Aktuálně:

Od 23.4. je v přístrojích
nainstalovaná už rozšířená
verze programu 2019.
Podrobnosti o nových funkcích
přístroje uvedeme zde během
několika dnů.

Ti, kdo už přístroj Silver MEDIC
ULTRA mají, dostanou během
cca dvou týdnů na e-mail
instrukce pro automatickou
aktualizaci přes internet.
----------------------------------
Na přístroj Silver MEDIC®
5 let záruka
----------------------------------
V květnu 2019 přejdeme
na nové webové stránky.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnost výměny staršího
přístroje Silvermedic
za nejnovější model ULTRA.
Více na E-SHOP
----------------------------------
Při nákupu na IČO lze sloučit
fakturované položky pod
jednotné označení
například "Měřící přístroj".
Možnost odpočtu DPH

Koloidní a nanočásticové stříbro

1. VÝROBA KOLOIDŮ A NANOSTŘÍBRA ELEKTROLÝZOU
2. KOLOIDNÍ STŘÍBRO, NANOSTŘÍBRO A ANTIBIOTIKA
3. VÍCE JAK 100 LETÉ LÉČEBNÉ VYUŽITÍ STŘÍBRA1. VÝROBA KOLOIDŮ A NANOSTŘÍBRA ELEKTROLÝZOU

K získání stříbrných částic, které se dají léčebně využít se používá tzv. elektrolýza.
Při elektrolýze jsou dvě kalibrované elektrody z ryzího stříbra ponořeny do ultračisté vody a na každou z elektrod se nechá působit elektrického pole.
Elektrické pole, které prochází vodou pozvolna narušuje povrch stříbrných elektrod a z nich se začnou uvolňovat okem neviditelné částice ryzího stříbra.

Způsob řízení výrobního procesu určuje výslednou kvalitu, vlastnosti a účinnost vyrobeného produktu.

Voda použitá při elektrolýze má ideální vlastnosti pro správné „uchování“ stříbrných částic
a to hned z několika důvodů:

•    Poskytuje stříbru dokonalou ochranu před nežádoucí vzdušnou oxidací
•    Velmi dobře ředí krev a pomáhá tak stříbrným částicím proniknout hluboko do postižených tkání
•    Lze ji při dávkování přesně odměřovat
•    Čistota vody (a úroveň použité technologie) se výrazně podílí na kvalitě výsledného produktu

Každý produkt dostupný na trhu (s názvem koloidní stříbro, nanostříbro a podobně) má obvykle  zásadně odlišné vlastnosti.
A to i v případě, že by byly udávány stejné hodnoty koncentrace ppm.

PODMÍNKA SPRÁVNÉ VELIKOSTI A STRUKTURY ČÁSTIC RYZÍHO STŘÍBRA

Aby však měly částice léčebný účinek a byly bezpečné, musí se během výroby z elektrod do vody uvolňovat jen ty částice, které mají správnou velikost, nejsou chemicky zreagované, jsou stabilní a mají pro léčebné účely vhodnou strukturu.
Aby byly splněny tyto podmínky, je nutné elektrické pole po celou dobu výroby určitým způsobem řídit.
Pro tento účel jsme vyvinuli a vyrábíme vlastní digitální přístroj Silver MEDIC, který celý výrobní proces řídí integrovaným počítačovým programem.

Silver MEDIC® ULTRA  umožňuje výrobu všech známých typů léčebného stříbra:

   COLLOID  –  koloidní stříbro
   NANO        –  nanočásticové stříbro
   SPECIAL   –  speciální

Uživatel si kromě volby technologie, která mu nejvíc vyhovuje, může navolit i požadovanou koncentraci vyrobeného stříbra. Výroba probíhá automaticky už bez zásahu obsluhy.
Řízenou technologií Silver MEDIC® se do vody uvolňují částice se specifickými vlastnostmi, které se u nesprávně vyrobených „roztoků“ nevyskytují.

2. KOLOIDNÍ STŘÍBRO, NANOSTŘÍBRO A ANTIBIOTIKA

•    Moderní medicína se potýká se stále novými kmeny bakterií a virů – vůči kterým jsou antibiotika
      účinná nedostatečně, nebo vůbec a mají i řadu vedlejších účinků.
•    Pro medicínu se stávají neřešitelnými i kožní ekzémy nebo skryté otravy, které tělu způsobují
      patogeny vylučováním svých toxinů (jedů).
      Na všechny tyto potíže je použitelné čisté ryzí stříbro v léčebné podobě.

Nezaznamenali jsme vzájemné nežádoucí působení při současném užívání antibiotik
a aktivního koloidního nebo nanočásticového stříbra Silver MEDIC.


Upozornění:
Antibiotická léčba je přesto v mnoha případech opodstatněná a často i jediným možným řešením.
Antibiotika lze podávat navíc přímo do krevního oběhu například u osob v bezvědomí.

3. VÍCE JAK 100 LETÉ LÉČEBNÉ VYUŽITÍ STŘÍBRA

Pozoruhodných desinfekčních schopností stříbra využívali lidé už dávno.
Nádoby ze stříbra prodlužovaly dobu uchování některých potravin. Tímto způsobem použité stříbro tak částečně chránilo své bohaté uživatele před tehdy hojně rozšířenými střevními infekcemi.

Koloidní stříbro a později i nanostříbro (vyráběné podle tehdejších možností a znalostí) se pro své léčivé vlastnosti objevilo na počátku 20. století také v  lékárnách.
Netrvalo to ale dlouho a  bylo rozhodnuto ho z  prodeje stáhnout.
A to i přesto, že několik laboratoří a institutů po celém světě vypracovalo rozsáhlé práce o jeho antiseptickém a antibakteriálním účinku. Výsledky a obsahy těchto studií nebyly zveřejněny.
Měla totiž nastat nová doba nástupu moderní medicíny a  průmyslu, vyrábějící vlastní chemická léčiva a antibiotika.
Pomalu se tak na sílu přírodního minerálu (ryzího stříbra) mezi lidmi pozapomnělo.


 
Zde uvedené texty se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny. V E-SHOPu nabízené zboží slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Žádné alternativní postupy nejsou v Evropské unii schváleny.
 

Design by Artfocus