Aktuálně:

Při nákupu na IČO lze sloučit
fakturované položky
například jako: Měřící přístroj
Nákup je možné dát do
účetnictví libovolné firmy i s
odpočtem DPH (plátci DPH).

V dubnu 2018 upravujeme
webové stránky pro soulad
se zákony EU o ochraně
osobních údajů GDPR.

PLATINA

1. PLATINA - MODUL PRO VÝROBU1. Silver MEDIC® PLATINUM DOPLNĚK PRO VÝROBU
 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
Přístroj ULTRA automaticky rozpozná připojení modulu PLATINA
Přístroj automaticky kontroluje také čistotu použité vody pro výrobu
Objem výroby 100 ml
Nanočástice (případně ionty) jsou odloučeny z ryzí platiny bez použití chemie (soli, cukry, citráty,
    činidla).
Vyrobená koncentrace se zobrazuje na víceúčelovém displeji (rozlišení 1 ppm).
Optimální velikost a nábojový potenciál oddělených částic.
Reálná koncentrace nastavitelná v rozsahu 1 – 3 ppm.
Aktivní platinu doporučujeme spotřebovat do 30 dní od vyrobení.

UPOZORŇUJEME:  
Silver MEDIC® odlučuje při výrobě do vody aktivní nanočástice (případně ionty) bez použití chloridu, chemie, solí, citrátů a činidel.
Platiny se obvykle podává jen ve velmi malých koncentracích do 3 ppm.

V lidském těle se platina prakticky nevyskytuje. Po požití dávky 100 ml platiny o koncentraci 1 ppm, vzroste její hladina v organizmu na několik dní až 100x.

Pro léčebné využití je nejdůležitější  jakou technologií byla platina vyrobena a mnohem méně záleží na tom jak vysokou má koncentraci. Vyšší koncentrace neznamená lepší účinek.

Platinu lze pro specifické účely odlučovat kromě do vody také do čistého lékařského lihu. Přístroj je na tuto možnost výroby naprogramován.


Skleněné kádinky, lahvičky nebo rozprašovače doporučujeme používat vždy jen na jeden typ vyrobeného produktu.
Pokud jste už jednou sklo použili na stříbro, používejte ho nadále už jen na produkt stříbro.
Stejně to platí u zlata i platiny.
Sklo nemá ideálně uzavřený povrch a zachycují se na něm stopy drahých kovů. Používáním stejného skla může docházet k nežádoucím chemickým reakcím.

 Požadovaná reálná koncentrace          1 ppm                  2 ppm                      3 ppm         
 Přibližná doba výroby     18 hodin 30 hodin   48 hodin

KOMPLETNÍ set PLATINUM NABÍZÍME JAKO SAMOSTATNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUČÁSTI SETU - modul - Silver MEDIC® PLATINUM:

  • Elektrody z válcované ryzí platiny o čistotě minimálně 99,99 % Pt.
  • Platinové elektrody jsou vyrobeny na individuální zakázku ve vysoké průmyslové kvalitě.
  • MODUL – elektronická redukce (plastový váleček) pro připojení platinových elektrod k přístroji.
  • Skleněná reakční nádobka s vyznačením objemu 100 ml.
  • Příslušenství pro výrobu, skladování a aplikaci 
  • Obrázkový i textový návod. (Jednoduchá manipulace a nastavení).

DODATEK:
Podstatnou část ceny tvoří cenná investiční surovina  RYZÍ PLATINA (chemické parametry
a čistotu deklarujeme u každé objednávky).


ELEKTRODY Pt mohou být využity k léčebným účelům, případně může být zbylá surovina o čistotě minimálně 99,99 % – jako drahý kov o vysoké chemické čistotě – opět zpeněžena.

Aktivní nanočástice (případně ionty) ryzí platiny mají odlišné účinky od stříbra a zlata.

Více v sekcích: NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY + PLATINA DÁVKOVÁNÍ
Koloidní kovy nejsou v EU registrovány do systému státem uznávaného zdravotnictví.  Žádné alternativní metody léčby nejsou v EU povoleny!
Uvedené informace slouží pouze pro studijní účely.

Design by Artfocus