Aktuálně:

Od 23.4. je v přístrojích
nainstalovaná už rozšířená
verze programu 2019.
Podrobnosti o nových funkcích
přístroje uvedeme zde během
několika dnů.

Ti, kdo už přístroj Silver MEDIC
ULTRA mají, dostanou během
cca dvou týdnů na e-mail
instrukce pro automatickou
aktualizaci přes internet.
----------------------------------
Na přístroj Silver MEDIC®
5 let záruka
----------------------------------
V květnu 2019 přejdeme
na nové webové stránky.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnost výměny staršího
přístroje Silvermedic
za nejnovější model ULTRA.
Více na E-SHOP
----------------------------------
Při nákupu na IČO lze sloučit
fakturované položky pod
jednotné označení
například "Měřící přístroj".
Možnost odpočtu DPH

Koloidní stříbro časté otázky31) Prodáváte i hotové koloidy?
Vzhledem k ceně aktivních produktů (koloid/nano/special) by se zákazníkům opakovaný nákup hotových produktů nevyplatil. Kvalitní aktivní produkty navíc není vhodné zasílat poštou.
Z těchto důvodů hotové produkty nenabízíme.

S přístrojem Silver MEDIC® si vyrobíte kdykoliv – sami a jednoduše – kvalitní, elektricky aktivní produkt s ojedinělými vlastnostmi.
Počáteční investice do vlastní soběstačnosti tohoto druhu se po prvním delším používání „zaplatí“ a je podle našeho názoru – smysluplnou investicí také do budoucna.

30) Jakou doporučujete koncentraci?
U každé výrobní technologie / COLLOID / SPECIAL / NANO / přístroj před každou výrobou automaticky nastaví námi doporučovanou optimální koncentraci.
Pokud chce uživatel vyrobit koncentraci jinou - může ji snadno změnit stiskem ovládacího tlačítka. Informativní dávkování se zobrazí po kliknutí na požadovaný kov:  STŘÍBRO  /  ZLATO 

29) Když si vyrobím vyšší koncentraci než kterou doporučujete – bude vyšší účinnost?
Vyšší koncentrace (než je námi doporučovaná) ve většině případů neznamená, že bylo na požadované místo v organizmu dodáno větší množství léčivé látky (produkt stříbro/zlato).

S rostoucí, nebo i klesající koncentrací se mění elektrochemická struktura vyrobeného produktu a ten pak už nemusí mít pro konkrétní zdravotní problém optimální účinnost.
V případě požadavku na větší množství účinné látky v organizmu proto zvyšujeme podané množství (objem), nikoliv koncentraci (ppm).

28) Dočetla jsem se, že někde doporučují koncentraci minimálně 40 ppm
Aktivní produkt vyrobený řízenou technologií Silver MEDIC® nelze srovnávat s pasivními roztoky s nereálně vysokým ppm.
Pasivní roztok s uvedeným sycením např. 40 ppm, nedosahuje účinnosti reálné koncentrace 8 ppm u aktivního produktu.
Z tohoto důvodu je námi doporučené optimální dávkování pro většinu obtíží 9 ppm i když lze nastavit uživatelem přístroj na výrobu až 14 ppm.

27) Proč se jednotlivě vyrobené dávky koloidu o stejné koncentraci nemůžou slévat do jedné
       větší sklenice?

Ředěním, nebo mísením se narušují důležité elektro-chemické vazby mezi částicemi a molekulami vody, které se během výroby vytvořily a vyrobený produkt tak zbytečně ztrácí stabilitu i účinnost.


26) Může váš přístroj na výrobu koloidu ovládat i technický antitalent?
Přístroj se snadno ovládá pomocí dvou tlačítek.
Jedním tlačítkem lze měnit podle potřeby technologii výroby:
                / COLLOID – koloid /  SPECIAL  – speciální / NANO – nanočástice /
Druhým tlačítkem je možné navolit požadovanou koncentraci (ppm).

Výroba i její ukončení probíhá automaticky (světelná + zvuková signalizace).
Během výroby svítí barevná kontrolka, která ukazuje jaký produkt právě vyrábíte.
Na displeji se zobrazuje po celou dobu výroby i aktuálně dosažená koncentrace (ppm).

Po prvním použití se už další manipulace s přístrojem stává rutinní záležitostí. Samotná příprava výroby netrvá ani 5 minut.

25) Kolik koloidu přístroj ULTRA naráz vyrobí?
U stříbra se jednorázově vyrobí 150 ml u zlata vždy 100 ml.
Toto množství při doporučovaném dávkování zajistí současnou léčbu až 10 osob současně.

24) Při jaké teplotě může přístroj pracovat?
18–30°C. Provádějte výrobu v místnosti kde je nejtepleji.
Produkt ideální kvality vzniká při teplotě 20–30°C.

23) Co u koloidů znamená zkratka ppm?
ppm (parts per million) jsou jednotky, ve kterých se odborně porovnává objem dvou látek, z nichž jedna je zastoupena vůči té druhé jen v mikroskopickém množství (jedna miliontina celku).
V případě koloidního stříbra (zlata) nám ppm ukazuje koncentraci - množství částic ryzího kovu které jsme nechali do vody uvolnit (vyšší číslo ppm = větší počet ve vodě obsažených částic).

22) Mohu si ppm vyrobeného koloidu změřit sám?
Koncentraci (ppm) vyhodnocuje během výroby integrovaný měřič přístroje Silver MEDIC®.
Aktuálně dosaženou koncentraci zobrazuje po celou dobu výroby víceúčelový displej.

21) Co když výroba skončí v době kdy nebudu doma, nebo spím?
Po ukončení výroby začne blikat kontrolka a ozývá se přerušovaný tón. Aby Vás zvuk při ukončení výroby nerušil, lze jej už na počátku výroby jednoduše vypnout.
Jakmile je výroba ukončena –  přístroj Silver MEDIC® automaticky přepne program z výrobního na udržovací mód.
Na elektrodách tak zůstává velmi malé napětí, které udržuje koloid stabilní až do doby, než přístroj s elektrodami vyjmete (přijdete domů). V udržovacím módu může koloid zůstat bez ovlivnění kvality až 5 hodin.
Ideální je začít výrobu tak, aby ukončení výroby vyšlo přibližně na dobu, kdy budete doma.

20) Lze výrobu nějak urychlit?
Pracuje-li přístroj při doporučené teplotě 20–30°C (minimálně 18°C) jsou výrobní podmínky optimální.

19) Mám koloid během výroby promíchávat?
NE. Řídící elektronika kontroluje a řídí pohyb částic uvnitř nádobky sama.
Přístroj pomocí elektrického pole uvnitř nádobky vyráběný produkt neustále promíchává.

18) Mám koloid přefiltrovat i když je čistý?
NE. Filtrační papíry máme v nabídce pouze pro mimořádné situace, kdy nelze dodržet předepsané podmínky výroby (teplota, čistota vody) a mohou se pak ve vyrobeném produktu objevit stopy sedimentu.

17) Nezůstane koloidní stříbro po přefiltrování zachyceno v papíru, přes který se koloid filtroval?
NE. Částice stříbra jsou tak malé, že je nedokáže zachytit ani ten nejjemnější papírový filtr.   

16) Neucpe se mi tryska rozprašovače stříbrnými částicemi?
NE. Stříbrné částice jsou opravdu tak malé, že projdou tryskou jakéhokoliv postřikovače zcela hladce. Vzhledem k tomu, že je voda použitá k výrobě koloidu ideálně čistá, nedojde ani
k zanesení rozprašovače minerálními látkami (vodní kámen).

15) Proč je koloidní i nanočásticové stříbro citlivé na světlo?
Laicky řečené „světlo“ ve skutečnosti obsahuje mnoho typů záření o různých vlnových délkách.
Takové záření proniká do vyrobeného produktu a narušuje jeho vnitřní stabilitu.
Proto se koloidní i nanočásticové stříbro vždy chrání před světlem vhodným tmavým obalem, nebo uložením na temném místě.
To se však týká pouze produktů ze stříbra. U zlata k degradaci vlivem slunečního záření nedochází.

14) Proč máte v nabídce všechny pomůcky ze skla?
Plasty nemají celistvé (uzavřené) povrchy a tak se v nich částice stříbra snadno zachytí. Dalším problémem jsou také elektrostatické vlastnosti většiny plastů.
Částice zachycené na plastovém povrchu rychlé oxidují a jsou pak při dalším použití odplavovány do nově vyrobeného produktu. Oxidací zasažené povrchy viditelně černají.
Problém je s plasty obecně, protože se prakticky už od okamžiku vyrobení rozpouštějí. A to působením  –  světla, vody, kyselosti prostředí a také času.
Sklo tyto podstatné nevýhody nemá a navíc je elektricky i chemicky vůči koloidu stříbra i zlata zcela neutrální. (Vzájemně nereagující.)

13) Jakým způsobem se upevňují do přístroje elektrody?
Elektrody z drahého kovu jsou v přístroji uchyceny samosvornými zdířkami, do kterých se elektrody jen malým tlakem prstů zasunou. Takto jsou elektrody již bezpečně mechanicky ukotveny.

12) Musí se elektrody po každém použití umývat?
Ano. Elektrody po ukončení výroby vyjměte z přístroje a důkladně je omyjte pod tekoucí vodou za pomoci mýdla a houbičky. Nádobku i elektrody osušte čistou látkou.
Správně umyté elektrody jsou po celé svojí délce lesklé a nesmí být na nich pohledem vidět, kde byla při výrobě hladina vody.
Důkladné omytí elektrod je nezbytné pro správnou funkci celého přístroje a kvalitu vyrobeného produktu.
Po umytí se již "holou“ rukou nedotýkejte vnitřní plochy skleněné nádobky ani samotných elektrod. K manipulaci použijte suchou látku, nebo jednorázové ubrousky. Dodržujte čistotu!

11) K čemu slouží elektrody z drahého kovu (stříbro/zlato) a jak dlouho mi vydrží?
K léčebným účelům se využívají částice drahých kovů, které se během výroby řízeně uvolnily do vody. Tyto léčebné částice se získávají právě ze dvou elektrod, které se do přístroje před výrobou zasunou.
Zhruba po 100 výrobních cyklech si tak můžete všimnout sotva znatelné změny v tloušťce elektrod. Elektrody se v místě ponoření do vody ztenčují („rozpouští se“).

Nové elektrody mají průměr 2 mm a vydrží běžně i více jak pět set výrobních cyklů.
Vhodná doba pro jejich výměnu nastává v okamžiku, kdy jejich průměr (tloušťka) klesne na 1 mm. Taková situace ale nastane až za velmi dlouhou dobu.
Kdykoliv je samozřejmě možné si elektrody dokoupit zvlášť.

10) Co se stane, když omylem špatně zapojím elektrody?
Přístroj začne nejpozději do 10minut vydávat trvalý nepřerušovaný tón a výroba se zastaví.
Přístroj je zkratu-vzdorný a k jeho poškození tak nedojde.

9) Nedostanu elektrickou ránu, když se dotknu elektrod?
Ne. Samotný přístroj je napájen velmi nízkým a bezpečným napětím 12  Volt.
Napětí na elektrodách se uvnitř přístroje elektronickou cestou zvyšuje, ale nikdy nepřesahuje 40 V. Přístroj nikdy nepřipustí vyšší výstupní proud, než jsou jednotky mA (miliampér).

8) Co když zkratuji stříbrné elektrody nějakým kovovým předmětem?
Přístroj zkrat na elektrodách sám odhalí a ve zlomku sekundy na nich sníží napětí tak, aby nedošlo k poškození přístroje. Po odstranění zkratu pracuje přístroj normálně dál.

7) Je možné používat přístroj v zahraničí?
Přiložený napájecí adaptér lze připojit do zásuvek o napětí 110  V až 240  V.
Napájecí adaptér je tak použitelný v Evropě, Asii i USA.

6) Lze koloid vyrobit v případě potřeby i v místech, kde není k dispozici elektrická zásuvka?
Ano. Přístroj je tak i záměrně konstruován nejen svou vysokou mechanickou odolností, ale především systémem napájení.
Přístroj lze napájet z jakéhokoliv zdroje stejnosměrného napětí 12  Volt (autobaterie, akumulátory, solární panely apod.). Spotřeba přístroje je velmi nízká, běžně kolem 0,5 Watt.
Přístroj je odolný proti připojení nedovoleně nízkého, nebo vyššího napětí.

5) Vyžaduje přístroj nějakou údržbu?
Přístroj žádnou údržbu nevyžaduje. Uchovávat v suchu. Životnost přístroje SILVER MEDIC® není časově ani mechanicky omezena.

4) Jak koloidní stříbro a zlato chutná?
Produkt stříbro chutná v ústech lehce trpce po kovu.
Produkt zlato má neurčitou až lehce nasládlou chuť.

3) Jak po delší době skladování poznám, že je koloid ještě použitelný?
Ideální je dodržet námi doporučované doby skladování (do 21 dní od vyrobení). Vyrobený produkt lze použít i po této době, ale jeho účinnost  již klesá.
Nikdy nepoužívejte produkt, který je nějak zakalen, nebo má našedlou barvu.

2) Nemůžu se koloidním stříbrem předávkovat?
Budete-li užívat koloid vyrobený přístrojem SILVER MEDIC® a dodržovat základní pravidla, nemusíte se předávkování obávat.

1) Může při výrobě vzniknout chlorid stříbrný?
Ne. Nebezpečné sloučeniny – jako je chlorid stříbrný (AgCl) – vznikají jen při neodborné výrobě, kdy se používá nedostatečně vyčištěná voda, nebo byly do vstupní vody přidávány soli a jiné chemikálie.
SILVER MEDIC® objeví tyto sloučeniny sám hned na počátku výroby, kdy provádí analýzu vstupní vody.
Pokud přístroj odhalí nedovolený obsah látek ve vstupní vodě, výrobu sám do  10minut zastaví.
V takovém případě začne přístroj vydávat varovný tón.
Ochrání tak uživatele před výrobou nebezpečných sloučenin.Zde uvedené texty se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny. V E-SHOPu nabízené zboží slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Žádné alternativní postupy nejsou v Evropské unii schváleny.


Design by Artfocus