Aktuálně:

Při nákupu na IČO lze sloučit
fakturované položky
například jako: Měřící přístroj
Nákup je možné dát do
účetnictví libovolné firmy i s
odpočtem DPH (plátci DPH).

V dubnu 2018 upravujeme
webové stránky pro soulad
se zákony EU o ochraně
osobních údajů GDPR.

Voda pro výrobu koloidu

1. VODA PRO VÝROBU
2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITÉ VODY
3. JAK SI ZMĚŘIT ČISTOTU VODY
1.  VODA PRO VÝROBU:


  VODA VHODNÁ PRO VÝROBU VŠECH PRODUKTŮ (NANO, KOLOID, SPECIAL):

   ULTRA-čistá voda v originálně uzavřeném obalu – skleněná láhev! (NE polyethylenový vak).
      Obchodní označení “Aqua pro injectione" výrobce Ardeapharma (CZ).
      Voda má měrnou elektrickou vodivost  0-1 ppm (0-2 uS).
      Nabízíme v příslušenství: VODA PRO VÝROBU

  ULTRA-čistá voda z filtračního zařízení Silver MEDIC® AQUA – DOPORUČUJEME
      Filtrační zařízení umožňuje 3 režimy úpravy vody (přepínání ovládací páčkou).
      Filtr zajišťuje kvalitně upravenou vodu:
         PITNOU – denní pití a příprava jídla
         DEMINERALIZOVANOU – vhodná k pití během léčby koloidy, k očistě organizmu a při hladovce.
         ULTRAČISTOU – ideální na výrobu všech typů koloidů a směsí nanočástic–0 ppm (0-1µS)! 
      Nabízíme v příslušenství: FILTR NA VODU 
     
   AQUA PURIFICATA
      Průmyslově vyčištěná voda s měrnou elektrickou vodivostí 0-1 ppm (0-µS).
      Dostupné v lékárnách.

   Destilovaná voda pro lékárenské využití
      Pokud je tato voda odpovídajícím způsobem vyčištěna – je pro výrobu dobře použitelná.
      Voda by měla mít měrnou elektrickou vodivost  0-1 ppm (0-2 µS).

        Silver MEDIC® AQUA                ULTRAČISTÁ VODA           AQUA PURIFICATA
ultračištěna voda na vyrobu koloidu čištěná voda na výrobu koloidu

Čistota použité vody má zásadní vliv na kvalitu a účinnost vyrobeného produktu.

   
     VODA KTEROU NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT:


►  NEUPRAVENÁ VODA Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE, VODOVODU, PŘEVAŘENÁ VODA
     Taková voda obsahuje nejrůznější látky, minerály, soli, nebo i chemikálie.
     Pro výrobu koloidů se musí používat jen voda ze které byly tyto látky odstraněny.

►  DESTILOVANÁ VODA PRO TECHNICKÉ ÚČELY
     Pro technické účely se na trhu nabízí voda označovaná jako "Destilovaná" a to i přesto,
     že destilovaná není.
     Její chemická čistota je v porovnání se skutečně destilovanou vodou nevyhovující.
     Pro technické účely se navíc taková voda obvykle balí do nevhodných plastových obalů.

2.  AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITÉ VODY

Přístroj Silver MEDIC® provádí automatickou detekci použité vody i případného obsahu
nedovolených látek.

Vodu, která není k výrobě koloidu použitelná přístroj odhalí a výrobu automaticky zastaví (zvuková
a světelná signalizace).

TECHNOLOGIE  Silver MEDIC®Bezpečnostní ochrana proti výrobě nebezpečných sloučenin.

Nemůže se Vám tedy stát, že byste omylem vyráběli koloid z nekvalitní „znečištěné“ vody.

3.  JAK SI ZMĚŘIT ČISTOTU VODY?

Ke kontrole čistoty neznámé vody nabízíme měřidlo koncentrace (ppm).
Příslušenství: PPM METR

Voda pro výrobu musí mít čistotu (měrnou elektrickou vodivost) v rozsahu 0-2ppm (0-3 µS).

Co znamená zkratka ppm? A více: O KONCENTRACI       Koloidní kovy nejsou v EU registrovány do systému státem uznávaného
        zdravotnictví.  Žádné alternativní metody léčby nejsou v EU povoleny!
                     Uvedené informace slouží pouze pro studijní účely.

 

Design by Artfocus