Aktuálně:

Od 23.4. je v přístrojích
nainstalovaná už rozšířená
verze programu 2019.
Podrobnosti o nových funkcích
přístroje uvedeme zde během
několika dnů.

Ti, kdo už přístroj Silver MEDIC
ULTRA mají, dostanou během
cca dvou týdnů na e-mail
instrukce pro automatickou
aktualizaci přes internet.
----------------------------------
Na přístroj Silver MEDIC®
5 let záruka
----------------------------------
V květnu 2019 přejdeme
na nové webové stránky.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnost výměny staršího
přístroje Silvermedic
za nejnovější model ULTRA.
Více na E-SHOP
----------------------------------
Při nákupu na IČO lze sloučit
fakturované položky pod
jednotné označení
například "Měřící přístroj".
Možnost odpočtu DPH

UNIVERZÁLNÍ GENERÁTOR NA VÝROBU KOLOIDNÍHO I NANOČÁSTICOVÉHO STŘÍBRA (ZLATA, PLATINY)

1. JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE
2. MIMOŘÁDNÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJE SILVER MEDIC
3. AUTOMATICKÁ KONTROLA VÝROBY KOLOIDU
4. VÝHODY VLASTNÍ VÝROBY


                                                        CENA a obsah soupravy Silver MEDIC ULTRA na  e-shop

1. JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Silver MEDIC je malý univerzální přístroj o velikosti 10 x 7 cm, který umožňuje snadnou výrobu koloidního, nanočásticového a dokonce i speciálně vyrobeného stříbra a jiných kovů.


Plná automatika řízení – integrované měřidlo koncentrace ppm – bezpečnostní pojistka proti výrobě nebezpečných sloučenin – možnost aktualizace a rozšíření z našeho webu zdarma.

Plná automatika-volitelné technologie-koloidni-nanočásticové-striebro-Silver MEDIC®

Součástí přístroje je vše potřebné pro výrobu koloidního i nanočásticového stříbra.
Jako samostatný doplněk lze k přístroji kdykoliv dokoupit i sadu pro "výrobu" zlata.

Přístroj se ovládá pomocí dvou plastických tlačítek.
Stiskem horního tlačítka   - změníte výrobní technologii.
Stiskem spodního tlačítka - změníte požadovanou koncentraci.

Vyrobená dávka 150 ml (nádobka je součástí setu Silver MEDIC).
Toto množství zajišťuje při doporučovaném dávkování současnou léčbu až 5 osob.

Pred každou výrobou si můžete zvolit technologii, která Vám nejvíce vyhovuje, nebo Vám byla pro konkrétní zdravotní problém doporučena.

Případně se obě technologie  – NANO a KOLOID během užívání kombinují (například
u závažných plicních infekcích, nebo u chronických onemocnění).

COLLOID  Při výrobě koloidu se řízeně odlučují částice v typické velikosti kolem 5-50 nanometrů.
 Vznikající disperze se už během výroby částečně probarvuje.
 Koloid je připraven k použití po 1 hodině od vyrobení, kdy u něj dojde k  požadované
 přeměně všech vnitřních struktur a vznikne tak stabilní koloid světle žluté  barvy.
POUŽITÍ:  Ideální především při nachlazení, angíně, infekci horních i dolních
 dýchacích cest, dutin, trávicího traktu a jiné.                               Více na:  DÁVKOVÁNÍ
 
 SPECIAL   Cíleně jsou odlučovány jen nepatrné stopy ryzího kovu.
 Přístroj vytváří uvnitř vyráběného produktu pulsující elektrické pole.
 Vyrobený produkt působí především na základě předané informace.
 POUŽITÍ:  Určeno především na očistu organismu.
 Stříbra je v hotovém produktu obsaženo jen stopové množství. Toto malé množství
 stříbrných částic je během výroby postupně rozvibrováno na frekvence, které používá 
 organismus ke své regeneraci.                                                     Více na: DÁVKOVÁNÍ
 
 NANO  Při výrobě se řízeně odlučují stabilní částice ryzích kovů o typické velikosti kolem
 1 nanometru. Proniká hluboko do organizmu a nervové soustavy.
 POUŽITÍ:  Vhodné především na chronická onemocnění, nemoci kůže, očí,
 kloubů, nervové soustavy, popáleniny, borelióza a jiné.             Více na:  DÁVKOVÁNÍ

 

Technologie: Doporučená
 koncentrace
aktivního stříbra:
       Koncentrace:       Doba výroby: Barva produktu:
   COLLOID    9 ppm 1 – 20 ppm       10 - 60 minut  zlatavé barvy
   SPECIAL      1 ppm         1 ppm              20 minut         bezbarvá
   NANO       8 ppm   1–10 ppm       10 - 60 minut bezbarvá

Zde uvedené texty se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny. V E-SHOPu nabízené zboží slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Žádné alternativní postupy nejsou v Evropské unii schváleny.


Uvedené koncentrace se zdají být nižší, než obvykle nabízené ppm na trhu. Tak to ale ve skutečnosti není.
Aktivní produkt vyrobený řízenou technologií Silver MEDIC nelze srovnávat s pasivními roztoky s nereálně vysokým ppm.

Pasivní roztok s uvedeným sycením např. 40 ppm, nedosahuje účinnosti reálné koncentrace
8 ppm u aktivního produktu.
Z tohoto důvodu je námi doporučené optimální dávkování pro většinu obtíží 9 ppm i když lze nastavit uživatelem přístroj na výrobu až 14 ppm.

Vyšší koncentrace neznamená, že bylo na požadované místo v organizmu dodáno větší množství účinné látky.
V případě požadavku na větší množství stříbra v organizmu – zvyšujeme podávané množství (objem), nikoliv koncentraci (ppm).

Při správně zvolené koncentraci jsou aktivní částice Silver MEDIC ideálně uchyceny
v krystalické struktuře vody a jsou tak optimálně uzpůsobeny pro konkrétní využití.
Ultračistá voda, ze které se koloidní stříbro nebo nanostříbro vyrábí, navíc významně ředí krev a usnadňuje tak částicím  prostup hluboko do organizmu a nervové soustavy.

Tyto schopnosti vyrobený produkt ztrácí pokud je zvolena zcela nevhodná koncentrace, nebo byl produkt po vyrobení dodatečně ředěn vodou.
Ředěním se narušují důležité elektrochemické vazby mezi částicemi a molekulami vody,  které se během výroby vytvořily.


PODROBNĚJI  . . .  CO JE NANO, KOLOID, IÓN   

PODROBNĚJI  . . .
KONCENTRACE PPM

2. MIMOŘÁDNÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJE Silver MEDIC

Automatická kontrola čistoty použité vody i případného obsahu nedovolených látek.
Odlučuje stabilní částice ryzích kovů bez použití chemie (soli, cukry, citráty, činidla, atd.)
Bezpečnostní pojistka proti výrobě nebezpečných sloučenin.

Řízené "promíchávání" během výroby.
Nastavitelná koncentrace (krok 1 ppm).
Integrované měřidlo koncentrace (ppm).
Unikátní systém měření a výpočtu reálné koncentrace.

Během výroby se aktuálně dosažená koncentrace v nádobce zobrazuje na displeji.
Přístroj pracuje zcela samostatně a bezhlučně.
Na konci výroby se sám automaticky „ohlásí“ zvukovým a světelným signálem.

Pomocí přiloženého USB kabelu lze řídící program přístroje volitelně aktualizovat,
    nebo rozšířit.
Možnost výroby kdykoliv to budete potřebovat.
Mimo přiloženého adaptéru lze přístroj v krizové situaci napájet z jakéhokoliv zdroje 12 Volt
    (autobaterie, solární panel atd.)

Velmi nízká spotřeba 1 Watt.
Je chráněn proti přepólování, nedovoleně vysokému / nízkému napětí i zkratu.
Je mechanicky vysoce odolný, všechny součástky mají dlouhou životnost.
Nevyžaduje žádnou údržbu.

Pomůcky pro výrobu, manipulaci a skladování jsou přiloženy.
Elektrody jsou uchyceny samosvornými zdířkami a jejich nasunutí i vyjmutí se provádí pouze
    lehkým tlakem nebo tahem prstů. Nejsou potřeba žádné nástroje, nářadí, nebo dovednosti.

3. AUTOMATICKÁ KONTROLA VODY

Výroba je po celou dobu řízena a kontrolována. Při výrobě vzniká velké množství aktivních částic
a je potlačena tvorba shluků.
Před každou výrobou se automaticky kontroluje použitá voda. Je tak zaručeno, že bude vyrobený produkt bez obsahu nebezpečných látek, které vznikají při použití nedostatečně vyčištěné vody.

Přístrojem Silver MEDIC® vyrobené (elektro-nábojové) stříbro / zlato nelze svojí kvalitou
a účinností srovnávat se stejně koncentrovaným roztokem vyráběným neřízenou technologií.

Všechny režimy výroby jsou plně řízené a optimalizované pro co nejvyšší účinnost.
Uvolňované částice se během výroby potencují (nabíjí). Odloučené částice jsou stabilně odděleny od sebe a stávají se dočasnými nosiči léčebně využitelné elektro-nábojové vazby. Takto nabité částice drahých kovů pronikají snadno pokožkou i sliznicemi.
Kvalitní řízení výroby má zcela zásadní vliv na kvalitu vznikajících produktů.

Profesionální výroba koloid i nano v domácích podmínkách

PŘÍPRAVA VÝROBY                                          UKONČENÍ VÝROBY
 1. Naplňte nádobku vodou lékárenské čistoty  1. Vytáhněte přístroj s elektrodami z nádobky
 2. Zasuňte elektrody do přístroje                     2. Odpojte napájecí adaptér od elektrické sítě
 3. Nasaďte přístroj na nádobku
 4. Zapojte adaptér do sítě
 5. Nastavte požadovanou koncentraci (ppm)

VŠE OSTATNÍ UŽ UDĚLÁ PŘÍSTROJ SÁM – PLNÁ AUTOMATIKA

4. VÝHODY VLASTNÍ VÝROBY

Vyrobíte si jednoduše a sami kvalitní elektricky aktivní produkt s ojedinělými vlastnostmi.

Vyrobený produkt neobsahuje chemikálie.
Nebyl nevhodně, nebo dlouhodobě skladován.
Nepřišel při transportu do styku s elektromagnetickým polem (zasílání poštou).
Nebyl ozařován laserem atd.
Vyrábíte okamžitě, kdykoliv je to potřeba.    

V případě onemocnění, nebo krizové situace máte podstatnou výhodu vlastního zdroje léčiva.
Již po prvním delším užívání se investice zaplatí.

Investice do soběstačnosti tohoto druhu je podle našeho názoru (na rozdíl od jiných výdajů)   smysluplná.


 
Zde uvedené texty se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny. V E-SHOPu nabízené zboží slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Žádné alternativní postupy nejsou v Evropské unii schváleny.

Design by Artfocus