Novinky

Přístroj Silver MEDIC® ULTRA
Pro více informací klikněte zde.

Nákup protihodnotou
Pro více informací klikněte zde.

Upravujeme webové
stránky a tabulku dávkování.
Pro načtení změn stiskněte
současně klávesu CTRL a F5.

Koloidní zlato (nanozlato) - dávkování

Nepoužívejte aktivní koloid, který byl skladován v plastovém obalu
Do koloidu, který chcete léčebně použít - nikdy nesviťte laserem (Tyndallův efekt)
Nezasílejte aktivní koloidy stříbra ani zlata poštou (neplatí pro pasivní roztoky)
Neužívejte koloidy po uplynutí doby jejich skladovatelnosti

KONCENTRACE (ppm):
Maximální doporučená koncentrace pro koloidní zlato je 5 ppm (doporučujeme do 3 ppm).

SKLADOVÁNÍ:
Aktivní vysokopotencované nanočásticové zlato vyrobené technologií Silver MEDIC® doporučujeme spotřebovat – do 30 dnů od vyrobení.

Koloidní zlato (nanozlato) dlouhodobě nevystavujte:
Umělému osvětlení z úsporných žárovek, LED osvětlení, výbojek, zářivek, laserů (všechny bezvláknové zdroje světla).

Koloidnímu zlatu nevadí sluneční světlo (neplatí pro koloidní stříbro – nanostříbro).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
Před užitím koloidu ryzího zlata se seznamte s jeho NEŽÁDOUCÍMI ÚČINKY
Pro koloidy ryzího zlata není nutné dodržovat odstup od jídla.
Lze jej užít bezprostředně před jídlem nebo po jídle.
V období užívání koloidního zlata a to především pro neurologické využití (nervová soustava) doporučujeme omezit tučné jídlo (tuky v krvi).
Minimálně po dobu léčby nepijte chlorovanou vodu (chemická reakce)!

DOPORUČENÍ:  VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC
ŽÁDNÁ ALTERNATIVNÍ LÉČBA NENÍ V EU POVOLENA. NÍŽE UVEDENÝ POPIS NENÍ NÁVOD, ALE POUZE STUDIJNÍ MATERIÁL.


DOBA UŽÍVÁNÍ:
Neurologické problémy:
NESPAVOST, STRESOVÉ VYČERPÁNÍ: Vnitřní užití po dobu 7-10 dní.

Závažné poškození nervové soustavy na mentální úrovni:
VÝPADKY PAMĚTI, PORUCHY ORIENTACE: Vnitřní užívání po dobu 1 měsíce, nejvýše však
    po dobu 3 měsíců.
    Systém uživání s jednodenní přestávkou podle režimu:
    Jeden den – ANO, druhý den –NE, třetí den – ANO, čtvrtý den – NE

Poúrazové stavy:
LEHKÉ MECHANICKÉ POŠKOZENÍ NERVŮ A TKÁNÍ: Jednorázové vnitřní užití po dobu 14 dní.

ZÁVAŽNÉ POŠKOZENÍ NERVŮ, KANÁLŮ, MÍCHY: Vnitřní užívání po celou dobu léčby
    a rehabilitace – nejvýše však 3 měsíce.
    Systém uživání s jednodenní přestávkou podle režimu:
    Jeden den – ANO, druhý den –NE, třetí den – ANO, čtvrtý den – NE

DÁVKOVÁNÍ – VNĚJŠÍ:
Koloidní zlato (nanozlato) lze nanášet v tenké vrstvě postřikovačem nebo potíráním.

Užití především pro rekonstrukci pokožky a tkání:
Popáleniny
Pokožka "mechanicky" poškozena po  úrazech apod.

POZOR: Nesmí se užít na poranění, které je zasaženo infekcí (zánětem) viz. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

DÁVKOVÁNÍ – VNITŘNÍ:
Pro dospělou osobu (cca 40-100 kg) je doporučená denní dávka 1 x 50 ml.

1) Do skleněné odměrky nalejte požadované množství koloidního zlata
2) Polkněte sliny tak, abyste měli v ústech co nejvíce "sucho"
3) Nalejte si odměřenou dávku do úst a snažte se koloid v ústech udržet co nejdéle (několik minut)
4) Polkněte 
Koloidní kovy nejsou v EU registrovány do systému státem uznávaného zdravotnictví.  Žádné alternativní metody léčby nejsou v EU povoleny!
Uvedené informace slouží pouze pro studijní účely. 

Design by Artfocus