Novinky

Sady na výrobu koloidního zlata
Silver MEDIC - Gold jsou opět skladem.


SPRCHOVÝ FILTR
s vyměnitelnou náplní


NA STRÁNKÁCH SE V ÚNORU 2017 PRACUJE

MOŽNOST ODPOČTU DPH

Na přístroje Silver MEDIC®
ZÁRUKA  5 let

AKTUALIZACE software
2011 + 2013
– ZHODNOCENÍ

 

see video

Známé nežádoucí účinky

1. KDY NENÍ LÉČBA AKTIVNÍM RYZÍM STŘÍBREM (KOLOIDEM) VHODNÁ
2. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY AKTIVNÍHO KOLOIDNÍHO STŘÍBRA - NANOSTŘÍBRA
3. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY AKTIVNÍH KOLOIDNÍHO ZLATA - NANOZLATO Giold MEDIC®
4. SNIŽOVÁNÍ ÚČINNOSTI AKTIVNÍCH KOLOIDŮ –Silver MEDIC ® a Gold MEDIC®
1. KDY NENÍ LÉČBA AKTIVNÍM RYZÍM STŘÍBREM (koloidem) VHODNÁ

 • V době cíleného intenzivního slunění, včetně užití „horského slunce“ nebo solária.
 • Výrazně snížená funkce ledvin, jater, nebo žlučníku.
 • Osoby na dialýze.
 • Při chemoterapii nebo ozařování (platí i pro cílené ozařování)
 • Před plánovaným RTG snímkováním – rentgen, vysadit užívání minimálně 2 dny předem (neplatí pro úrazové, nebo akutní stavy).
 • Pokud lékař (který má Vaši důvěru) léčbu aktivním koloidem nedoporučí.
 • Pro osoby, které se nejsou schopny pro alternativní léčbu svobodně rozhodnout

2. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY AKTIVNÍHO KOLOIDNÍHO STŘÍBRA – NANOSTŘÍBRA

U aktivního nanostříbra Silver MEDIC® jsme zaznamenali v několika případech „nežádoucí účinky“ v podobě dočasného potlačení přirozené bakteriální mikroflóry v organizmu.
Silným antibakteriálním účinkem aktivního koloidního stříbra tak byla v těchto případech ovlivněna střevní mikroflóra s následnou zácpou, nebo naopak průjmem.

Vzácně se může při dlouhodobém užívání projevit také narušení (odstranění) přirozené vaginální mikroflóry.

Je proto vhodné použít při intenzivní léčbě koloidními kovy a po jejím skončení – přípravky pro obnovu přirozené střevní mikroflóry – doporučované například po užívání chemických antibiotik.
Na obnovu střevní mikroflóry mají pozitivní vliv například pivovarské kvasnice (Pangamin), dále pak „živý“ jogurt apod.

Nezaznamenali jsme vzájemné nežádoucí působení při současném užívání antibiotik a aktivního koloidního stříbra Silver MEDIC®.

ARGÝRIE (nezvratné zmodrání pokožky)

Tento stav byl popsán poprvé u horníků, kteří přicházeli do styku se surovou stříbrnou rudou.
Později pak u osob užívajících nestabilní a chemicky zreagované elektrolyty.
Nestabilní, nebo chemicky zreagované elektrolyty navíc často obsahují nedovolené látky nebo sloučeniny.

Použitá technologie Silver MEDIC® (při dodržení návodu a zásad manipulace s vyrobenými koloidy) výrobu elektro-chemicky zreagovaných elektrolytů neumožňuje.
Používáním správně skladovaných koloidů, které byly vyrobeny dle návodu k přístroji řady Silver MEDIC® vznik argýrie nehrozí.

Přístroj Silver MEDIC® uvolňuje do ultračisté vody NANOČÁSTICE ryzích kovů, a to
BEZ POUŽITÍ kyseliny citronové, sody, kuchyňské soli, citrátů atd.

3. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY KOLOIDNÍHO ZLATA – NANOZLATO Gold MEDIC®

Aktivní zlato Gold MEDIC® stimuluje k regeneraci celý organizmus. Především tkáně, pokožku a nervovou soustavu.

Ve stejné míře však dokáže stimulovat také případně se vyskytující nežádoucí patogenní mikroorganizmy v těle.
Pokud je organizmus zasažen například plísněmi, kvasinkovou infekcí, nebo záněty – je nutné se nejdříve vhodným způsob přeléčit, než bude užit aktivní koloid Gold MEDIC®.
Bez přeléčení by vlivem stimulace došlo k nežádoucímu rozvoji (pomnožení) také patogenních struktur v těle.

Z tohoto důvodu je třeba zvážit užívání i v případě zhoubných či nezhoubných nádorů, cyst a jinak obdobných útvarů.

4. SNIŽOVÁNÍ ÚČINNOSTI AKTIVNÍCH KOLOIDŮ –Silver a Gold MEDIC®

 • K výrobě koloidu byla použita nedostatečně vyčištěná voda.
 • Byl zvolen nevhodný způsob aplikace.
 • Dávkování – zde se může jednat především o použití nevhodné koncentrace, nebo nevhodného množství (pro dané použití).
 • Aktivní, čisté koloidy Silver MEDIC® silně reagují s látkami, jakými je například chlór.
  Z tohoto důvodu je vhodné (zvláště u osob s vážnými zdravotními problémy) instalovat v domácnosti vodní filtr na úpravu pitné vody (v nabídce jako samostatné příslušenství).
 • Neopodstatněné preventivní užívání nebo příliš časté užívání, které může naopak dočasně tlumit činnost vlastního imunitního systému.
 • Koloidní stříbro není návykové.

K znehodnocení aktivních koloidů dochází při styku s plasty.

 • K aplikaci a skladování stabilních koloidů jsou proto součástí setu Silver MEDIC® (a rozšiřujícího setu Gold MEDIC®) všechny pomůcky z laboratorního skla – včetně dávkovací odměrky a skleniček s vhodnými typy rozprašovačů.
 • Používáním kovových nebo plastových lžiček a uchováváním koloidů v plastových obalech dochází k jejich znehodnocení.
 • Vyrobené produkty doporučujeme uchovávat v temnu.

Všeobecně nepovažujeme za vhodné:

 • Mísení koloidů, a to ani v případě shodné koncentrace (ppm)
 • Zasílání aktivního koloidu poštou, kdy dochází k jeho částečnému (nebo úplnému) znehodnocení.
 • Nedoporučujeme „měření“ laserovým paprskem (Tyndalův jev). Laserová ukazovátka a podobné zářiče zářiče aktivní koloidy znehodnocují.
Koloidní kovy nejsou v EU registrovány do systému státem uznávaného zdravotnictví.  Žádné alternativní metody léčby nejsou v EU povoleny!
Uvedené informace slouží pouze pro studijní účely. 

Design by Artfocus