Aktuálně:

POZOR:
27-29.5 se bude tento web
přesovat na zcela nové
stránky. Během přesunu
může být problém
s odesláním objednávky.
V případě problémů nás
kontaktujte na email:
silvermedic@centrum.cz

Nebo zavolejte na číslo:
00420  607 991 716

Za komplikace se omlouváme.
----------------------------------
Od 28.4. je v přístrojích
nainstalovaná rozšířená
verze programu 2019.
Podrobnosti o nových funkcích
přístroje naleznete zde.

Ti, kdo už přístroj Silver MEDIC
ULTRA mají, dostanou do konce
května na e-mail instrukce pro
automatickou aktualizaci přes
internet.
----------------------------------
Na přístroj Silver MEDIC®
5 let záruka
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnost výměny staršího
přístroje Silvermedic
za nejnovější model ULTRA.
Více na E-SHOP
----------------------------------
Při nákupu na IČO lze sloučit
fakturované položky pod
jednotné označení
například "Měřící přístroj".
Možnost odpočtu DPH

ČISTOTA VODY PRO VÝROBU

Dobrý den. Také si vyrábíme koloidní stříbro a já mám na Vás otázku ohledně vody, ze které ho vyrábíme. Máme pouze měřič vodivosti, nikoli ppm, takže naše orientace je horší.
Uvádíte, že nejvhodnější je voda na injekce, která má mít vodivost menší nez 1 mikroSiemens. Přesto, když zmeřím vodivost čerstvě koupené vody na injekce, tak má vodivost kolem 5 mikroSiemens.
Pracuji v laboratoři a vyrábíme tu vařením destilovanou vodu (vodivost kolem 3 mikroSiemens) a tu následně čistíme uhlíkovým filtrem a ionexovým filtrem, čímž vyrobíme ultračistou vodu, o které se ale zmiňujete, že je na výrobu stříbra nevhodná, ta však jediná má vodivost pod 1 mikroSiemens.
Jakou vodu máme tedy používat? Děkuji Vám předem za odpověď.

ČISTOTA VODY PRO VÝROBU

Odpověď

K Vámi používané vodě:
Voda, kterou vyrábíte ve Vaší laboratoři, má podle Vašeho popisu velmi nízkou hodnotu měrné elektrické vodivosti, a je tedy pro výrobu koloidního stříbra velmi dobře použitelná.
 
Námi doporučovaná voda:
Předně Vás musím opravit. Ideální voda, kterou pro výrobu doporučujeme, by měla hodnotu měrné elektrické vodivosti < 1 ppm a nikoli < 1 µS/cm jak uvádíte.
 
Pokud budeme u vody sledovat pouze parametr měrné elektrické vodivosti –  je ideální vodou pro výrobu ta, která má hodnotu nižší než cca 2 µS/cm (přibližně 0-1 ppm)
Samozřejmě jde k výrobě používat i voda s hodnotou vodivosti mírně vyšší.

V případě, že použijete k výrobě u neřízenéhop přístroje nedostatečně vyčištěnou vodu, dojde k jevu, kdy sice během výroby roste hodnota měrné elektrické vodivosti („koncentrace“), ale stříbra je do vody uvolněno podstatně méně, než se na měřidle zobrazuje. To platí jak pro orientační měření v systému µS/cm, tak v „ppm“.
 
Pokud je k výrobě použita nedostatečně vyčištěná voda, dochází během každé výroby k nežádoucí elektro-chemické reakci mezi zbytkovými minerálními látkami, které jsou v takové vodě obsaženy.
Tento nežádoucí jev má mimo jiné za následek i to, že naměříte v produktu (který se vyráběl z nedostatečně vyčištěné vody) nereálně vysoké hodnoty koncentrace.
Laik by se pak mohl domnívat, že se jedná o skutečnou koncentrac stříbra.
Tento jev je pochopitelně silně závislý na míře „znečištění“ použité vody.
Při vysokém stupni "znečištění" vody může být vyrobený elektrolyt dokonce nebezpečný.
 
Podrobnější informace naleznete zde: VODA PRO VÝROBU

Silver MEDIC® a voda použitá k výrobě:
Výše popsané obtíže s měřením vody použité k výrobě – se nevztahují na přístroj Silver MEDIC®.
Ten na počátku každé výroby provádí vlastní měření čistoty vody.
Během tohoto měření je vysíláno do vody elektrické pulzní pole a přístroj pak sleduje, jak se elektrický signál po průchodu vodou změnil. Naměřené hodnoty porovná s tabulkami tříd vody, které má uloženy ve své paměti.

Silver Medic® tak na počátku každé výroby určí obsah minerálních látek a upraví režim výroby v závislosti na kvalitě použité vody.
Pokud by přístroj vyhodnotil kvalitu použité vody jako nepřijatelnou – automaticky výrobu zastaví. (Zhasnou všechny indikační kontrolky a začne se ozývat trvalý, varovný tón.)

Upozornění:
Texty nejsou zpracovány lékařem ani osobou s akreditací Evropské unie.
V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Užití ryzích kovů k léčebným účelům není v Evropské unii schváleno. Uvedené texty jsou vyjádřením svobodné vůle diskutujících s administrátorem a slouží pouze jako studijní materiál pro odborníky. Uvedené informace nelze považovat za doporučení, návod k používání (užití) ani návrh obchodní dohody.

 

Pro soulad se zákony EU o Ochraně osobních údajů,
není od roku 2018 možné vkládat dotazy přímo návštěvníkem stránek.


Zde zveřejňujeme nově jen všeobecné dotazy z kontaktního formuláře,
 nebo telefonické linky zákaznické podpory.
Zveřejněný dotaz je vždy anonymní a není z něj možné identifikovat tazatele.

Odpovědi nejsou zpracovány odborníkem, který má akreditaci Evropské unie
a jsou tak určeny pouze ke studijním účelům.

Zveřejněné odpovědi nelze považovat za návod, doporučení k dávkování, užívání, nebo léčbě.

Vyhrazujeme si právo neodpovídat na:
Reklamu.
Texty s vloženými odkazy na přesměrování.
Otázky na které jsou již na našem webu odpovědi a podobně.

Design by Artfocus