Aktuálně:

Od 17.1.2019 je opět
vyprodán doplněk PLATINA.
Skladem bude koncem
února 2019.
----------------------------------
Od 1.10. 2018
jsou všechny přístroje ULTRA
vybaveny novou rozšířenou
verzí programu ULTRA 2.

POPIS ZMĚN V NOVÉ VERZI
ovládacího programu
ZDE ►►►

Všichni zákazníci, kteří si
přístroj ULTRA pořídili před
1.10.2018 od nás dostali
do e-mailu klíč k automatické
aktualizaci svého přístroje.
Pokud máte přístroj ULTRA
a e-mail jste nedostali –
kontaktujte nás.

UPOZORNĚNÍ:
AKTUALIZACE SE TÝKÁ POUZE
MAJITELŮ PŘÍSTROJE ULTRA.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnost staršího
přístroje Silvermedic
za nejnovější model ULTRA.
Více informací na E-SHOP
– Nákup protihodnotou
----------------------------------  
Při nákupu na IČO lze sloučit
fakturované položky pod
jednotné označení
například "Měřící přístroj".
Možnost odpočtu DPH.
----------------------------------
Na stránkách v únoru 2019
dále pracujeme.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ZACHÁZENÍ S KOLOIDNÍM A NANOČÁSTICOVÝM STŘÍBREM /ZLATEM

1. ZACHÁZENÍ S AKTIVNÍMI KOLOIDY (NANO)
2. PRAVIDLA PŘI UŽÍVÁNÍ
3. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
1. ZACHÁZENÍ S AKTIVNÍMI KOLOIDY (NANO - produkty)

1) Koloidní ani nanočásticové stříbro / zlato  NESKLADUJTE v plastových obalech, které
     mají na dně nádoby například tuto značku:

     Vyrobené produkty (KOLOID, NANO, SPECIAL) skladujte výhradně ve skle.

2) Pro vnitřní užití je vhodná reálná koncentrace 9 ppm (10 ppm).
     Vyšší koncentrace než doporučovaná - neznamená vyšší účinek léčby.
     I pro organizmus je výhodnější nižší koncentrace podaná ve větším množství než obráceně.
     Proto při požadavku na větší množství stříbra v organizmu zvyšujeme množství (objem) –
     nikoliv koncentraci.


3) Do koloidu, který chcete léčebně použít - nesviťte laserem (Tyndallův efekt). 
     Pokud chcete Tyndalův efekt vyzkoušet, ozářený vzorek po pokusu vylejte.

4) Neslévejte různé produkty (koloidy) dohromady a to ani v případě, že byly vyrobeny stejnou
     technologií a mají shodnou koncentraci.
     Každá vyrobená dávka je z elektro-chemického hlediska unikátní.

5) Pro veterinární (zvířata), nebo floristické (rostliny) použití lze vyrobený produkt ředit vodou
     ze které koloid vyrábíte. Nikdy jej však neřeďte neupravenou (chlorovanou) vodou.

6) Aktivní koloidy (nano produkty) nedoporučujeme zasílat poštou.

7) Koloid, ani nanostříbro nesmí nikdy zamrznout. Pokud by produkt zamrzl, nebo bylo po
     transportu podezření na zamrznutí, produkt vylijte a již nepoužívejte.

2. PRAVIDLA PŘI UŽÍVÁNÍ

Koloidní stříbro ani nanostříbro se vodou přímo nezapíjí ani neředí.
Po celou dobu užívání nedoporučujeme pít chlorovanou vodu (nežádoucí chemická reakce).
Pokud nemáte přístup k nechlorované vodě, ani nemáte vhodný FILTR NA ÚPRAVU VODY můžete alespoň napustit chlorovanou vodu z vodovodu do sklenice a před použitím ji nechat 10 minut odstát.

Účinky léčby stříbrem lze v mnoha případech zvýšit dočasným pitím demineralizované vody.
Demineralizovaná voda z filtru Silver MEDIC AQUA má lepší schopnost ředit krev než běžná pitná voda, rozpouští snáze minerální i tukové usazeniny v krevním oběhu.  Koloidní i nanočásticové produkty se tak při jejím pití snáze dostávají do postižených částí organizmu (hleny, nervová soustava apod.).
Typicky se účinků demineralizované vody využívá například při léčbě chronické boreliozy, CHOPN a dalších onemocnění.

Během užívání koloidního stříbra (nanostříbra) se vyvarujte přejídání a konzumace těžce stravitelných jídel. Při lehké stravě není třeba dodržovat ani obvykle doporučovaný odstup od jídla 2 hodiny.
Při krátkodobé léčbě ovlivňuje koloidní stříbro (nanostříbro) střevní mikroflóru jen minimálně a ta se zpravidla samovolně rychle obnoví. Záleží na způsobu užití a kvalitě použitého produktu.
Po delší léčbě, nebo po opakovaném použití jako "klystýr", doporučujeme užít běžně dostupné prostředky na obnovu střevní mikroflóry (živé jogurty, vysušené bakterie, pivovarské kvasnice   (Pangamin) a podobně).

Během léčby se vyvarujte cíleného opalování, užití solária nebo horského slunce (koloidní i nanočásticové kovy se po určitou dobu nacházejí také v podkoží, kam se absorbuje UV záření).

Nenavyšujte zbytečně doporučené dávkování.
U koloidních kovů neplatí, že vyšší koncentrace má vždy i větší léčebný účinek.

Více uvádíme na: NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

3. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Aktivní STŘÍBRO / ZLATO se nekalí, ani nešedne i po roce skladování.
Kvůli využití elektronábojového potenciálu vyrobeného produktu jej však doporučujeme spotřebovat do 30 dnů (maximálně do 90 dnů) od vyrobení.


Hotový produkt by neměl přijít do styku:

•    S plasty – většina jich tvoří na povrchu elektrostatický náboj, jsou často porézní a částice se
                      v nich snadno zachytávají.
                      Z plastových obalů se do koloidu navíc uvolňují nežádoucí chemické látky.                   
•    S kovy, včetně neželezných – (vzniká nežádoucí elektrochemická reakce).
•    Nepoužívejte kovové ani plastové lžíce ale pouze skleněnou odměrku.

V těsné blízkosti produktu (cca 1 metr) by se během výroby ani při skladování neměly nacházet zdroje silného magnetického záření jakými jsou např. mikrovlnná trouba, reproduktory, nebo notebook se zapnutým Wi-Fi (bezdrátové připojení k internetu).

Vyrobený produkt doporučujeme uchovávat pouze ve skleněných uzavřených lahvích a na temném místě nejlépe při pokojové teplotě.
Koloidní kovy nejsou v EU registrovány do systému státem uznávaného zdravotnictví.  Žádné alternativní metody léčby nejsou v EU povoleny!
Uvedené informace slouží pouze pro studijní účely.

Design by Artfocus