Při záměrném hlubokém vdechování „stříbrného“ aerosolu, proniknou částice i do hustých hlenů hluboko v dýchacím ústrojí.

V nouzi lze vdechovat vodní aerosol z jakéhokoliv rozprašovače. Vdechování přímo z rozprašovače má ale podstatně menší prostup dýchacími cestami a nelze ho použít u osob, které už musí mít podporu dýchání.
Rozprašovač se použije tak, že se v okamžiku hlubokého nádechu 2x rychle po sobě stiskne rozprašovač umístěný do těsné blízkosti úst.

Souběžně s vdechováním stříbra se užívá vnitřně nanostříbro NANO 5 ppm a 9 ppm, jak je popsáno v odstavci výše »TĚŽŠÍ FORMY…«
Při chronickém onemocnění dýchacích cest se výše popsaná procedura musí po cca měsíci pauzy celá zopakovat.

Pokud se řeší například CHOPN, rozhodně doporučujeme, opatřit si také vodní filtr Silver MEDIC® AQUA – ten zajišťuje přípravu ultračisté, demineralizované i pitné vody. Demineralizovaná voda (vhodná k pití po dobu užívání stříbra) rozpouští hleny a napomáhá stříbru pronikat hluboko do organismu a nervové soustavy.
Je třeba se vyvarovat na delší čas pokrmům z bílé mouky, rafinovanému cukru a alkoholu.

Metoda s vdechováním oxidačního stříbra SPECIAL II. se obvykle užívá společně s léky od lékaře, nebo po „ukončené“ neúspěšné léčbě ve zdravotnickém zařízení.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Artritida*
První týden se užívá vnitřně 2x denně 75 ml NANO 6 ppm. Další týden je dávka stejná ale místo nanostříbra se použije KOLOID 12 ppm.
Z jídelníčku na delší čas vyřaďte především mléko a mléčné výrobky.

PODPŮRNÝ POSTUP
Ulevte organizmu lehkou vegetariánskou stravou, ideálně pak rozumnou hladovkou spojenou s očistou kloubů. Při každé hloadovce musí být vždy souběžně prováděna očista střev, tzv. klastýr.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Astma*
Níže popsaný postup nedokáže astma vyléčit, ale může výrazně ulevit.
Pokud to zdravotní stav dovoluje, osvědčila se týdenní očista speciálním "homeopatickým" stříbrem SPECIAL I. Po dobu jeho užívání se vyhýbejte masu a cukru. Pije se po dobu 1týdne v množství 1x denně 150 ml.
První dva dny užívání omezte příjem jídla na minimum, následující dva dny se snažte nejíst vůbec. Po dvou dnech hladovky následují ještě dva dny s malým množstvím lehké vegetariánské stravy. Pije se pouze čistá nechlorovaná voda.

PODPŮRNÝ POSTUP
Osvědčuje se čaj z Plicníku lékařského, který se podává ráno.
Účinky velmi výrazně zvýší očista střev tzv. klystýr. Tato forma „mechanické očisty“ je při autoimunitních onemocnění společně s užitím stříbra mimořádně efektivní. Trávící trakt je spojeným orgánem s kůží a dýchacím ústrojím.
Astma patří do takzvaných psycho-somatických onemocnění, tedy ta onemocnění, na které má velký vliv psychika.
Je vhodné se proto zaměřit i tímto směrem.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Bércové
vředy
*

Jedná se o závažné celkové znečištění a překyselení organismu. Velmi důležitou součástí léčby je proto i snížení kyselosti a úprava pH v organismu. Zjistěte si které potraviny jsou pro tento účel vhodné, případně si nechat vyšetřit kyselost krve.

NANO 8 ppm se užívá vnitřně 1x denně v množství 150 ml po dobu 2-3 týdnů.
Až po 14dnech vnitřního užívání, můžete přistoupit k nanášení nanostříbra Silver MEDIC® postřikovačem –přímo na postižené místo. Dodržujte maximální sterilitu rány a jejího okolí.
Buďte pod pravidelným lékařským dozorem. Nanostříbro se nanáší vždy bez dotyku ruky a nechá volně uschnout.
Vyhněte se na delší čas cukru ve všech jeho podobách. Zvláště pozor na umělá sladidla, mléko apod. Omezte na minimum pečivo a alkohol (v organizmu se mění na cukry).

Aktivní nanostříbro má silnou hojící schopnost, proto pozor! Pokud z rány cokoliv vytéká (chová se jako dren), může předčasné zavření (povrchové zahojení rány) způsobit vážné komplikace.

PODPŮRNÁ LÉČBA:
Je-li to zdravotně možné, organizmu pomůže 5denní hladovka, kombinovaná s očistou střev (klystýry). Tato forma „mechanické očisty“ je společně s užitím aktivního nanostříbra opravdu efektivní.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Borelióza–
lymská
nemoc
*

NEROZVINUTÁ BORELIÓZA – není v organizmu více jak 3 měsíce:
Po dobu tří týdnů se užívá vnitřně NANO 8 ppm v množství 150 ml 1x denně (lze užívat souběžně s případnými antibiotiky).
Stříbro po vyrobení neskladujte, použijte jej ihned po vyrobení, kdy má díky dodanému potenciálu vysokou prostupnost organizmem.
Doporučujeme jen lehkou stravu. Nanostříbro se přímo nezapíjí vodou. Voda na pití by neměla obsahovat chlór.
Pokud je to možné, nepřikládejte si při borelióze mobilní telefon k hlavě, nebo použijte drátová sluchátka. Výrazně tak omezíte možnost prostupu bakterií z krve přímo do nervové soustavy.

CHRONICKÁ BORELIÓZA s narušením nervové soustavy, paměti a hybnosti:
Po dobu dvou týdnů se užívá ráno NANO 8 v dávce150 ml a večer NANO 5 ppm dávka 150 ml (lze užívat souběžně s případnými antibiotiky).
Stříbro po vyrobení neskladujte, použijte jej ihned po vyrobení, kdy má díky dodanému potenciálu vysokou prostupnost organizmem. Doporučujeme jen lehkou stravu.
Nanostříbro se přímo nezapíjí vodou. Voda na pití by neměla obsahovat chlór. Pokud je to možné, nepřikládejte si při borelióze mobilní telefon k hlavě, nebo použijte drátová sluchátka. Výrazně tak omezíte možnost prostupu bakterií z krve přímo do nervové soustavy.

Po dvou týdnech užívání se udělá týdenní pauza a poté se užívá KOLOID 12 ppm 2x denně 150 ml po dobu 10 dní. V těžkých případech (ochrnutí, paralýza apod.) je nutno postup po měsíci prodlevy opakovat.
U osob, které prodělali těžkou formu boreliózy se po přeléčení často používá po dobu několika měsíců udržovací dávka "homeopatického" stříbra SPECIAL I. a to 1x týdně 150 ml.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Bradavice*
Vnitřně 2x denně 75 ml „homeopatického“ stříbra SPECIAL I. po dobu cca 10 dnů.
Na postižená místa přiložte alespoň na hodinu vatu namočenou v nanostříbru NANO 8 ppm.

Pokud potíže po cca 10dnech nevymizí, užije se NANO 8 ppm vnitřně a to 2x denně 75 ml.
Posilujte imunitní systém chladnou vodou, například na konci sprchování.
Věnujte při nanášení nanostříbra zvláštní pozornost "mateční" bradavici (objeví se obvykle jako první). Po jejím vyléčení zpravidla volně zmizí i ostatní bradavice jinde na těle.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Candida* viz Mykózy
Cysty*
Pokud není nutný chirurgický zákrok, bylo po dobu 3 týdnů užíváno aktivní NANO 8 ppm 1x denně 150 ml. Kdykoliv během těchto tří týdnů je nutné udělat hladovku a to nejméně po dobu dvou, ideálně pak pěti dní.

Při každé hladovce musí být vždy souběžně prováděna i očista střev „klystýry“. Tato forma „mechanické očisty“ je společně s užitím aktivního nanostříbra velmi efektivní.

Pokud se nejedná o cystu s patogenní (bakteriální) výplní, ale například o autoimunitní onemocnění, lze používat pravidelně postup pro Detoxikaci. V případě cyst s takzvanými srůsty (typicky gynekologická onemocnění), není možné tyto cysty pomocí stříbra odstranit.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Čistící kúra
*
viz Detoxikace
Detoxikace*
Očista trvá obvykle týden. Po dobu očisty vynechte různé nápoje včetně čajů. Pije se jen čistá (nebalená) voda bez chloru.
Ideálně začít v noci, nebo ráno popíjet "homeopatické"stříbro SPECIAL I.
Dávka pro jeden den je 150 ml. Popíjí se po hltech několikrát denně.

PODPŮRNÝ POSTUP
Užívají se po dobu několika dnů výplachy střev, tzv. „klystýry“. Pokud to zdravotní stav dovolí je vhodné léčbu doplnit alespoň jednodenním půstem.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Dezinfekce
povrchů
*

NANO 8
ppm se nanáší tenkou vrstvou rozprašovačem. Na hladkém povrchu nestírejte a nechte, stejně jako na látce, volně zaschnout. Povrch by měl být před nanášením suchý. Používá se například při dezinfekci dřeva, nebo látek v prostorách pro zvířata, v outdoorových sportech apod.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Dezinfekce
vody
*

V nouzi, kdy není možné vodu převařit lze použít NANO 57 ppm k desinfekci vody. Voda tak bude z více jak 90% zbavená choroboplodných zárodků.
Poměr 1:30 až 1:50 (stříbro:neupravená voda). Po přidání stříbra do nádoby s vodou důkladně protřepejte a nechejte hodinu stát. Takto upravenou vodu lze v nouzi pít i po delší dobu.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Ekzémy*
Ekzémy obvykle souvisí s trávícím traktem, poruchami autoimunity, nebo stykem s alergizující látkou.
Pro očistu trávícího traktu lze používat aktivní nanostříbro NANO 8 ppm, případně také „homeopatické“ stříbro SPECIAL I.
Vnitřně 1x denně 150 ml po dobu cca 10 dní.
Jezte lehkou vegetariánskou stravu. Na ekzémem postižená místa lze stříbro nanášet například postřikovačem a po zaschnutí následně "překrýt" například mastí Infadolan.
Opakujte, dokud potíže nevymizí. Pokud je pokožka ztenčena a poškozena hormonálními mastmi, může její obnova trvat i několik měsíců.

PODPŮRNÝ POSTUP
Užívají se po dobu několika dnů výplachy střev, tzv. „klystýry“. Tato metoda je spolu s užíváním nanostříbra velmi účinná. Pokud to zdravotní stav dovolí je vhodné léčbu doplnit alespoň dvoudenním půstem.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Gynekologické
problémy*

Po dobu jednoho měsíce maximálně omezit příjem cukrů a výrobků z bílé mouky.
Vnitřní užití 1x denně 75 ml NANO 8 ppm po dobu cca 10 dnů.
Na zevní postižená místa lze nanášet NANO 8 ppm, nebo KOLOID 8 ppm.
Po 10dnech užívání začněte užívat doplňky pro obnovu mikroflóry, které se používají po léčbě antibiotiky.

Při výtoku nebo svědění:
Vnitřní aplikace nejlépe umělohmotnou měkkou „pipetou“ (dodržujte sterilitu), případně pro tento účel vyčleněným rozprašovačem s prodlouženým vyústěním. Množství cca 2 ml 1–2x denně podle potřeby.
Při včasném zachycení obtíží nastává velmi rychlý nástup léčebného účinku.
I po odeznění příznaků je vhodné v léčebné dávce pokračovat alespoň 2 dny.

U závažnějších potížích je vhodné používat jak postřik, tak vnitřní užívání vždy současně.
Zvláštní pozornost vyžadují pohlavně přenosné infekce, kdy je obvykle nutné přeléčení obou sexuálních partnerů. Vyhýbejte se neprodyšnému prádlu, používejte jen bavlnu, oblečení lehké, vzdušné.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Hemoroidy*
Stříbrem lze utlumit jen některá stádia tohoto onemocnění. Někdy pomohou už jen invazivní metody, nebo medicinální léčba steroidy s řadou vedlejších účinků.

Stříbro přirozeně hojí „stahuje“ kůži a působí také na některé formy autoimunitních onemocnění. Ty jsou často důvodem vzniku těchto obtíží. Různé formy alergií pak tyto obtíže dále zhoršují.
Účinky stříbra lze v těchto případech vyzkoušet následujícím způsobem.

Lze použít oba aktivní produkty Silver MEDIC – NANO 8 ppm i KOLOID 14 ppm.
Pro tyto účely lze vyrobený produkt výjimečně naředit vodou. Jedna dávka stříbra 150 ml se naleje do dávky NECHLOROVANÉ vody a pak užije jako nálev (klystýr) v množství cca 500 ml. Nálev se použije vždy až po "vyprázdnění" a to po dobu cca 1týdne.
Je vhodné zadržet v sobě stříbro alespoň 15 minut.

Další možností je udělat si výplach nejdříve vodou a pak použít neředěné stříbro 150 ml, které se nechává vstřebat přes sliznici střeva.
Po vyčištění stříbrem se osvědčil jeden nálev ze šalvěje lékařské.

Pokud jsou hemoroidy patrné i zvenku – aplikujte stříbro postřikem podle možností 1–2x denně.
Inkriminovaná místa se omývají zásadně jen studenou vodou.
Po dobu minimálně několika týdnů nepoužívat horké koupele, nebo dlouhotrvající horké sprchy.
Vynechat v jídelníčku silně kořeněná jídla. Omezit příjem masa a to především uzenin.

Pokud se různé střevní výrůstky a výdutě nebudou dlouhodobě řešit, je u tohoto onemocnění později podstatně vyšší riziko vzniku karcinomu (rakoviny) konečníku.
Dobré je změnit případné nevhodné životní stereotypy a provést celkovou očistu organizmu.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Herpes* viz Opar
Hleny– nadměrná
tvorba*
viz Detoxikacie
CHOPN* viz Angína, virózy a těžší formy infekcí dýchacích cest
Chřipka* viz Angína, virózy a těžší formy infekcí dýchacích cest
Kandidóza* viz Candida
Kašel*
Alergický kašel se řeší jako – Alergie | Při nachlazení se postupuje jako – Angína.

Kvasinky* viz Candida, Mykóza
Lišej* viz Oděrky

Lymská
nemoc
*
viz Borelióza
Mandle-
záněty
*

Vyplachujte ústa aktivním nanostříbrem NANO 8 ppm až 5x denně. Chvíli jej ponechte v ústech a pak vyplivněte (nepolykat).
Kombinujte výplach úst s vnitřním užitím nanostříbra 50 ml 2x denně po dobu cca 2 týdnů.
Účinné je také nanášení nanostříbra přímo na mandle postřikovačem.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Modřiny* viz Odřeniny
Mykózy– plísně*
Vyřadit na dobu minimálně jednoho měsíce všechny sladkosti, bílé pečivo a alkohol.
Užívá se vnitřně aktivní nanostříbro NANO 7 ppm v množství 1x denně 150 ml po dobu cca 10dnů.
Po 10dnech se udělá 5 dnů pauza a užívá se ještě dalších 5 dní KOLOID 12 ppm – 1x denně dávka 150 ml. Mezi požitím stříbra a jídlem se dodržuje odstup alespoň 1hodinu. Postižená místa se postříkují 2x denně nanostříbrem NANO 7 ppm, které se nechá volně zaschnout.

Podle místa projevu plísní se případně ošetřuje pravidelným postřikem i oblečení, ponožky, obuv atd. Prát oděvy na 90 °C (tzv. vyvářka). Léčba mykóz bývá zdlouhavá a vyžaduje důslednost.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Nachlazení* viz Angína, virózy a těžší formy infekcí dýchacích cest
Nohy - plísňová onemocnění* viz Mykózy
Oči infekce*
Pokud se nejedná o chronický zánět oka,
osvědčilo se opakované zakapání stříbrem KOLOID 5 ppm.
Při zánětu spojivek se aplikují kapky stříbra přímo do koutků očí a to i několikrát denně.

Pokud by se jednalo o takzvaný „hnisavý“ zánět,
používá se místo koloidu – NANO 7 ppm. Nanostříbro ale může v oku štípat, proto se u běžných obtíží používá nejdříve koloidní sloučenina (KOLOID) a až v případě neúspěchu se zamění za silně antisepické nanostříbro.

Při přetrvávajících obtížích, vážnějších nebo chronických stavech je nutné podpořit účinek souběžným vnitřním užitím nanostříbra NANO 8 ppm v dávce 1x denně 150 ml až do vymizení příznaků (několik dní).
Při sklonu k onemocnění očí je vhodné se vyhnout všem umělým sladidlům. Pokud možno nepoužívat v domácnosti s osobou s onemocněním zraku – osvětlení na principu úsporných zářivek a LED technologie.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Oči –
šedý zákal
*

Pokud je šedý zákal ještě nerozvinutý (progresivní slepota), osvědčil se tento postup.
Vnitřní užití aktivní NANO 6 ppm 1x 150 ml denně po dobu 3 týdnů.
Vyrobené stříbro je vhodné použít co nejdříve po vyrobení.
Souběžně s vnitřním užíváním se kape několik kapek nanostříbra také přímo do postiženého oka a to několikrát denně.
V mnoha případech se postup onemocnění zastavil, nebo se zákal celkově zmenšil „stáhl“.

Bohužel se tento úspěch nedaří u zeleného zákalu, nebo osob u nichž je šedý zákal již značně rozvinutý, nebo je způsoben trvalým užíváním steroidů (například při hormonální léčbě).
U nemoci očí je vhodné se vyhnout všem umělým sladidlům. Pokud možno nepoužívat v domácnosti osvětlení na principu úsporných zářivek a LED technologie.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Oči –
zelený zákal*
Vzhledem k častým dotazům uvádíme, že u stříbra jsme bohužel nezaznamenali žádný příznivý účinek na zelený zákal.
Odřeniny* Různá poranění pokožky lze po omytí a osušení ošetřit také stříbrem.
Nanaostříbro NANO 8 ppm desinfikuje a urychluje hojení zánětů, záděrů, silničních lišejů, ale také krevních podlitin a podobně.
Nevýhodou nanostříbra oproti koloidu je, že může někdy v ráně štípat.

Stříbro lze použít k potírání, do postřikovače, nebo u špatně se hojících ran jako obklad.
Obklad lze použít i na krevní podlitiny a obdobná poškození pokožky. Postižené místo musí být vždy vyčistěno od nečistot. Před spaním se na něj přiloží mokrý obklad, například kosmetická vata namočená do stříbra. Stříbro se nechá působit několik hodin, nebo i celou noc.
Drobné oděrky stačí postříkat a nechat zaschnout.

Pokud není v ráně zánět a je již „uzavřená“ – lze na zrychlení rekonstrukce pokožky použít KOLOID 1214 ppm.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Opar* opar na rtech viz Afty
Paradentóza*
Ústa se vyplachují pravidelně alespoň 3x denně malým množstvím aktivního nanostříbra Silver MEDIC® – NANO 8 ppm. Co nejdéle ponechat v ústech a pak vyplivnout.
Alespoň během léčby nekouřit. Je vhodné pravidelné čištění kořene jazyka lžičkou, nebo lépe speciální špachtlí.
Během dne se opakovaně nanáší nanostříbro přímo na dásně a zuby rozprašovačem.

Souběžně s vyplachováním se užívá vnitřně 1x denně 150 ml speciálního stříbra SPECIAL I. po dobu cca 14dnů. Vyrobené speciální stříbro se neskladuje a použije co nejdříve po vyrobení.

Aktivní nanostříbro uchycení zubů výrazně zpevňuje a řeší i případné záněty, nebo ložiska v záhybech dásní.
Nanostříbro může u citlivých osob způsobovat pocit „trnutí" v amalgámových plombách. Během užívání, nejpozději na jeho konci tyto pocity vymizí.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Pásový opar*
Ihned po zpozorování prvních příznaků se užije vnitřně naráz 150 ml čerstvě vyrobeného aktivního nanostříbra NANO 8 ppm. Dalších cca 5 dní se ještě uživá vnitřně 1x denně 150 ml nanostříbra.

Nanostříbro se nanáší také několikrát denně přímo na postižené místo rozprašovačem. Na noc se dělá ze stříbra mokrý obklad – nejlépe z kosmetické vaty namočené do nanostříbra.
Nepoužívejte stříbro starší, než 2 dny od vyrobení.

Opary jsou do jisté míry infekční (nakažlivé) – dodržujte proto úzkostlivě hygienu.
Vyvarujte se pokud možno stresu a psychického zatížení. Nebojte se.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Plísně* viz Mykózy
Pohlavní choroby
všeobecně
*

LEHČÍ FORMY INFEKCÍ (například svědění, škrábání)

Aktivní nanostříbro NANO 8 ppm se v rozestupech několika hodin nanáší na postižená místa rozprašovačem. Pokud je po nanesení stříbra úleva jen dočasná a obtíže se brzy vrací, použije se kromě postřiku také vnitřně 1x denně 150 ml nanostříbra NANO 8 ppm po dobu cca 5 dnů.

VÁŽNĚJŠÍ STAVY A CHRONICKÉ INFEKCE (například trvalé výtoky)

Postup využívají současně vždy oba sexuální partneři. Aktivní nanostříbro NANO 8 ppm se v rozestupech několika hodin nanáší na postižená místa rozprašovačem.
Současně se užívá vnitřně ráno 1x 150 ml NANO 5 ppm a večer NANO 8 ppm po dobu minimálně 5 dní.
Každá z koncentrací má odlišnou strukturu a působí tak na jiné vývojové fáze patogenů v organizmu.
Následuje týdenní pauza v užívání. Po ní se užívá 1x denně po dobu 3 dnů speciální „homeopatické“ stříbro SPECIAL I.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Popáleniny*
Na popáleniny I. a II. stupně se velmi dobře osvědčilo nanostříbro NANO 57 ppm.
Po nastříkání na postižená místa se nechává volně zaschnout. Přináší rychlou úlevu. Po zaschnutí lze překrýt mastí na bázi Pantenolu, Infadolanu a podobně. Na postižená místa lze i na delší dobu přiložit chladivý obklad ze stříbra namočeného například do kosmetické vaty. Dodržujte sterilitu.

Při těžších popáleninách se po přeléčení na popáleninovém centru (lékařská pomoc) dá používat pro dohojení, případně tvarovou rekonstrukci pokožky KOLOID 57 ppm ve formě obkladů, nebo nanozlato, které obnovuje tkáně i pokožku.
Zlato nelze používat, pokud je rána zanícená, nebo je otevřená (krvácí) viz „Nežádoucí účinky ryzího zlata“ na našem webu.
Pokud se nejedná jen o "lehkou" popáleninu, vždy doporučujeme vyhledat lékařskou pomoc.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Prostata*
Vnitřní užití KOLOID 12 ppm 2x denně 75 ml po dobu cca dvou týdnů.
Pije se jen nechlorovaná voda. Důležitá je změna stravy. Je možné začít půstem. Vhodný výběr stravy je pro toto onemocnění podstatný. Informujte se o tom jaké druhy potravin jsou vhodné.
Pokud by měl koloid nízký účinek, lze užití stříbra doplnit o čaje z Vrbovky úzkolisté.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Průjem*
Trvají–li potíže více jak dva dny, je možné vnitřní užití nanostříbra NANO 5 ppm 1x denně 150 ml po dobu 3–5dnů. Zvolte pokud možno dietní stravu. Kontrolujte si dostatečný příjem tekutin (voda, bylinné čaje). Nanostříbro se při střevních infekcích aplikuje nejúčinněji formou nálevu (klystýru).
Pro tyto účely lze stříbro výjimečně naředit nechlorovanou vodou. Po očistě jsou vhodné prostředky na obnovu střevní mikroflóry. Bio aktivní mléčné výrobky, Pangamin, doplňky stravy z lékáren a podobně.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.


Rány
*

viz Odřeniny
Revma*
viz Artritida

Salmonela*
Vnitřní užití 1-2x denně 150 ml aktivního nanostříbra Silver MEDIC® – NANO 8 ppm po dobu 3–5dnů. Velmi důležitý je dostatečný příjem tekutin.
Současně se doporučuje při všech střevních infekcích aplikovat aktivní stříbro také formou nálevu (klystýru).
Pro tyto účely lze stříbro výjimečně naředit nechlorovanou vodou.

Po odeznění příznaků je vhodné s odstupem cca 5 dnů, užít vnitřně jednorázově 150 ml čerstvě vyrobeného stříbra SPECIAL I.

Následně je vhodné použít prostředky na obnovu střevní mikroflóry. Bio aktivní mléčné výrobky, Pangamin, doplňky stravy z lékáren a podobně.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Stafylokok*
Prvních 5 dní se užívá vnitřně (nejlépe na lačno) KOLOID 14 ppm 2x denně 150 ml. Vyrobený koloid nechejte před použitím 1–3 dny stát ve skladovací lahvičce.

Po pěti dnech užívání se koloid zamění za čerstvě vyrobené aktivní nanostříbro NANO 8 ppm ve stejném dávkování. Ideální je ho použít okamžitě po vyrobení.

Jako dočištění se dále ještě užívá po dobu cca 1měsíce SPECIAL I. – 1x denně 150 ml.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.

Streptokokové infekce plicní
*


viz Angína, virózy a těžší formy infekcí dýchacích cest

Úrazy*
Na postižená místa lze přikládat obklady z koloidu – KOLOID 8 až 12 ppm, nebo nanostříbra NANO 5 až 8 ppm, případně je nanášet rozprašovačem a nechat vždy volně uschnout.
Obklady ze stříbra lze nechat působit přes noc.
Více v tabulce: Odřeniny

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Ústa*
K desinfekci ústní dutiny je nejvhodnější propláchnutí nanostříbrem NANO 5 až 9 ppm.
Vhodné je pravidelné čištění kořene jazyka lžičkou, nejlépe však speciální špachtlí.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Viróza-
běžné
a těžší formy plicních infekcí
*

viz Angína, virózy a těžší formy infekcí dýchacích cest
Zánět dásní*
viz Mandle záněty

Zánět močových
cest
a močového
měchýře
*

Vnitřně po dobu cca 2–3 dnů (do odeznění příznaků) 1x denně 150 ml KOLOID 12 ppm.
K pití neslazený urologický čaj, případně demineralizovanou vodu z vodního filtru.
Pokud není efekt dostatečný, lze užívat po dobu dalších cca 5 dní vnitřně 1x denně 150 ml zvláštní pasivní stříbro SPECIAL I.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Zapáchající
dech
*

Pokud není zápach způsobem hlubokým zubním kazem, osvědčil se postup, kdy se pravidelně několikrát denně vyplachují ústa malým množstvím aktivního nanostříbra Silver MEDIC® NANO 6–9 ppm. Chvíli ponechat v ústech a pak vyplivnout.
Kombinuje se s vnitřním užitím nanostříbra 1x denně 75 ml po dobu cca 1 týdne. Po dobu užití stříbra pokud možno nekouřit.
Je důležité pravidelné čištění kořene jazyka lžičkou, nebo lépe speciální špachtlí.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Zapáchající
obuv
*

Pravidelně se nanáší přímo do vnitřních ploch obuvi nanostříbro NANO 9 ppm rozprašovačem. Chodidla lze také alespoň 2x denně postříkat nanostříbrem. Chodidly se často vylučují toxické látky v případě velkého přetížení organizmu, například při překyselení. Je proto vhodné zvážit očistu těla a vnitřních orgánů. Pokud se jedná o zápach z plísňového onemocnění kůže, postupuje se podle: Mykózy-plísně

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.
Zápal plic*
viz Angína, virózy a těžší formy infekcí dýchacích cest
Zlatý stafylokok* viz Stafylokok

Zuby*

viz Zánět dásní
Zvířata*
Na vnější ošetření srsti (obvykle rozprašovačem) lze používat jak aktivní KOLOID 5–14 ppm, tak aktivní nanostříbro NANO 5–9 ppm. Vnitřní užití se provádí buď vstříknutím požadované dávky do koutku tlamy, nebo přidáváním do pitné (zásadně nechlorované) vody. Případně lze vodu dočasně nahradit jen produktem stříbro.
Množství musí být poníženo oproti dávkování pro člověka na polovinu, nebo i méně.

Pro veterinární účely lze stříbro ředit ultračistou, nebo demineralizovanou vodou (vodní filtr Silver MEDIC® AQUA). Případně se stříbro přidává do malých karanténních akvárií s okrasnými „nemocenými“ rybami. U ptáků se volí obvykle nižší koncentrace, než například pro savce.

* Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby a u všech nemocí, které to přímo vyžadují.
Text se vztahuje k nestandardním postupům, které nejsou v Evropské unii schváleny. Zde uvedené informace jsou jen studijní materiál pro odborníky, který nelze považovat za doporučení, návod na používání ani návrh obchodní dohody.   

 

Texty nejsou zpracovány lékařem s akreditací Evropské unie a nesplňují standardizované postupy alopatické medicíny. Žádná necertifikovaná metoda léčby nemocí, nebo samoléčba není v EU schválena.
Uvedené informace o alternativních možnostech léčby, jsou určeny především majitelům přístroje Silver MEDIC®, odborníkům a lékařům, kteří tyto progresivní metody používají neoficiálně, nebo je studují.
Texty nejsou ze zákona návodem k používání, užití, ani návrhem obchodní dohody.