Aktuálně:

Při nákupu na IČO lze sloučit
fakturované položky
například jako: Měřící přístroj
Nákup je možné dát do
účetnictví libovolné firmy i s
odpočtem DPH (plátci DPH).

V dubnu 2018 upravujeme
webové stránky pro soulad
se zákony EU o ochraně
osobních údajů GDPR.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ZACHÁZENÍ S KOLOIDNÍM A NANOČÁSTICOVÝM STŘÍBREM /ZLATEM

1. ZACHÁZENÍ S AKTIVNÍMI KOLOIDY (NANO)
2. PRAVIDLA PŘI UŽÍVÁNÍ
3. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
1. ZACHÁZENÍ S AKTIVNÍMI KOLOIDY (NANO - produkty)

1) Koloidní ani nanočásticové stříbro (zlato, platinu) NESKLADUJTE v plastových obalech, které
     mají na dně nádoby tuto značku:


     Koloidní i nanočásticové stříbro se vyrábí z vysoce čištěné vody, která má vyšší rozpouštěcí
     schopnost než běžná pitná voda.
     Proto neskladujte vyrobený produkt v obalech s tímto označením.
     Takto označené obaly umožňují výluhy chemických látek - typicky ftalátů (změkčovadel plastů).

     Tyto látky se do vody uvolňují a ovlivňují hormonální a nervovou soustavu lidí i zvířat.
     Skladujte proto vyrobené produkty výhradně ve skle.

2) Pro vnitřní užití je vhodná reálná koncentrace 9 ppm (10 ppm).
     Vyšší koncentrace než doporučovaná - neznamená vyšší účinek léčby.
     I pro organizmus je výhodnější nižší koncentrace podaná ve větším množství než obráceně.
     Proto při požadavku na větší množství stříbra v organizmu zvyšujeme množství (objem) –
     nikoliv koncentraci.


3) Do koloidu, který chcete léčebně použít - nesviťte laserem (Tyndallův efekt). 
     Pokud chcete Tyndalův efekt vyzkoušet, ozářený vzorek po pokusu vylejte.

4) Neslévejte různé produkty (koloidy) dohromady a to ani v případě, že byly vyrobeny stejnou
     technologií a mají shodnou koncentraci.
     Každá vyrobená dávka je z elektro-chemického hlediska unikátní.

5) Pro veterinární (zvířata), nebo floristické (rostliny) použití lze vyrobený produkt ředit vodou
     ze které koloid vyrábíte. Nikdy jej však neřeďte neupravenou (chlorovanou) vodou.

6) Aktivní koloidy (nano produkty) nedoporučujeme zasílat poštou.

7) Koloid, ani nanostříbro nesmí nikdy zamrznout. Pokud by produkt zamrzl, nebo bylo po
     transportu podezření na zamrznutí, produkt vylijte a již nepoužívejte.

2. PRAVIDLA PŘI UŽÍVÁNÍ

Po celou dobu užívání nedoporučujeme pít chlorovanou vodu (nežádoucí chemická reakce).
Pokud nemáte přístup k nechlorované vodě, ani nemáte FILTR NA ÚPRAVU VODY, napusťte chlorovanou vodu z vodovodu do sklenice a před použitím ji nechte 10 minut odstát.
Koloidy se vodou přímo nezapíjí ani neředí.

Účinky koloidů lze v mnoha případech zvýšit, když se během jejich užívání pije pouze demineralizovaná voda.
Demineralizovaná voda z filtru Silver MEDIC® AQUA má lepší schopnost ředit krev, rozpouští minerální i tukové usazeniny v krevním oběhu a koloidy se tak snáze dostávají hlouběji
do postižených částí organizmu (snadnější postup do hlenů, mozkomíšního moku apod.).
Typické výhody při léčbě chronické boreliozy, CHOPN a dalších onemocnění.

Nejdelší doba doporučeného vnitřního užívání bez přerušení je 1 měsíc. V případě nutnosti lze opakovat použití po 14 dnech.

Během užívání koloidů se vyvarujte přejídání a těžce stravitelných jídel, která zůstávají dlouho nestrávena a snižují tak účinky koloidů.
Při lehké stravě není třeba dodržovat ani odstup od jídla (obvykle 2 hodiny).
Při krátkodobé léčbě ovlivňují koloidy střevní mikroflóru jen minimálně a ta se zpravidla samovolně rychle obnovuje. Záleží ale vždy na konkrétním způsobu užití a samozřejmě na kvalitě použitého koloidu.
Po delší léčbě, nebo po jeho opakovaném použití jako "klystýr" doporučujeme použít běžně dostupné prostředky na obnovu střevní mikroflóry. Živé jogurty, vysušené bakterie (Pangamin)
a podobně.
Během užívání koloidu se vyvarujte cíleného opalování, používání solária nebo horského slunce (koloidní kovy se po určitou dobu nacházejí také v podkoží, kam se absorbuje UV záření).

Nenavyšujte zbytečně doporučené dávkování.
U koloidních kovů neplatí, že vyšší koncentrace má vždy i větší léčebný účinek.

Více uvádíme na: NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

3. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Aktivní STŘÍBRO / ZLATO - doporučujeme spotřebovat do 30 dnů (maximálně do 90 dnů)

Hotový produkt by neměl přijít do styku:
•    S plasty – většina jich tvoří na povrchu elektrostatický náboj, jsou často porézní a částice se
                      v nich snadno zachytávají.
                      Z plastových obalů se do koloidu navíc uvolňují nežádoucí chemické látky.                   
•    S kovy, včetně neželezných – (vzniká nežádoucí elektrochemická reakce).
•    Nepoužívejte kovové ani plastové lžíce ale pouze přiloženou skleněnou odměrku.

V těsné blízkosti produktu (cca 1 metr) by se během výroby ani při skladování neměly nacházet zdroje silného magnetického záření jakými jsou např. mikrovlnná trouba, reproduktory, nebo notebook se zapnutým Wi-Fi (bezdrátové připojení k internetu).

Vyrobený produkt doporučujeme uchovávat pouze ve skleněných uzavřených lahvích a na temném místě nejlépe při pokojové teplotě.
Koloidní kovy nejsou v EU registrovány do systému státem uznávaného zdravotnictví.  Žádné alternativní metody léčby nejsou v EU povoleny!
Uvedené informace slouží pouze pro studijní účely.

Design by Artfocus