Aktuálně:

Od 17.1.2019 je opět
vyprodán doplněk PLATINA.
Čekáme na potvrzení
termínu ve výrobě.
Už nyní lze zasílat před-
objednávky s termínem
dodání cca na přelomu
února a března 2019.
----------------------------------
10.11. 2018 byly doplněny
nové Zvýhodněné komplety.
Více v sekci E-SHOP
SM NOVINKA
----------------------------------
Od 1.10. 2018
jsou všechny přístroje ULTRA
vybaveny novou rozšířenou
verzí programu ULTRA 2.

POPIS ZMĚN V NOVÉ VERZI
ovládacího programu
SM ZDE ►►►

Všichni zákazníci, kteří si
přístroj ULTRA pořídili před
1.10.2018 od nás dostali
do e-mailu klíč k automatické
aktualizaci svého přístroje.
Pokud máte přístroj ULTRA
a e-mail jste nedostali –
kontaktujte nás.

UPOZORNĚNÍ:
AKTUALIZACE SE TÝKÁ POUZE
MAJITELŮ PŘÍSTROJE ULTRA.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Za cenu 3 900 Kč je možnost
výměnit jakýkoliv starší
přístroj Silvermedic
za nejnovější model ULTRA.
Pro více informací klikněte
na ikonu E-SHOP.
----------------------------------
28.10. 2018
jsme dle Vašich dotazů
doplnili informace u vodního
filtru Silver MEDIC AQUA.
Nově je součástí filtru také
náhradní filtrační patrona "A".
----------------------------------
Rozšiřující modul GOLD
je opět skladem.
----------------------------------  
Při nákupu na IČO lze sloučit
fakturované položky pod
jednotné označení
například "Měřící přístroj".
Možnost odpočtu DPH.
----------------------------------
Na stránkách v lednu 2019
dále pracujeme.

Aktuálně
V čem se liší původní verze programu ULTRA od nové verze ULTRA 2 ?

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH REŽIMŮ VÝROBY
1) Byly upraveny některé signalizační zvuky.
2) Při varovných hlášeních (například nevyhovující čistota vody pro výrobu) bliká kontrolka červeně.
    Dříve se červená barva při signalizaci nepoužívala.
3) Do nového programu ULTRA 2, byla přidána digitálně řízená pulsní optimalizace uvolňování
    stříbra z povrchu elektrod. Každou sekundu proběhnou při výrobě 1-2 vyhlazovací impulzy.  
    Povrch elektrod je hladší a ty se pak mimo jiné výhody i velmi snadno umývají.

ZMĚNY V REŽIMU VÝROBY COLLOID (koloidní sloučenina).
1) Byla navýšena koncentrace z rozsahu 4 až 8 na rozsah 1–12 ppm.
2) Byly vylepšeny některé elektrochemické parametry vyrobeného produktu.
3) Koloid je nově přednastaven jako první volba pro výrobu při zapnutí přístroje.
4) Byla změněna přednastavená (doporučená) koncentrace z 8 na 9 ppm.

ZMĚNY V REŽIMU VÝROBY SPECIAL (informační stříbro podobné homeopatiku).
1) Úpravou frekvenčního vyzařování vyrobeného produktu byly posíleny účinky informačního
    stříbra. Ideální pro očistu organizmu, zlepšení hojení po chirurgických zákrocích,
    optimalizováno pro pravidelné ošetřování ústní dutiny, pro veterinární použití a jiné.
2) Výroba se prodloužila o cca 5 minut. Typická doba výroby 1 ppm je nyní 15–19 minut.
3) Přesto, že se jedná o koncentraci velmi nízkou (typicky pod 1 ppm), mohou citlivé osoby
    těsně po požití pocítit několika sekundovou „závrať“. Ta je způsobena vysokým nábojovým
    potenciálem dodaným při výrobě. 

ZMĚNY V REŽIMU VÝROBY NANO (převážně prosté nanočástice ryzího stříbra)
1) Pro výrobu nanostříbra (NANO) byla snížena volitelná koncentrace z 1 až 14 na rozsah
    1–10 ppm. Koncentrace sice byla snížena, ale naopak byla významně navýšena elektro–
    nábojová vazba. Tím se zvýšila i schopnost nanostříbra Silver MEDIC® pronikat snáze do tkání
    a vyšší nervové soustavy.
2) Byla změněna přednastavená (doporučená) koncentrace z 9 na 8 ppm.
3) Zásadním způsobem se zvýšila rychlost výroby. Dříve 1 až 5 hod, nyní 20 – 60 minut.
4) K úpravě parametrů vyrobeného produktu, bylo využito i některých důležitých poznatků z
    výrobního režimu SPECIAL.

ZMĚNY V REŽIMU VÝROBY GOLD (výroba iontů a nanočástic ryzího zlata)
1) Opravena chyba výpočtového systému řízení času výroby, která se mohla za určitých okolností
    projevit při výrobě zlata (týká se jen zákazníků, kteří mají doplněk GOLD nebo PLATINA).
2) Upravili jsme zobrazování hodnot na displeji při výrobě zlata (týká se jen zákazníků, kteří mají
    doplněk GOLD, nebo PLATINA). Původní volba 1/ 2/ 3 ppm. Nově 0,5 /1,0 /1,5 /2,0 /2,5 /3,0 ppm.
3) Byl upraven typ elektrického signálu, který zlato z elektrod odlučuje.

Poznámka:
Při použití originální nádobky 150 ml je mimo jiných výhod plně využit potenciál aktivního stříbra a také dodržen ideální poměr mezi povrchem stříbrných elektrod, objemem vody a tvarem výrobní nádobky. To vše umožňuje rychlejší a lepší výrobu i s využitím zpětné rezonance.
Pro načtení změn doporučujeme při návštěvě našich stránek stisknout současně klávesy:

CTRL  a  F5


Design by Artfocus