Aktuálně:

Od 23.4. je v přístrojích
nainstalovaná už rozšířená
verze programu 2019.
Podrobnosti o nových funkcích
přístroje uvedeme zde během
několika dnů.

Ti, kdo už přístroj Silver MEDIC
ULTRA mají, dostanou během
cca dvou týdnů na e-mail
instrukce pro automatickou
aktualizaci přes internet.
----------------------------------
Na přístroj Silver MEDIC®
5 let záruka
----------------------------------
V květnu 2019 přejdeme
na nové webové stránky.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnost výměny staršího
přístroje Silvermedic
za nejnovější model ULTRA.
Více na E-SHOP
----------------------------------
Při nákupu na IČO lze sloučit
fakturované položky pod
jednotné označení
například "Měřící přístroj".
Možnost odpočtu DPH

CO JE TO NANOČÁSTICOVÉ, KOLOIDNÍ, IÓNICKÉ A MONOATOMICKÉ


1. ZÁKLAD PRO POCHOPENÍ SOUVISLOSTÍ
2. KOLOIDNÍ, NANOČÁSTICOVÉ, IÓNICKÉ A MONOATOMICKÉ KOVYNíže uvedená data jsou zpracována tak, aby jinak složité problematice mohl porozumět každý zájemce. Uváděná data jsou:
- zjednodušena
- nepoužívají správné odborné výrazy
- ani podrobně nepopisují probíhající elektro-chemické děje při výrobě a během skladování

1. Základ pro pochopení souvislostí:

Můžeme se setkat s názorem, že pro likvidaci některého patogenu (například bakterie nebo viru) je vždy nutné, aby měly stříbrné částice menší velikost než sám patogen.

S tím nelze ve všech případech souhlasit:

Pokud má bakterie velikost například 10 nanometrů a stříbrná částice 1 nanometr nemůže do ní stříbro snadno proniknout.

Pro představu velikosti – je to jako by měl do člověka proniknout 10x menší předmět - tedy například fotbalový míč. Aby mohla stříbrná částice fyzicky proniknout do vnitřních struktur
patogenu, musela by mít velikost asi 100x menší než patogen.

Přímé pronikání částic do patogenů není při léčbě nutné a mnohdy ani efektivní.

V nemocném organizmu mohou být počty patogenů astronomické. Stříbrných částic použitých při léčbě je ale ve srovnání s počty patogenů jen relativně malé množství.

I při menším počtu stříbrných částic je léčba prokazatelně účinná a to dokonce i na zdravotní problémy, které s patogeny přímo nesouvisí jako například bolestivost kloubů.

Jak je tedy možné, že dokonce i o něco větší stříbrná částice než je sám patogen jej dokáže eliminovat (změnit, odstranit)?

Léčba probíhá často jen na principu "doteku" částice ryzího kovu s následnou změnou vibrace patogenu (přetaktování), změnou jeho vyzařování, autodestrukcí, nebo jeho přeměnou.

Na vysvětlení je to složité a proto použijeme přirovnání:

U organizmu (člověka) má na jeho životní postoje, chování i zdraví zásadní vliv jaké informace přijímá ze svého okolí.
Využívá k tomu pouze vjemy jako zrak, sluch, nebo hmat.
I pouhé informace mají zcela zásadní vliv na konání dobra, nebo zla.

Slovo informace, in-formation znamená  (in-vnitřní) (formation -formování / programování).

Setkání jednoho člověka s jiným (autoritou), televize, film, nebo i jediná kniha může změnit
uvažování člověka a jeho jednání.

Setkání patogenu s potencovanou částicí drahého kovu, často představuje:
– Změnu chování patogenu,
nebo
– změnu jeho vyzařování (nastolení řádu).

Částice nemusí vždy do patogenu fyzicky proniknout, nebo ho přímo likvidovat.
Velká část patogenů se během léčby obvykle jen přeměňuje (fyzicky nikam nemizí).

Není tedy správné si myslet, že stříbro má v organizmu vždy jen „zabíjet“ nepřátelské patogeny.
Samozřejmě mohou být v organismu i patogeny, které je potřeba při léčbě zlikvidovat a stříbro to dokáže – ale neplatí to vždy.

Náš organizmus se řídí složitými procesy, které prokazatelně naznačují jeho jakousi vnitřní inteligenci. Tu do jisté míry mají i patogeny.

Většinou nevíme proč se u někoho nemoc objeví a u jiného ne a ani nedokážeme často rozlišit co vytvořilo tělo pro svoji záchranu a co vytvořily patogeny pro jeho poškození.

Nevíme ještě přesně proč tomu tak je, ale správně připravený produkt z ryzího kovu to na rozdíl od průmyslově vyráběných léčiv dokáže rozlišit.

Na úspěch léčby má vliv i pouhý fakt, jestli si stříbro (lék) připravíte sami, nebo si jej od někoho koupíte.

Využívání principů plně řízené potencované výroby koloidů a nonočástic, představuje jeden z největších úspěchů našich generátorů Silver MEDIC.

2. ROZDÍL MEZI KOLOIDNÍM, NANOČÁSTICOVÝM, IÓNICKÝM
    a MONOATOMICKÝM KOVEM

 


            NANOSTŘÍBRO Silver MEDIC - technologie NANO:

Během řízené výroby se z povrchu elektrod pomalu oddělují velmi malé částice ryzího kovu v 
obvyklé velikosti 1–30 nanometrů.
Tyto částice jsou měnícím se elektrickým polem při výrobě ovlivňovány tak, aby na svém povrchu
vytvářely elektrický náboj (elektro obal).

Tento elektrický obal se na povrchu oddělených částic udržuje během výroby i po dobu
doporučeného skladování (elektrický náboj mimo jiné zvyšuje účinnost vyrobeného produktu).

Takto vyrobené částice se drží od sebe odděleny a nijak nereagují mezi sebou ani stopovými
látkami obsaženými ve vodě (například vápník, hořčík). Stopy těchto látek obsahuje každá i
technicky velmi náročně vyčištěná voda.   

    Výhody:  Velmi rychlá výroba.
                    Nanočástice pronikají snadno pokožkou, tkáněmi i do nervové soustavy.
Nevýhody:  Pro některá onemocnění nemusí být nanočástice optimální formou podání.

U NANOČÁSTIC SE VYUŽÍVÁ DRAHÝ KOV V PŮVODNÍ NEZMĚNĚNÉ FORMĚ.


     KOLOIDNÍ STŘÍBRO Silver MEDIC - technologie COLLOID:

Při řízené výrobě se z elektrod poměrně rychle odlučují celé skupiny stabilních částic obvyklé
velikosti 10–100 nanometrů.

Na jejich povrchu přístroj vytváří během výroby jen dočasný elektrický obal jiné polarity a intenzity,
než při výrobě nanočásticového stříbra. Tento elektrický obal zabraňuje záměrně (jen po dobu
několika hodin) vzájemné reakci nejen mezi jednotlivými odloučenými částicemi, ale také mezi
stopovými látkami obsaženými ve vodě (například vápník, hořčík).

Po několika hodinách od ukončení výroby se část dočasného elektrického pole „vybije“ a částice se
tak mohou svým povrchem výrazně přiblížit nejen k „sousedícím“ stříbrným částicím.

Ale také se mohou chemicky navázat na stopy minerálních látek, které jsou obsaženy ve vodě.
Nejedná se o klustery (shluky degradovaných částic stříbra).

Po několika hodinách od ukončení výroby tak vznikne pevná a stabilní takzvaná strukturální
sloučenina.

Vytvoření této sloučeniny může prozrazovat i postupné zlatavé zabarvení různé intenzity.

U některých onemocnění je výhodnější podat ryzí kov ve formě sloučeniny, než jako nanočástice.
Případně se obě technologie NANO a KOLOID během užívání kombinují. 
(Například u závažných plicních infekcích, nebo chronických onemocnění).

    Výhody:  Velmi rychlá výroba. Účinné na většinu běžných onemocnění.
Nevýhody:  Omezená schopnost pronikat pokožkou, hleny, tkání a nervovou soustavou.

U KOLOIDŮ SE VYUŽÍVÁ DRAHÝ KOV VE FORMĚ SLOUČENINY.


   INFORMAČNÍ STŘÍBRO Silver MEDIC - technologie SPECIAL:

Při řízené výrobě se z elektrod oddělují téměř neměřitelná jen stopová množství ryzího kovu.
Tyto stopy (nelze je nazývat částicemi) přístroj postupně rozvibruje frekvencemi, které používá
organizmus ke své regeneraci. Jedná se tak o typický produkt informační medicíny.

Ryzího kovu je sice obsaženo ve vyrobeném produktu jen nepatrné množství, ale vznikající produkt
je vystaven po dobu desítek minut intenzivnímu řízenému dynamickému pohybu (takzvané
potencování).

      Výhody:   Velmi rychlá výroba. Vhodné pro očistu a regeneraci organizmu.
  Nevýhody:   Neúčinné pro boj s infekcemi (záněty, bakterie, viry).

U SPECIALU SE VYUŽÍVÁ DRAHÝ KOV JEN VE STOPOVÉM MNOŽSTVÍ.

                                              
                                          IONICKÉ STŘÍBRO:

Pokud pomineme monoatomické kovy (popsáno níže) jsou ióny ty nejmenší částice           oddělitelné z drahého kovu (ióny jsou nesrovnatelně menší než nanočástice).

Ióny se během výroby odlučují do každého vyráběného produktu a je jedno, jestli se vyrábí         koloidní, nebo nanočásticový produkt.

U stříbra, nebo například u zinku se iónů k léčbě využívá méně a postačuje k tomu množství
obsažené v každém vyrobeném produktu (NANO, KOLOID, SPECIAL).

Jiná situace je u zlata.
Zlato má velmi dobrý účinek, pokud je při výrobě odlučováno větší množství iónů a naopak méně nanočástic. Optimální složení vyráběného produktu zajišťuje automatika přístroje Silver MEDIC.


    Výhody:  U řízené výroby lze předností ionů využívat nejlépe u kovů s vysokou atomovou
                    hmotností, jako například zlato nebo platina.
Nevýhody:  V čistě iónické formě jen omezené možnosti využití.

IÓNY JSOU OBSAŽENY V KAŽDÉM PRODUKTU (NANO, KOLOID, SPECIAL).


                                                       MONOATOMICKÉ KOVY:

Zájem o monoatomické zlato vzbudily informace o jeho údajně mimořádných schopnostech ovlivňovat mentální pochody člověka, umožňovat propojení obou mozkových hemisfér, navázat spojení s univerzem, zabraňovat stárnutí a podobně.

Popisovaných efektů měli dosahovat při použití monoatomického zlata (slunečního prachu) už staří Egypťané.
Tyto úžasné vlastnosti se bohužel nikdy nepotvrdily a zůstaly jen v rovině spekulací i proto, že v popsaném skupenství zlato není k dispozici. Podle původních pramenů se má jednat o jemný, světlý prášek vzhledově podobný boraxu. Nejedná se o tekutinu.

Nenašli jsme nikde v Evropě výrobce nebo pracoviště, kde by vyráběli Monoatomické zlato.

Pod tímto názvem se proto nabízejí různé tekuté produkty na vodní nebo alkoholové bázi vyrobené například z chloridu zlatitého, nebo z atomů kovů dočasně oddělených pomocí silného magnetického pole.

Některé z těchto produktů jsou kvalitně vyrobené, nejedná se však o Monoatomické zlato u něhož jsou popisovány ony zázračné účinky.

Pokud by to pravda byla, vypadalo by to na světě už dávno jinak.
Je mnoho extrémně bohatých lidí, kteří jsou i nadále nemocní a stárnou.

Monoatomické kovy proto z našeho pohledu nepředstavují lepší alternativu než produkty vyrobené technologií NANO, KOLOID, nebo SPECIAL.Zde uvedené texty se zabývají možnostmi užití ryzích kovů k účelům, které nejsou v Evropské unii schváleny. V E-SHOPu nabízené zboží slouží pouze ke studijním účelům a nelze ho považovat za léčebný prostředek, nebo zařízení.
Žádné alternativní postupy nejsou v Evropské unii schváleny.

 
 
 
 
 
 
 
 
Design by Artfocus