Novinky

Doplněk pro výrobu
koloidního zlata je
dočasně vyprodán.
Na skladě budou opět
koncem února 2018.

Při nákupu na IČO
lze sloučit fakturované
položky například jako:
"Meřící přístroj".
Nákup je možné dát
do účetnictví libovolné
firmy i s odpočtem DPH
(jsme plátci DPH).

Nákup protihodnotou:
Váš "starý" přístroj za
nový model ULTRA.
Pro podrobnosti klikněte
na zelenou ikonu
E-SHOP

Na stránkách v únoru
2018 dále pracujeme.

Připravujeme
stránky také v angličtině.

Koloidní zlato - nanozlato - dávkování

Aktivní zlato neskladujte v plastových obalech.
Do produktu, který chcete léčebně použít – nesviťte laserem (Tyndallův efekt).
Aktivní zlato doporučujeme spotřebovat do 30 (maximálně 90) dnů od vyrobení.
Optimální koncentrace pro nanočásticové zlato je 5 ppm (doporučujeme do 3 ppm).

Neslévejte vyrobené dávky dohromady a to ani když mají stejnou koncentraci.
Minimálně po dobu užívání nepijte chlorovanou vodu (chemická reakce).
Při užívání není nutné dodržovat odstup od jídla.

V období užívání doporučujeme omezit tučné jídlo (tuky v krvi).

Nesmí se použít na poranění, které je zasaženo infekcí (zánětem).
Před použitím se seznamte s NEŽÁDOUCÍMI ÚČINKY

UPOZORNĚNÍ: 
Na trhu se obvykle nabízí koloidní zlato ve vysokých koncentracích i 10 ppm a více.
Tyto roztoky se vyrábí chemickou cestou z chloridu zlatitého.

Silver MEDIC® odlučuje při výrobě do vody aktivní nanočástice bez použití chloridu, chemie, solí, citrátů a činidel.
Nanočástice ryzího zlata se obvykle podávají jen v malých koncentracích do 3 (5) ppm.

V lidském těle se zlato vyskytuje jen ve zcela nepatrném množství.
Po požití dávky 100 ml nanostříbra o koncentraci 1 ppm, vzroste jeho hladina v organizmu na několik dní až 100x.

Pro léčebné využití je nejdůležitější  jakou technologií bylo nanozlato vyrobeno a mnohem méně záleží na tom jak vysokou má koncentraci.
Vyšší koncentrace automaticky neznamená lepší účinek.

Nanozlato Silver MEDIC® lze pro specifické účely odlučovat kromě do vody také do čistého lékařského lihu. Přístroj je na tuto možnost výroby naprogramován.


Koloidní zlato (nanozlato) dlouhodobě nevystavujte: Umělému osvětlení z úsporných žárovek, LED osvětlení a výbojek. Naopak nevadí sluneční světlo (neplatí pro skladování stříbra).

DOPORUČENÍ:  VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC

*ŽÁDNÁ ALTERNATIVNÍ METODA LÉČBY NEMOCÍ NENÍ V EU POVOLENA.
  Níže uvedenými informacemi Vás nenabádáme k jejich použití. Popsané způsoby zacházení
  s koloidními i nanočásticovými produkty slouží pouze ke studijním účelům!


Vnitřní užití:
1) Do skleněné odměrky se naleje požadované množství.
2) Polknout sliny tak, abyste měli v ústech co nejvíce "sucho".
3) Nalít odměřenou dávku do úst a tam jej udržet několik minut.
4) Polknout

Vnější užití:
1) Potíráním
2) Postřikem

Váhová kategorie 40–120 kg. Pro každého člověka může být dávkování individuální.

Dávkování je platné pro aktivní - elektricky potencované zlato Silver MEDIC®

NÁZEV                                                     POPIS

 Povrchová
 zranění

Jako prvotní léčba se používá vždy stříbro. A to až do „uzavření“ rány.
Po základním zhojení lze přistoupit k nanášení zlata.
Aplikace rozprašovačem, který musí být čistý a používán po prvním naplnění už jen
a pouze pro zlato.

Zlato se nikdy nepoužívá na poranění, která hnisají, nebo jsou otevřená.
Viz. Nežádoucí účinky.
Takováto poranění musí být nejdříve zhojena například stříbrem. Teprve poté se nanáší zlato pro snadnější rekonstrukci poraněné, nebo chybějící kůže.

*UVEDENÝ POPIS NENÍ NÁVOD K POUŽITÍ, ALE POUZE  STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ODBORNÍKY!
 Úrazy Při poškození nervů, tkání, vazů, svalstva, nebo kombinovaných zraněních – lze užívat po dobu léčby i případné rehabilitace (souběžně s medicínskou léčbou) vnitřně: NANO zlato 3 ppm v dávce 100 ml 1x za 3 dny.
Při velmi vážných stavech, jako je poškození nervové soustavy, mozku, míchy je možné použít (vždy souběžně s medicínskou léčbou) zvláštní typ nanočásticového zlata.
Postup:
Vyrobte si zlato 1 ppm, ihned po vyrobení jej nalejte do skleněné lahvičky
a uschovejte alespoň na 5 dní na temné místě. Po 5 dnech vyrobené nanozlato nalejte do čisté suché kádinky na výrobu (místo vody) a nastavte výrobu na 3 ppm. Dojde tak k druhému dosycení nanozlata.
Užívá se obvykle 1x týdně naráz celá (tímto způsobem) vyrobená dávka 100 ml.

Pro některá specifická použití lze odlučovat zlato kromě do vody, také do čistého lékárenského lihu (přístroj je na tuto alternativu naprogramován). Při vážných stavech doporučujeme vždy před zahájením užívání poradu s odborníkem.

*UVEDENÝ POPIS NENÍ NÁVOD K POUŽITÍ, ALE POUZE  STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ODBORNÍKY!
 Popáleniny
 1. a 2.
 stupně
- Co nejdříve se jako prvotní používá vždy stříbro.
- Až po „uzavření“ a základním zhojení rány lze přistoupit k nanášení zlata pomocí rozprašovače. Zlato stimuluje regenerační schopnosti kůže.
Zlato se nikdy nepoužívá na poranění, která hnisají, nebo jsou otevřená.
Viz. Nežádoucí účinky.

*UVEDENÝ POPIS NENÍ NÁVOD K POUŽITÍ, ALE POUZE  STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ODBORNÍKY!
 Regenerace Pro základní regeneraci organizmu „zlatem“ použijte postup jako při stresovém vyčerpání.

*UVEDENÝ POPIS NENÍ NÁVOD K POUŽITÍ, ALE POUZE  STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ODBORNÍKY!
 Kosmetické
 využití
Lze používat jakoukoliv koncentraci.
Večer po dokonalém očištění pleti a omytí vlažnou vodou – aplikujte rozprašovačem
a nechte volně zaschnout. Rozprašovač musí být čistý a používán po prvním naplnění pouze pro zlato.
Případná noční kosmetika se nanáší až 30 minut po zaschnutí zlata naneseného rozprašovačem.

*UVEDENÝ POPIS NENÍ NÁVOD K POUŽITÍ, ALE POUZE  STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ODBORNÍKY!
 Stresové
 vyčerpání
Užívat 1x denně 100 ml zlata po dobu 10 dnů.
Je vhodné zlato vyrobené technologií SPECIAL, případně NANO (1 ppm).

*UVEDENÝ POPIS NENÍ NÁVOD K POUŽITÍ, ALE POUZE  STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ODBORNÍKY!
 Duchovní
 a rituální
 práce
Lze použít zlato vyrobené technologií NANO i SPECIAL. U citlivých, nebo duchovně trénovaných osob mívá lepší účinek NANO zlato v koncentracích 2 – 5 ppm.
Zlato se užívá vnitřně a to bezprostředně před zahájením duchovní, nebo rituální práce (imaginace, změny vyzařování apod.).
Takto pracující osoba si připravuje nanozlato vždy sama, nikdy jej nekupuje, ani nenechává vyrobit jinou osobou.

*UVEDENÝ POPIS NENÍ NÁVOD K POUŽITÍ, ALE POUZE  STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ODBORNÍKY!
 Závislosti NANO zlato ovlivňuje i některé mozkové pochody a lze ho tak využít jako podpůrný prostředek při léčbě závislostí.
Užívaná dávka NANO 100 ml, kocentrace 2 ppm a to 1x týdně.

*UVEDENÝ POPIS NENÍ NÁVOD K POUŽITÍ, ALE POUZE  STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ODBORNÍKY!
Design by Artfocus