Aktuálně:

Při nákupu na IČO lze sloučit
fakturované položky
například jako: Měřící přístroj
Nákup je možné dát do
účetnictví libovolné firmy i s
odpočtem DPH (plátci DPH).

V květnu 2018 dokončujeme
úpravy webových stránek
pro soulad se zákony EU
o ochraně Osobních údajů.

Koloidní platina - nanoplatina - dávkování

Aktivní platinu neskladujte v plastových obalech.
Do produktu, který chcete léčebně použít – nesviťte laserem (Tyndallův efekt).
Aktivní platinu doporučujeme spotřebovat do 30 (maximálně 90) dnů od vyrobení.
Optimální koncentrace platiny do 3 ppm.
Neslévejte vyrobené dávky dohromady a to ani když mají stejnou koncentraci.
Minimálně po dobu užívání nepijte chlorovanou vodu (chemická reakce).
Při užívání není nutné dodržovat odstup od jídla.

V období užívání doporučujeme omezit tučné jídlo (tuky v krvi).
Před použitím se seznamte s NEŽÁDOUCÍMI ÚČINKY

UPOZORNĚNÍ: 
Silver MEDIC® odlučuje při výrobě do vody aktivní nanočástice (případně ionty) bez použití chloridu, chemie, solí, citrátů a činidel.
Platina se obvykle podává jen ve koncentracích do 3 ppm.

V lidském těle se platina prakticky nevyskytuje. Po požití dávky 100 ml platiny o koncentraci 1 ppm vzroste její hladina v organizmu na několik dní až 100x.

Pro léčebné využití je nejdůležitější  jakou technologií byla platina vyrobena a mnohem méně záleží na tom jak vysokou má koncentraci. Vyšší koncentrace neznamená lepší účinek.

Platinu lze pro specifické účely odlučovat kromě do vody také do čistého lékařského lihu. Přístroj je na tuto možnost výroby naprogramován.


Kádinky, lahvičky nebo rozprašovače se pro výrobu nebo skladování smí používat výhradně na jeden typ produktu – tedy pouze na stříbro nebo pouze na zlato nebo pouze na platinu.
(To platí pro všechny druhy kovů používaných pro výrobu).

Sklo nemá ideálně uzavřený povrch a zachycují se na něm stopy drahých kovů. Používáním stejného skla může docházet k nežádoucím chemickým reakcím.


DOPORUČENÍ:  VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC

*ŽÁDNÁ ALTERNATIVNÍ METODA LÉČBY NEMOCÍ NENÍ V EU POVOLENA.
  Níže uvedenými informacemi Vás nenabádáme k jejich použití. Popsané způsoby zacházení
  s koloidními i nanočásticovými produkty slouží pouze ke studijním účelům!


Váhová kategorie 40–120 kg. Pro každého člověka může být dávkování individuální.

Dávkování je platné pro aktivní - elektricky potencovanou platinu Silver MEDIC®.

Pro laika má platina ve srovnání se stříbrem, nebo zlatem jen malý okruh využití.
Platinu máme v nabídce především pro odborníky, kteří používají technologii Silver MEDIC
® při výrobě produktů stříbro, nebo zlato a mají zájem také o platinu.

NÁZEV                                                     POPIS

 Zvyšování
 neuro-
 mozkové
 aktivity*

 
 Používá se obvykle koncentrace 1–3 ppm.
 Dávka by neměla překročit celkově 300 ml / týdně.
 Není vhodné užívání bez přerušení po delší dobu než 4 týdny.

  Přesné dávkování u platiny neuvádíme.
  Produkt platina je na rozdíl od stříbra nebo zlata určen především pro odborníky.
  Ten stanovuje pro konkrétní případy vhodný postup i dávkování.


* VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.
Výše uvedený text není návodem k použití, ale pouze studijní materiál pro odborníky.
 

 Kosmetické
 využití*


 Platina významně ovlivňuje regeneraci podkožní tkáně.
 Lze ji pro tyto účely nanášet rozprašovačem, použít jako mokrý obklad na obličej
 (případně dekolt), nebo užít také vnitřně.
 Doba případného vnitřního užívání by neměla překročit 6 týdnů při dávce 2x týdně
 100 ml / 3 ppm.

  Přesné dávkování u platiny neuvádíme.
  Produkt platina je na rozdíl od stříbra nebo zlata určen především pro
  odborníky. Ten stanovuje pro konkrétní případy vhodný postup i dávkování.


* VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.
Výše uvedený text není návodem k použití, ale pouze studijní materiál pro odborníky.
 

  Práce
  s mužskou
  energií*


 Používají se pouze samotné platinové elektrody z ryzí platiny (bez zapojení do
 přístroje).
 Obvyklý postup:
 Důkladně si omýt ruce. Do každé ruky si vzít jednu platinovou elektrodu a
 ponechat ji položenou na dlaních po dobu minimálně několik minut.
 Během takto prováděné harmonizace nedoporučujeme mít na hlavě jakoukoliv
 pokrývku hlavy.
 Tato metoda není podle našeho názoru vhodná pro ženy (vibrace, které platina
 vyzařuje).

  Přesné dávkování u platiny neuvádíme.
  Produkt platina je na rozdíl od stříbra nebo zlata určen především pro
  odborníky. Ten stanovuje pro konkrétní případy vhodný postup i dávkování.


* VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.
Výše uvedený text není návodem k použití, ale pouze studijní materiál pro odborníky.
 Změny
 vyzařování
 (AURA)*

 Obvykle se k výrobě používá režim SPECIAL 1 ppm.
 Změny se projevují už velmi krátce po požití - v řádech desítek minut.
 Využívá se například při automatické kresbě apod.

  Přesné dávkování u platiny neuvádíme.
  Produkt platina je na rozdíl od stříbra nebo zlata určen především pro
  odborníky. Ten stanovuje pro konkrétní případy vhodný postup i dávkování.


* VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.
Výše uvedený text není návodem k použití, ale pouze studijní materiál pro odborníky.
 Nádorová
 onemocnění*
 
 
S OHLEDEM NA CHOULOSTIVOST TÉTO PROBLEMATIKY
  ŽÁDNÉ DÁVKOVÁNÍ U TOHOTO ONEMOCNĚNÍ NEUVÁDÍME.

  
  Produkt platina je na rozdíl od stříbra nebo zlata určen především pro
  odborníky. Ten stanovuje pro konkrétní případy vhodný postup i dávkování.


* VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.
Výše uvedený text není návodem k použití, ale pouze studijní materiál pro odborníky.
Design by Artfocus