Novinky

Novinka 2017 přístroj
Silver MEDIC® ULTRA
Pro více informací klikněte zde.

Na stránkách se v srpnu
2017 pracuje.

Pro načtení změn stiskněte
současně CTRL a F5.

MOŽNOST ODPOČTU DPH

Na přístroje Silver MEDIC®
ZÁRUKA  5 let

AKTUALIZACE software
2011 + 2013
– ZHODNOCENÍ

 

see video

Dotazy k užívání koloidu stříbra

Jak koloidní stříbro chutná?

V ústech chutná lehce trpce po kovu.

Barva a stabilita

Koloidní stříbro musí být při užívání vždy bezbarvé a bez jakýchkoliv okem viditelných zákalů.
To platí pro jakoukoliv koncentraci.

Pokud je i správně vyrobený koloid vystaven slunečnímu záření nebo magnetickému poli, začne se kalit nebo jinak měnit barvu. Nejčastěji s odstíny do žluté, modré, nebo šedé.
Takový koloid nepoužívejte a vyrobte si nový.

Pokud budete koloid po vyrobení správně skladovat, zůstane čirý a bezbarvý i několik měsíců.
Vždy ale mějte na paměti to nejdůležitější.
Nejvyšší léčebný potenciál má koloid do 5dnů od vyrobení!
V této době je koloid vlivem dodaného elektrického náboje při výrobě nejlépe uzpůsoben na proniknutí do těla patogenních mikroorganismů.

Nemohu se koloidním stříbrem předávkovat?

Budete-li užívat koloid vyrobený přístrojem SILVER MEDIC® a dodržovat základní pravidla užívání, nemusíte se předávkování obávat.

Může při výrobě vzniknout chlorid stříbrný?

NE!
Nebezpečné sloučeniny – jako je chlorid stříbrný (AgCl) – vznikají jen při neodborné výrobě, kdy se používá nedostatečně vyčištěná voda, nebo byly do vstupní vody přidávány soli a jiné chemikálie.
SILVER MEDIC® objeví tyto sloučeniny sám hned na počátku výroby, kdy provádí analýzu vstupní vody. Pokud přístroj odhalí nedovolený obsah látek ve vstupní vodě, výrobu sám do 10minut zastaví. V takovém případě začne přístroj vydávat varovný tón.

Co je to Argyrie? (stříbrná nemoc)

Argyrie vzniká dlouhodobým zanášením organizmu velkými částicemi stříbra, kterých se již tělo není schopno samo zbavit.
Jde o takzvané „zmodrání“ pokožky, které je jediným medicínsky popsaným projevem Argyrie.

První popsané případy se týkaly osob, které roky pracovaly ve stříbrných dolech. Tam docházelo ke stálé kontaminaci surovým stříbrem a to jak orálně, tak především pokožkou.
Touto nemocí byl postižen i muž, který koloidním stříbrem nahradil na více jak rok příjem všech tekutin.

Ke vzniku Argyrie může také docházet při používání roztoku vyráběného zcela nesprávnou metodou. Dochází při ní k „vytrhávání“ velkých částic stříbra.
Takto nesprávně vyráběný koloid vytváří už během výroby kolem elektrod silně zažloutlé závoje. Po měsících užívání takto kalného roztoku se může začít pokožka zbarvovat do modra.
Jiné projevy nemoci než „zmodrání“ pokožky nejsou známy.

Argýrie se ale s přístrojem Silver MEDIC® nemusíte bát:
 
  1. Množství stříbra, které přístroj do vody během výroby uvolní, je neustále měřeno.
  2. Řídící elektronika přesycení vyráběného koloidu částicemi stříbra nepřipustí.

V případě, že by nešlo kvalitní koloidní stříbro z použité vody vyrobit,
ukončí přístroj do 10 minut výrobu automaticky.

Koloidní kovy nejsou v EU registrovány do systému státem uznávaného zdravotnictví.  Žádné alternativní metody léčby nejsou v EU povoleny!
Uvedené informace slouží pouze pro studijní účely.
Design by Artfocus