Novinky

Doplněk pro výrobu
koloidního zlata je
dočasně vyprodán.
Na skladě budou opět
koncem února 2018.

Při nákupu na IČO
lze sloučit fakturované
položky například jako:
"Meřící přístroj".
Nákup je možné dát
do účetnictví libovolné
firmy i s odpočtem DPH
(jsme plátci DPH).

Nákup protihodnotou:
Váš "starý" přístroj za
nový model ULTRA.
Pro podrobnosti klikněte
na zelenou ikonu
E-SHOP

Na stránkách v únoru
2018 dále pracujeme.

Připravujeme
stránky také v angličtině.

KONCENTRACE PPM

1. CO ZNAMENÁ ZKRATKA ppm
2. PROČ NEVYRÁBÍ SILVER MEDIC® VYŠŠÍ KONCENTRACE NEŽ 14 ppm?
3. PROČ LZE ALE V NĚKTERÝCH KOLOIDECH NAMĚŘIT I 30 ppm?
4. STEJNÁ KONCENTRACE ppm–DVA ODLIŠNÉ KOLOIDY
V ÚNORU 2018 DOKONČUJEME VKLÁDÁNÍ NOVÝCH INFORMACÍ


1. CO ZNAMENÁ ZKRATKA ppm

ppm (parts per million) jsou jednotky, ve kterých se odborně porovnává objem dvou látek, z nichž jedna je zastoupena vůči té druhé jen v mikroskopickém množství (jedna miliontina celku).

ppm ukazuje kolik částic ryzího stříbra/zlata jsme nechali do vody uvolnit – vyšší číslo ppm = větší počet ve vodě obsažených stříbrných částic

  • NEVYRÁBĚJTE SI ROZTOKY ELEKTROLYTŮ SE ZÁZRAČNĚ VYSOKOU (často se zcela nereálnou) KONCENTRACÍ ppm.
     
  • VYROBTE SI KVALITNÍ A BEZPEČNÝ KOLOID RYZÍHO STŘÍBRA NEBO ZLATA.
     
  • BRZY ZJISTÍTE, ŽE ÚSPĚŠNOST LÉČBY NEMÁ S VYSOKÝMI KONCENTRACEMI NIC SPOLEČNÉHO.
  • VYŠŠÍ KONCENTRACE (ppm) NEZNAMENÁ VYŠŠÍ ÚČINNOST

2. PROČ NEVYRÁBÍ Silver MEDIC® VYŠŠÍ KONCENTRACE NEŽ 14 ppm?

Pro člověka i zvířata představuje nejoptimálnější léčebný účinek a následnou odbouratelnost– koncentrace kolem 10 ppmplatí pro stabilní směsi nanočástic se silnou elektro-nábojovou vazbou, vyrobené řízenou technologií – aktivní nanočástice.

Na přístroji je možno navolit vysokou a opravdu reálnou koncentraci až 14(15) ppm.
 

3. PROČ LZE ALE NAMĚŘIT V NĚKTERÝCH KOLOIDECH i 30 ppm?

Koncentrace se zpravidla sděluje v jednotkách, které mají zkratku ppm. Je to zkratka anglických slov (parts per milion) a znamená jednu miliontinu celku. Hovoří se zde tedy o počtu.

ŽÁDNÝ PONORNÝ MĚŘIČ ALE NEDOKÁŽE spočítat částice v centimetru čtverečním vody a tedy skutečné ppm. Jak se to tedy dělá?

K hrubému (orientačnímu) zjištění počtu částic se použije – elektřina. Všechny měřiče ppm k tomu používají dvě kovové elektrody vzdálené od sebe asi 1 centimetr.

orientacni-mereni-koncentrace-vyrobeneho-koloidu-nebo-vody-pro-vyrobu Po ponoření do kapaliny vyšle měřící přístroj z jedné elektrody určité přesné napětí a pak sleduje, jak se napětí změnilo po tom, co dorazilo ke druhé elektrodě.

Když má měřená kapalina dobrou elektrickou vodivost — změní se napětí během cesty mezi elektrodami jen minimálně.

Pokud má vodivost špatnou, dorazí ke druhé elektrodě jen malá část napětí, které k ní bylo z první elektrody vysláno.

Čím vyšší (lepší) vodivost přístroj mezi elektrodami naměří — tím vyšší ppm zobrazí na displeji.

To co obě elektrody ve vodě elektricky propojuje — jsou samotné stříbrné částice obsažené ve vodě ale také  to mohou být látky, které vodivost zvyšují. Například soli a jiné minerály.

. . .  A TADY ZAČÍNÁ KLAM VYSOKÉHO ppm.

Velké částice obsažené v některých koloidech, nebo elektrochemicky zreagované soli během výroby totiž propojují měřící elektrody ve vodě mnohem snadněji,
než kdyby koloid obsahoval jen malé částice koloidního kovu.

Malých částic je v ultra čisté vodě zapotřebí mnohem většího množství pro naměření stejné elektrické vodivosti.

SILVER MEDIC® uvolňuje do ultra-čisté vody nanočástice a tak jich musí být ve vodě opravdu vysoký počet, aby měřič vyhodnotil takový koloid například jako koncentraci 10 ppm.

Kdybychom (jako výrobci) dovolili našim přístrojům vyrábět i větší částice (což je nežádoucí), nebo připustili elektrochemickou reakci mezi zbytkovými minerály obsaženými ve vodě a koloidním kovem, snadno byste mohli naměřit koncentrace i trojnásobné!

Při dodržení správné velikosti částic je koncentrace 10 ppm (vyrobená technologií Silver MEDIC®) opravdu vysokou hodnotou, která je svými vlastnostmi nejvhodnější
k léčebnému využití.

Je pravda, že i větší částice stříbra léčí.
Jejich použití je ale značně omezeno a je zde již riziko, že se tělo nebude schopno takových velkých částic (nebo jejich shluků) zbavit.
Takové koloidy mají značně omezenou možnost použití a jsou zcela neúčinné na virová onemocnění.

Koloidy se navíc vstřebávají i povrchem pokožky a sliznic.
Výplachem ústní dutiny s následným vyplivnutím se tak nelze vyhnout jejich účinkům uvnitř lidského těla.
 

4. STEJNÁ KONCENTRACE ppm – dva odlišné koloidy

Obrázky A a B ukazují, že měřič ppm může naměřit stejnou koncentraci u dvou zcela odlišných koloidů.
Podle měřiče ppm mají oba koloidy stejnou elektrickou vodivost (ppm) a přesto je obsah léčivých částic u každého z nich zcela odlišný.

  A       Přístroj:
SILVER MEDIC®           
Požadované elektrické vodivosti mezi elektrodami je dosaženo obrovským  počtem nanočástic.
  B JINÝ PŘÍSTROJ Stejné elektrické vodivosti je dosaženo převažující směsí velkých částic.

ppm-ruzna-velikost-castic-ruzne-pristroje
Koloidní kovy nejsou v EU registrovány do systému státem uznávaného zdravotnictví.  Žádné alternativní metody léčby nejsou v EU povoleny!
Uvedené informace slouží pouze pro studijní účely.

Design by Artfocus