Aktuálně:

Od srpna 2018 jsou součástí
soupravy ULTRA nádobky
pro výrobu a skladování
o objemech 150 a 250 ml.
---------------------------------- 
Na září 2018 připravujeme
aktualizaci, která rozšíří
možnosti přístrojů ULTRA.
Aktualizaci si majitelé
nainstalují sami - pomocí
přiloženého USB kabelu.
Aktualizace probíhá po
připojení k PC s internetem
automaticky a je zdarma.

Podrobné informace o
aktualizaci zde uvedeme
v průběhu srpna 2018.
----------------------------------  
PŘI NÁKUPU na IČO lze sloučit
fakturované položky
například jako: Měřící přístroj
Nákup je možné dát do
účetnictví libovolné firmy i s
odpočtem DPH (plátci DPH).
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnost výměny jakéhokoliv
staršího přístroje Silvermedic
za nejnovější model ULTRA.
Pro více informací klikněte
na ikonu E-SHOP.

CO JE TO AKTUALIZACE A PROČ JI NABÍZÍME?

SILVER MEDIC je špičkový automatický přístroj řízený počítačovým programem.
Program uložený v přístroji řídí všechny elektrické i časové parametry výroby.
Vyhodnocuje koncentraci, informace z čidel, požadavky obsluhy, ovládá displej, zvuky, atd.

Unikátní program je v přístroji uložen do části paměti, ve které je možné provádět změny.
Do přístroje je tak možné snadno (po připojení k počítači) nainstalovat novější (aktualizovaný) řídící program. Aktualizace probíhá automaticky a trvá přibližně 5 minut.
Pokud nemá uživatel přístroje k dispozici počítač, může využít bezplatné aktualizace přímo v našem servisu. Podrobnosti popisujeme níže.

Aktualizace může upravovat například vlastnosti vyrobeného produktu, velikost nebo strukturu
odloučených částic, signalizaci přístroje a podobně.
I v přístroji, který používáte doma několik let, můžete mít díky této unikátní možnosti aktualizace vždy tu nejdokonalejší technologii výroby podle nových poznatků a zkušeností.

O tom, že je k dispozici nová verze ovládacího programu (aktualizace), informujeme naše zákazníky na e-mail, který uvedli při objednávce přístroje.
Ve zprávě od nás je vždy uveden popis změn, které aktualizace nabízí.
Zákazník se může rozhodnout, jestli má o aktualizaci zájem, nebo si ponechá v přístroji původní verzi programu.
Naše společnost důsledně dbá na to, aby každá novější verze ovládacího programu byla vždy ve prospěch uživatele.

SILVER MEDIC bude svému majiteli sloužit i bez aktualizací, které nejsou povinné.
Přístroj je při objednávce odesílán k zákazníkovi vždy s nejnovější verzí ovládacího programu.
Aktualizace nabízíme nepravidelně a to nejvýše 1x ročně.

                                          AKTUALIZACE JSOU ZDARMA

aktualizace řídícího programu automaticky z webstránek silver-medic


JAK MOHU SVŮJ PŘÍSTROJ SILVER MEDIC AKTUALIZOVAT?

1) Automaticky z našich webových stránek pomocí počítače a přiloženého USB kabelu.
     Doba automatické instalace cca 5 minut.

2) Zasláním přístroje na naši kontaktní adresu.
     Aktualizace je zdarma, zákazník hradí pouze poštovné za odeslání přístroje zpět podle
     ceníku DOPRAVY.  Přístroj odešleme zákazníkovi po aktualizaci zpět do dvou pracovních dnů.


USB-kabel-aktualizace programu-FREE UP DATE
             Součástí soupravy Silver MEDIC je kabel pro připojení přístroje k počítači (USB).

Návod jak postupovat při automatické aktualizaci:
Než připojíte přístroj k počítači ověřte si, že už je k dispozici novější verze ovládacího programu.

Zjištění aktuální verze programu ve Vašem přístroji:
Stiskněte a trvale držte horní ovládací tlačítko. Tlačítko držte stále stlačené a nyní připojte přístroj k napájení. Po několika sekundách se na displeji krátce objeví nápis P1 (program číslo 1).
Číslo udává verzi nainstalovaného programu. Vyšší číslo = novější verze programu.

Pokud je ke stažení novější verze programu (vyšší číslo programu, než to které se objevilo na displeji) postupujte následovně:

1) Stáhněte si do svého počítače níže nabízený soubor Silver MEDIC.exe
2) Jeden konec programovacího kabelu zasuňte do přístroje (zdířka PLUG-PLAY) až na "doraz" a
     druhý konec kabelu s koncovkou USB připojte do počítače.
3) Vyčkejte 1 minutu, než počítač zaregistruje nově připojené zařízení.
4) Rychlým dvojklikem otevřete soubor Silver MEDIC.exe, který jste si uložili do počítače.
     Postupujte podle instrukcí na obrazovce (program je v češtině)  
     Klikněte myší na tlačítko START, které se objevilo na ploše. Přístroj už provede vše ostatní
     automaticky. Po cca 1 minutě se objeví nápis NAPROGRAMOVÁNO.
5) Odpojte datový kabel. Aktualizace je hotova. Datový soubor přesuňte z plochy do koše.

Aktualizační soubor ke stažení:
JE STÁLE PLATNÁ PRVNÍ VERZE OVLÁDACÍHO PROGRAMU (P1).

Technické poznámky:
Aktualizační soubor Silver MEDIC.exe je zašifrován a podléhá autorskému zákonu.
Soubor nelze otevřít - pokud není k počítači připojen přístroj Silver MEDIC.
Přístroj podporuje aktualizaci ze všech verzí operačního systému Windows i Linux.Koloidní kovy nejsou v EU registrovány do systému státem uznávaného zdravotnictví. 
Žádné alternativní metody léčby nejsou v EU povoleny!
Uvedené informace slouží pouze pro studijní účely.

  

Design by Artfocus